қазақша · русский · english
   
ХАБАРЛАНДЫРУЛАР

Құрметті әріптестер ! 

«Педагогика мен психология» ғылыми-әдістемелік журналы ҚР БҒМ Білім және ғылым саласының бақылау комитетінің ғылыми қызмет нәтижелерін жариялауға ұсынатын басылымдар қатарына кіреді және Қазақстандық дәйексөз алу қорына кіру жұмыстарын жалғастыруда.

2017 жылдың 1 нөмірінен бастап журналда басылып шығарылатын мақалаларға жаңа талаптар қойылатын болады.

 

Наза аударыңыз! «Үлгі-2017» өзгерістер еңгізілген:

 - ӘОЖ (Әмбебап ондық жіктеу) орнына ҒТАМР (Ғылыми-техникалық ақпараттық мемлекетаралық рубрикаторы) (сол жақтан, кегль 14);

- аты, тегі, әкесінің аты бас әріппен (курсив, ортасынан, аффиляция міндетті, кегль  14);

- жоо аты, қаласы, мемлекеті (курсив, ортасынан, жай жақша, аффиляция)

- мақаланың аты (бас әріппен, ортасынан, қалың қаріп)

-аннотация 100-150 сөзден кем емес (курсив, ортасынан, кегль 12), - аннотация мәтіні (бас әріппен, курсив емес, кегль 12);

- кілт сөздер (курсив, сөздерді бас әріппен);

- мақаланың құрылымы (кіріспе, әдістері, нәтижесі, дискуссия, қорытынды)  Жаңа талаптарды қарау.

- қолданылған әдебиеттер тізімі (Мемлекеттік қалып 7.1 - 2003 «Библиографиялық жазу. Библиографиялық сипаттама. Жалпы талап пен құрастыру ережесі»);

- Қолданылған әдебиет тізімінің транслитерациясы;

-      Аңдатпа, түйін сөздер (аннотация мен кілт сөздер сияқты).

 

Редакторлық кеңес келесіге назар аударуыңызды сұрайды:

- мақалада міндетті түрде отандық авторлардың жұмыстарына сілтеме болу керек;

- «Педагогика мен Психология»      журналының алдынғы сандарына сілтеме құпталады;

-  мақаланы жазғанда жаңадан шығып жатқан дереккөздер, қайнар көздің 50% соңғы 5 жылда жарық көрген болуы тиіс (тарихи тақырыптардан басқа);

- жаңа талаптарды орындаған жұмыстарға басымдылық беріледі.    

Сонымен қатар ғылыми дәрежесі мен атағына қарамастан мақалаға 2 сын пікір (сыртқы және ішкі) болуы шарт, автор туралы толық мәлімет «авторлар» бөліміне және «Мазмұнына» үш тілде беріледі.

 

  

РӘСІМДЕУ ҮЛГІСІ

 

Беттің параметрлері (үсті -  2, сол жақ - 3, асты- 2, оң жақ- 1,5 см)

 

ҒТАМР ......... (кегль 14) 

А.Б.ИСКАКОВА1 (кегль 14,автордың аффиляциясы міндетті)

 

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті1 (кегль 14, автордың жұмыс орны аффиляциясы)

 

ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ (кегль 14)

 

Аннотация (кегль 12)  басылатын мақала тілінде  (аннотацияда өзектілігі, мақсаты, әдістері, нәтижесі және қорытынды).

Кілт сөздерсөз, сөз, сөз, сөз, сөз және т.б.

 

Кіріспе. Мақаланың толық мәтіні. Мәтін. Мәтін. (кегль 14), жаңа талаптарды қарау

 

Негізгі бөлігі (негізгі бөлігінде: әдістер, нәтиже, дискуссияны көрсету). Мәтін. Мәтін. Мәтін. Мәтін. (кегль 14), жаңа талаптарды қарау

 

Қорытынды. Мәтін. Мәтін. Мәтін. (кегль 14), жаңа талаптарды қарау

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ (кегль 12)

1.Әдебиет.

2. Архив.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_ ..........

Аңдатпа (кегль 12)

Искакова А.Б. Инновациялық білім беру - бәсекеге қабілетті мамандарды дайындаудағы маңызды бағыт //Педагогика и психология, №1 (30), 2017, КазНПУ имени Абая».

Мәтін. Мәтін. Мәтін.

Түйін сөздер: сөз, сөз, сөз және т.б. 

 

«Біздің авторлар» бөліміне енгізу үшін (Қаріп 14)

 

Искакова Әлия Болатқызы - Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор, aliya_iskakova@mail.ru

 

«Мазмұны» бөліміне енгізу үшін (Қаріп 14)

 

Искакова А.Т. Инновационное образование как важное направление в подготовке конкурентоспособных специалистов в условиях вуза ...............

 

Назар аударыңыз! Өтінім бір тілде қабылданады  (орыс, қазақ)

 

«Педагогика және психология»

ғылыми-әдістемелік журналына мақала жариялауға 

ӨТІНІШ


Автордың ТӘА

(соавторлардың)

толық аттары

Искакова Алия Болатовна 

Мақаланың  аты

Инновациялық білім беру - бәсекеге қабілетті мамандарды дайындаудағы маңызды бағыт

Бөлім аты

Білім берудің заманауи мәселелері

Ел

Казахстан

Қала

Алматы

Жұмыс/ оқу орны

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, профессор/магистрант

Атқаратын қызметі

Педагогика кафедрасының меңгерушісі

Ғылыми дәрежесі

Педагогика ғылымының докторы

Ғылыми атағы

Профессор

Хабарласу сымтетіктері

8 777 444 555 1 

Электронды мекен-жай

(e-mail)

aliya_iskakova@mail.ru

Ұсынылатын мақаланың ғылыми этикалық қағидалары (плагиат, жалған авторластық) мен  сенімділік пен бірегейліктің сақталуына кепілдік беріледі.

 

 

 Төлем реквизиттары

Наза аударыңыз! Төлем оқуға және сол сияқты емес, жеке тұлға ретінде жүзеге асырылады.

Республикалық шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын "Абай атындағы ҚазҰПУ" 

Заңды мекен-жайы:

050010, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 13

ИИК KZ178560000000086696

АО «Банк ЦентрКредит»

Алматы қаласы

БИК KCJBKZKX           

КБЕ 16

БИН 031240004969

Төлем«Педагогика мен психология» журналындағы басылым үшін.