қазақша · русский · english
 
Аккредитация және рейтингілер
 
 

 

Институционалдық және бағдарламалық аккредиттеу

 

Университет ұсынатын білім беру қызметтерінің сапасын бағалаудың танымал әдістерінің бірі институционалды және мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеу болып табылады.
Біздің университет шетелдік және қазақстандық аккредиттеу органдарымен ынтымақтастықта жұмыс істейді. ( ACGUIN (Германия), IAAR, NAOKO, KAZSEE).

 

 

Аккредитациялық орган

Институционалды/ бағадарламалық аккредитация

Аккредитация мерзімі

НАОКО (Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсізагенттік)

Институционалды аккредитация

10.06.2019- 07.06.2024


Білім беру бағдарламаларын (ББ) мамандандырылған аккредиттеу

 

 

ACQUIN

(Сапаны аккредиттеу, сертификаттау және қамтамасыз ету институты) 

 

5В010100- Мектепке дейінгі оқыту және тәрбие

28.03.17- 30.09.22

5В010200-Бастауышты оқытудың    педагогикасы мен әдістемесі

28.03.17- 30.09.22

5В010300-Педагогика және психология

28.03.17- 30.09.22

5В010500-Дефектология

28.03.17-30.09.22

5В012300-Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

28.03.17-30.09.22

6М010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбие

28.03.17- 30.09.22

6М010200-Бастауышты оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

28.03.17- 30.09.22

5В  6М010300-Педагогика және психология

28.03.17- 30.09.22

6М010500-Дефектология

28.03.17- 30.09.22

 

 

НКАОКО

(Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз қазақстандық агенттік)

 

5В011400-Тарих

26.12.16-24.12.21

5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті

26.12.16-24.12.21

5В011800-Орыс тілі мен әдебиеті

26.12.16-24.12.21

5В011900-Шетел тілі: екі шет тілі

26.12.16-24.12.21

5В012100-Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

26.12.16-24.12.21

5В012200-Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті

26.12.16-24.12.21

6М011400-Тарих

26.12.16-24.12.21

6М011700-Қазақ тілі мен әдебиеті

26.12.16-24.12.21

6М011800-Орыс тілі мен әдебиеті

26.12.16-24.12.21

6М011900-Шетел тілі: екі шет тілі

26.12.16-24.12.21

6М012100-Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

26.12.16-24.12.21

6М012200-Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті

26.12.16-24.12.21

 

 

НААР

(Аккредиттеу мен рейтингтің тәуелсіз агенттігі)

5В010600-Музыкалық білім

30.11.17- 29.11.22

5В010700-Бейнелеу өнері және сызу

30.11.17- 29.11.22

6М010700-Бейнелеу өнері және сызу

30.11.17- 29.11.22

5В012000-Кәсіби оқыту

30.11.17 -29.11.22

6М012000-Кәсіби оқыту

30.11.17 -29.11.22

 

НААР

(Аккредиттеу мен рейтингтің тәуелсіз агенттігі)

 

 

 

 

5В011000-Физика**

14.06.18-13.06.23

5В011100-Информатика**

14.06.18-13.06.23

5В070300-Ақпараттық жүйе

14.06.18-13.06.21

5В030200-Халықаралық құқық

14.06.18-13.06.23

6М020200-Халықаралық қатынастар

14.06.18-13.06.23

6М050700-Менеджмент

14.06.18-13.06.23

6D011000-Физика

14.06.18-13.06.23

6D011100-Информатика

14.06.18-13.06.23

 

НАОКО

(Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік)

5В030100-Юриспруденция

24.12.18- 22.12.23

6М030100-Юриспруденция

24.12.18- 22.12.23

5В041400-Графика

24.12.18- 22.12.23

5В042100-Дизайн

24.12.18- 22.12.23

 

НАОКО

(Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік)

5В050300-Психология

09.12.19-06.12.24

6М050300-Психология

09.12.19-06.12.24

6D010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбие

09.12.19-06.12.24

6D010200-Бастауышты оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

09.12.19-06.12.24

6D010300-Педагогика и психология

09.12.19-06.12.24

6D0105-Дефектология

09.12.19-06.12.24

 

 

KazSEE

(Казақстанның инженерлік білім ассоциациясы)

6В01501 (5В0109)-Математика**

23.12.20 - 22.12.25

№2020 КЕ 0289

7М01501 (6М0109)-Математика**

23.12.20 - 22.12.25

№2020 КЕ 0292

8D01501 (6D0109)-Математика

23.12.20 - 22.12.25

№2020 КЕ 0296

6В05401 (5В0601)-Математика

23.12.20 - 22.12.25

№2020 КЕ 0288

7М05401 (6М0601)-Математика

23.12.20 - 22.12.25

№2020 КЕ 0291

6В05302 (5В0604)-Физика

23.12.20 - 22.12.25

№2020 КЕ 0290

7М01504 (6М0110)-Физика **

23.12.20 - 22.12.25

№2020 КЕ 0293

7М01507 (6М0111)-Информатика**

23.12.20 - 22.12.25

№2020 КЕ 0294

7М06102 (6М0703)-Информационные системы

23.12.20 - 22.12.25

№2020 КЕ 0295

 

НАОКО

(Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік)

 

6В01510 (5В0112)-Химия**

28.12.20 - 27.12.25

7М01510 (6М0112)-Химия**

28.12.20 - 27.12.25

6В05301 (5В0606)-Химия

28.12.20 - 27.12.25

6В01513 (5В0113)-Биология **

28.12.20 - 27.12.25

7М01513 (6М0113)-Биология**

28.12.20 - 27.12.25

6В05101 (5В0607)-Биология

28.12.20 - 27.12.25

6В01515 (5В0116)-География**

28.12.20 - 27.12.25

7М01515 (6М0116)-География**

28.12.20 - 27.12.25

6В05203 (5В0609)-География

28.12.20 - 27.12.25

6В01401 (5В0104)-Алғашқы әскери дайындық **

28.12.20 - 27.12.25

601404 (5В0108)-Дене шынықтыру және спорт **

28.12.20 - 27.12.25

7М01404 (6М0108)-Дене шынықтыру және спорт **

28.12.20 - 27.12.25

6В01406 (5В0115)-Құқық және экономика негіздері **

28.12.20 - 27.12.25

7М01406 (6М0115)-Құқық және экономика негіздері **

28.12.20 - 27.12.25

 

** - реаккредитация

 

1. НААР (Республика Казахстан) - Аккредиттеу мен рейтингтің тәуелсіз агенттігі
2. ASIIN (Германия) - Инженерлік, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика бағдарламалары бойынша аккредиттеу агенттігі
3. ACQUIN (Германия)- Сапаны аккредиттеу, сертификаттау және қамтамасыз ету институты
4. НКАОКО (Республика Казахстан) - Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз қазақстандық агенттік Қазқстан Республикасы). 2018ж. бастап НАОКО - Білім беру сапасынқамтамасызетужөніндегітәуелсізагенттік
5. KAZSEE (РеспубликаКазахстан) -Казақстанның инженерлік білім ассоциациясы

 

 

 

 

 

 

 

 

4750