қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Қасқатаева Бақытгүл

Қасқатаева Бақытгүл

 

 

ҚЫСҚАША АВТОБИОГРАФИЯ

Қостанай облысы Қостанай ауданы Ақсу ауылында дүниеге келдім. Қостанай қаласы Ыбрай Алтынсарин атындағы № 1 мектеп-интернатты 1963 жылы, С.М. Киров атындағы Қазақ Мемтекеттік университетінің механика-математика факультеті «математика» мамандығын 1968 жылы бітірдім. Университетті аяқтағаннан кейін Қостанай қаласында 2068-2075 ж.ж. мектепте жұмыс істедім. 1975 ж. Алматы қ. ҚР ОЕЦ де инженер-программист қызметін атқардым. 1975-2000 ж.ж. Ыбрай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтында оқытушы, аға оқытушы, доцент, кафедра меңгерушісі қызметтерін атқардым. 1997 жылы "Болашақ  мұғалімдерді оқушылардың математикалық қабілеттерін дамытуға дайындау" тақырыбында кандидаттық диссертация қорғадым. 1997 ж. желтоқсан айында педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді. 2000 ж. қаңтар айында педагогика мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілді. 2009 ж.қазан айында "Болашақ математика  мұғалімдерін кәсіби дайындауда оның әдістемелік құзырлылығын қалыптастыру" тақырыбында докторлық диссертация қорғадым. 2010 жылдың сәуір айында педагогика ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесі берілді. 2000- 2011 ж.ж. Қаз.Мем.Қыз.ПУ-дың математика кафедрасында  доцент, профессор м.а.; 2011-2015 ж.ж. ҚазҰПУ жанындағы магистратура және PhD докторантура институтында профессор м.а.; 2015- 2019ж.ж. Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университетінің математика кафедрасында  доцент, профессор м.а.; 2019 жылдың қыркүйек айының 1 жұлдызынан осы күнге дейін Математика, физика және информатика институтының математика, физика және информатиканы оқытудың әдістемесі кафедрасында доцент болып жұмыс істеп жатырмын.

Ғылыми және оқытушылық қызметті қоса атқарып жүрмін.

 

БІЛІМ

Оқу мекемесі

Біліктілігі

Бітіру күн

 

С.М. Киров атындағы Қазақ Мемтекеттік университеті

математик

1968

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университет

Педагогика ғылымдарының кандидаты

1997

Ыбрай Алтынсарин атындағы Қазақ Ұлттық Академиясы

Педагогика ғылымдарының докторы

2009

 

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕ

Ғылыми дәрежесінің атауы

Ғылыми облысы

Диплом берілген күні

Педагогика ғылымдарының докторы

13.00.08 - Кәсіптік білім беру теориясы мен әдістемесі

28.04.2010

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ (тізімі бойынша даярлық деңгейлері)

Бакалавриатта: Математиканы оқыту әдістемесі, Математикалық есептерді шығарудың практикумы, Аналитикалық геометрия, Математикалық анализ, Комплекстік анализ, Математика тарихы және т.б. - 2 тілде оқытылады.

Магистратурада: Математиканы оқытудың жаңа технологиялары, Инновациялық әдістер,  Жоғары математиканы оқытудың әдістемесі мен технологиялары, Аналитикалық функциялар теориясын оқытудың әдістемелік аспектісі, Математикалық сауаттылық негіздері және т.б.

 

Докторантурада: Математика саласындағы ғылыми зерттеулердің әдіснамасы және оқыту мен тәрбиелеу әдістемесі

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТ

Болашақ математика мұғалімдерінің кәсіби құзырлылықтарын қалыптастыру және математиканы оқыту әдістемесі мен технологиялары мәселелері бойынша жұмыс істейді. 170 -тан астам жарияланымдары бар.

 (Математиканы оқыту процесінде оқушының өзін-өзі бақылау және бағалау мәселелері // Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-нің ХАБАРШЫ ғылыми журналы.  - 2017. - №3. - Б. 200-204.

Математиканы оқытудың жобалау əдісінің ерекшеліктері // Абай атындағы ҚазҰПУ ХАБАРШЫ. «Педагогика ғылымдары» сериясы. - 2017. - №1 (53). - Б. 159-164; Интерактивті оқыту әдістерін қолданудың ерекшеліктері //Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫ ғылыми журналы. Гуманитарлық ғылымдар сериясы.  - 2017.- №1 (116) - Б. 149-153; Задачи - как способ активизации мыслительной деятельности учащихся на занятиях по математике// Евразийский союз ученых (ЕСУ) Ежемесячный научный журнал № 8 (53) / Москва. -2018. С. 21-27. ISSN 2411-6467; The activity approach as the main means of training future teachers of mathematics // Mathematics in the Real World. Poland- 2018. P. 251-261. ISBN: 978-83-7996-554-0;

Оқу құралдары:

Математиканы оқытудың әдістемесі мен технологиясы. Оқу құралы. - Алматы:  «Отан» баспасы, 2015. -304б.  (ISBN 9965-09-692-9);

Дифференцирование и интегрирование функций. Учебное пособие. - Алматы: Казгосженпу. - 2016. - 123 с. (ISBN 978-601-224-822-7);

Алгебра 9 класс. Электронный учебник, 2016. Авторское свидетельство №5806 от 15.11.2019.

Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі. Оқу құралы. - Алматы.- 2018. - 304 б.   

 (ISBN 9965-13-588-6).

Монографиялар:

Болашақ математика мұғалімінің әдістемелік құзырлылығын қалыптастыру. Монография. - Алматы. - 2018. -345б. (ISBN 9965-755-88-4);

Forming the research competence of future mathematics teachers. Monograph. - Almaty, 2019 - 139 p. (ISBN 978-601-224-994-1). Авторское свидетельство №5155 от 4.09. 2019.

Келесі мақала импакт-факторы бар журналдарда  жарияланған:

Informatization of education in the Republic of Kazakhstan: current status and future prospects.  Global Journal For Research Analysis, Impact Factor GRA is 1,5408. - 2014. - № 3;

Training students for the development of pupils` mathematical abilities on the historical material with the use of ICT. Global Journal For Research Analysis, Impact Factor GRA is 1,5408. - 2014. - №3; Тraining of future teachers of mathematics to the formation of research skills of students // The International journal of engineering technologies and management research.  Volume 4 Issue 12, 2017; Interactive Methods as the Way of Forming the Research Competence of Future Math Teachers//  Материалы 10-международной конференции. №10, ISSN 2255-8071, Латвия. - 2017, май. Елгава. С.284-291;

Forming of Research Competence of Students on the Basis of Information Technologies // (REEP). Proceding of the 11th International Scientific Conference.  №11.  Latvia University of life Sciences and Technologies  2018 Jelgava. p.179-184. WOS:000471007300021;

Model of the formation of research competence of students-mathematicians of a pedagogical univers //  International Journal of Research -GRANTHAALAYAH. Vol.6 (Iss.9): September 2018. p.53-71;

Mathematical Modeling as a Means of Formation of Methodical Competence of the Future Teacher // Proceedings of the 13th International scientific conference: "Rural Environment. Education. Personality". №13. Latvia University of life Sciences and Technologies  2020 Jelgava. DOI: 10.22616/ REEP.2020.027

 


← Кері оралу