қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Искақова Наркеш Билалқызы

Искақова Наркеш Билалқызы

 

Өзі туралы ақпарат

Искакова Наркеш Билаловна, 07.09.1977 т.ж.,

Математика және математикалық модельдеу кафедрасының аға оқытушысы

Білімі

Жоғары: О.А. Байқоңыров  атындағы Жезқазған университеті, «0301-математика және информатика» мамандығы, 1994-1998 ж.

Магистратура:  О.А. Байқоңыров  атындағы Жезқазған университеті, «Математика» мамандығы, 1999-2001 ж.

Аспирантура: ҚР БҒМ Математика институты, Алматы, 2003-2005 ж.

Ғылыми атағы,

дәрежесі

 

Физика-математика ғылымдарының кандидаты,

мамандық: 01.01.02 - дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика

Педагогикалық қызметі

1998-2003:  Жезказган қаласы,  О.А. Байқоңыров  атындағы Жезқазған университеті;

2005-2006:  Жезказган қаласы, Қазақстандық-Ресейлік Институты;

 2007- қазіргі уақытқа дейін:  Алматы қ., Абая атындағы ҚазҰПУ

Диссертация тақырыбы

Кешігулі аргументті бар дифференциалдық теңдеулер жүйелері үшін шеттік есепті параметрлеу әдісімен шешу

Ғылыми қызығушылықтары

Кешігулі аргументті бар дифференциалдық теңдеулер үшін шеттік есептер;

Фредгольм интегралдық-дифференциалдық теңдеулер үшін шеттік есептер;

Шеттік есептерді шешудің сандық және жуықтау әдістері

Ғылыми-зерттеу жұмыстары, жарияланымдары

1)  ҚР БҒМ «Дифференциалдық теңдеулер үшін шеттік есептер шешімдерің табу жуықтау әдістері» жобалық орындаушысы, (меңгерушісі - ф.-м.ғ.д., профессор Джумабаев Д.С.), 2005-2008ж.;

2)  №3362/GF4 «Дифференциалдық және интегралдық-дифференциалдық теңдеулер үшін шеттік есептерді шешудің сапалық қасиеттері мен әдістері» жобалық тақырыптың орындаушысы  (меңгерушісі - ф.-м.ғ.д., профессор Джумабаев Д.С.), 2015-2017ж.;

3)  №АР05132486 «Методы исследования и ре­шения нелинейных краевых задач для дифференциальных уравнений и интегро-диффе­ренциальных уравнений Фредгольма»  жобалық тақырыптың орындаушысы  (меңгерушісі - ф.-м.ғ.д., профессор Джумабаев Д.С.), 2018-2019ж.;

4)  №АР05132455 «Численные методы решения задач управления процессами, описываемыми дифференциальными и интегро-дифференциальными уравнениями» жобалық тақырыптың орындаушысы  (меңгерушісі - ф.-м.ғ.к., доцент Бакирова Э.А.) 2018-2019ж.

 

20-дан астам ғылыми мақалалары бар, оның ішінде:

1.   Об одном подходе к выбору начального приближения решения нелинейной краевой задачи для нагруженных дифференциальных уравнений.// Вестник Карагандинского университета. Серия «Математика». - 2016. - №4(84). - С.8-17

2.   Алгоритмы нахождения решения линейной краевой задачи для интегро-дифференциального уравнения Фредгольма с интегральным условием на основе сплайн-аппроксимации // Математический журнал. № 1(59), том 16. 2016 г. С.17-34

3.   Однозначная разрешимость краевой задачи для интегро-дифференциального уравнения с импульсным воздействием //  Вестник КазНПУим. Абая. Серия «Физико-математические науки». Алматы. - 2017. - №1(57). -С.19-23

4.   Об одном алгоритме решения линейной краевой задачи для интегро-дифференциальных уравнений Фредгольма с параметром //  Известия НАН РК. Серия физико-математическая. - 2017. -№ 3 (313). -Б.173-180.

5.   О разрешимости семейства периодических краевых задач для дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом //  Математический журнал. ИМиММ г.Алматы. - 2017. - Т.17. -№3. -С 38-51

6.   Об одном методе решения многоточечной краевой задачи для нагруженного обыкновенного дифференциального уравнения // Вестник КазНПУим. Абая. Серия «Физико-математические науки». Алматы. - 2018. - №3(63). - С.52-61

7.   Корректная разрешимость периодической краевой задачи для системы гиперболических уравнений с запаздывающим аргументом.// Вестник Карагандинского университета. Серия «Математика». - 2018. - №1(89). - С.8-14

Марапаттары

1.      Төсбелгі «ҮЗДІК ҰСТАЗ», куәлік  №538,  14.12.2017ж.

2.      Мерекелік медаль «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне 90 жыл» куәлік  №840, 13.12.2018ж.

Кәсіби қасиеттер

мұқияттылық, тиімділік, тәртіп, жауапкершілік, мақсаттар қою қабілеті, оған жету жолдарын таңдау, ұйымдық, табандылық, жүйелі және жүйелі және кәсіби деңгейін арттыру

Біліктілікті арттыру және ғылыми тағылымдамалары

1.  «Өрлеу» ҰК »АҚ, Қазақстан оқытушылары үшін біліктілігін арттыру курстары. 2014ж.

2.  Абай атындағы ҚазҰПУ, «Информатика және математика пәндерін оқытудың инновациялық технологиялары (мысалы, компьютерлік математикалық пакеттерді пайдалану)» тақырыбындағы біліктілікті арттыру курстары.

3.  Абай атындағы ҚазҰПУ, «Принцип максимума для эллиптических уравнений на стратифицированных множествах» курсы (ф.-м.ғ.д., Белгород мемлекеттік ұлттық зерттеу университетінің профессоры (Ресей) О.М. Пенкин), 21 сәуір 2014 ж. - 21 мамыр .2014ж, сағаттар саны - 72.

4.  Абай атындағы ҚазҰПУ, «Methods of Hilberts Space» курстары (ф.-м.ғ.к., Белгород мемлекеттік ұлттық зерттеу университетінің профессоры (Ресей) Мейрманов А.М), 21.04.2014- 21.05.2014, сағаттар саны - 72.

5.  Абай атындағы ҚазҰПУ, «Математические модели физических процессов в сильно неоднородных средах» курстары (ф.-м.ғ.д., Белгород мемлекеттік ұлттық зерттеу университетінің профессоры (Ресей) Пенкин О.М.), 21.04.2014 - 21.05.2014,  сағаттар саны - 72

6.   «Дифференциалдық теңдеулердегі қазіргі заманғы проблемалар» - профессор Д.Джұмабаевтың мастер-класы (ҚР БҒМ Математика және математикалық модельдеу институты)

7.   «Математиканың қазіргі мәселелері және оны қолдану» - профессор М.И. Тлеубергеновтың  мастер-класы (ҚР БҒМ математика және математикалық моделдеу институты).

8.  Мастер-класс: «Математика мен механиканың қазіргі мәселелері» - профессор Мұхамбетжанов С.Т. (Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ);

9.   Мастер-класс: «Математикалық физиканың кері және дұрыс емес мәселелері» - ф.-м.ғ.к., доцент Даирбаева Л.М. (Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ).

10.           «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ , Педагогикалық шеберлік орталығы әзірлеген ҚР орта білім мазмұнын жаңарту щшеңберінде педагог кадрларды даярлайтын жоғары оқу орындарының ПОҚ біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы бойынша курстары, қыркүйек, 2018ж.

Тілдер

Орыс, қазақ, ағылшын (Elementary)

Электронды адрес

 narkesh@mail.ru


← Кері оралу