қазақша · русский · english
 
 
 
Біз туралы

Магистратура мамандықтары

Білім

6М010100-Мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110074 от 03.02.2010г.

6М010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен əдістемесі

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110074 от 03.02.2010г.

6МО10300 Педагогика және психология

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110074 от 03.02.2010г.

6М010500 Дефектология

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110074 от 03.02.2010г.

6М010700 Бейнелеу өнері жəне сызу

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110074 от 03.02.2010г.

6М010800 Дене шынықтыру жəне спорт

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110074 от 03.02.2010г.

6М010900 Математика

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110074 от 03.02.2010г.

6М011000 Физика

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110075 от 03.02.2010г.

6М011100 Информатика

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110075 от 03.02.2010г.

6М011200 Химия

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110075 от 03.02.2010г.

6М011300 Биология

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110075 от 03.02.2010г.

6М011400 История

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110075 от 03.02.2010г.

6М011500 Құқық жəне экономика негіздері

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110075 от 03.02.2010г.

6М011600 География

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110076 от 03.02.2010г.

6М011700 Қазақ тілі жəне əдебиеті

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110076 от 03.02.2010г.

6М011800 Орыс тілі жəне əдебиеті

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110076 от 03.02.2010г.

6М011900- Шетел тілі: екі шетел тілі

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0111570 от12.05.2011г.

6М012000 Кəсіптік оқыту (сала бойынша)

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110926 от 30.06.2010г.

6М012100 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі

қазақ тілі мен əдебиеті

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110076 от 03.02.2010г.

6М012200 Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі

орыс тілі мен əдебиеті

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110076 от 03.02.2010г.

2 Гуманитарлық ғылымдар

6М020100-Философия

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г

№0110093 от 29.04.2010г.

6М020200 Халықаралық қатынастар

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110076 от 03.02.2010г.

6М020300 Тарих

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110077 от 03.02.2010г.

6М020400 Мəдениеттану

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110093 от 29.04.2010г.

6М020500 Филология

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110077 от 03.02.2010г.

6М020600 Дін тану

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110093 от 29.04.2010г.

6M020700 - Аударма ісі

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110076 от 03.02.2010г.

6М020900 - Шығыстану

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110077 от 03.02.2010г.

6М021200 - Түркітану

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110093 от 29.04.2010г.

6М021300  - Лингвистика

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110077 от 03.02.2010г.

6М021400 - Əдебиеттану

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110093 от 29.04.2010г.

3 Құқық

6М030100 Құқықтану

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110077 от 03.02.2010г.

4 Өнер

6М041600 Өнертану

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110077 от 03.02.2010г.

5 Əлеуметтік ғылымдар, экономика жəне бизнес

6М050100 Əлеуметтану

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110093 от 29.04.2010г.

6М050200 Саясаттану

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№01 10077 от 03.02.2010г.

6М050300 Психология

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110077 от 03.02.2010г.

6М050500 Аймақтану

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110078 от 03.02.2010г.

6М050600 Экономика

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110078 от 03.02.2010г.

6М050700 Менеджмент

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110078 от 03.02 2010г.

6М050800 Есеп жəне аудит

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№01 10078 от 03.02.2010г.

6М050900 Қаржы

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110078 от 03.02.2010г.

6М051100 Маркетинг

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110078 от 03.02.2010г.

6 Жаратылыстану ғылымдары

6М060100 Математика

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110079 от 03.02.2010г.

6М060200 Информатика

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110079 от 03.02.2010г.

6М060300 Механика

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110079 от 03.02.2010г.

6М060400 Физика

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110079 от 03.02.2010г.

6М060600 Химия

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№01 10079 от 03.02.2010г.

6М060700 Биология

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110079 от 03.02 2010г.

6М060800 Экология

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110083 от 03.02.2010г.

6М060900 География

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110083 от 03.02.2010г.

7 Техникалық ғылымдар жəне технологиялар

6М070300 -  Ақпараттық жүйелер

Приложение к гос. Лицензии серия АБ №0137373 от 03.02.10г.

№0110083 от 03.02.2010г.

9 Қызмет көрсету

6М090200 Туризм

Приложение к гос. Лицензии серия АБ

№0110083 от 03.02.2010г.

 

1744