қазақша · русский · english
   

 

Кафедрадағы оқу-әдістемелік жұмыс келесі негізгі бағыттар бойынша жүргізіліп, ұйымдастырылады:
- іске асырылып жатқан негізгі білім беру бағдарламаларының мазмұнын жетілдіру және жаңаларын әзірлеу.
- оқу сабақтарының барлық түрлерін өткізу және әдістемелік қамтамасыз ету үшін қажетті оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу;
- кафедра пәндерінің оқу-әдістемелік кешендерін жаңарту және толықтыру;
- педагогикалық процеске инновациялық технологияларды енгізу;
- кафедра оқытушыларының әдістемелік шеберлігін жетілдіру ;
- озық педагогикалық тәжірибені зерттеу, жинақтау және тарату;
- оқу құралдарын, оқу-әдістемелік құралдарды, жинақтарды және т. б. дайындау және шығару.


2020-2021 оқу жылында кафедрада бакалавриат, магистратура және докторантураның білім беру бағдарламалары келесі бағыттар бойынша жаңартылды:
Тіл және әдебиет мұғалімдерін даярлау:
«6В01704-Қазақ тілі шет тілі ретінде»
«6В01711-Орыс тілі Шетел тілі ретінде»
Ғылыми-педагогикалық:
«7М01711-Орыс тілі шет тілі ретінде»
«8D01702-Орыс тілі шет тілі ретінде»


Кафедра университет сайыты мен факультет сайтында оқу-әдістемелік қызметтіне ақпараттық қолдау көрсетіп отырады.


Кафедра оқытушылары жыл сайын ПДО және МДҰ педагогикалық мамандықтағы оқытушылардың біліктілігін арттыру курстарынан; шетелдіктерге орыс тілін оқыту әдістемесі, оқытудың инновациялық әдістері бойынша курстардан, ресейлік жоғары оқу орындарында ғылыми тағылымдамалардан өтеді (РУДН, ГИРЯ им. (ҚХР, Пекин шет тілдер институты);Абай атындағы ҚазҰПУ-да п.ғ. д., проф. В. С. Аванесовтың авторлық курс бойынша (Мәскеу қ) «жаңа білім беру және аттестаттау технологияларында тест нысандарын қолдану»; «цифрлық педагог» және тағы басқалар.


Кафедраның ПОҚ "ҚР педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлік бағдарламалары негізінде әзірленген педагогикалық кадрларды даярлауды жүзеге асыратын жоғары оқу орындарының бітіруші курс студенттері үшін қосымша кәсіптік білім беру"бағдарламасы бойынша оқытудан өтеді. Аталған курстарды "Назарбаев Зияткерлік мектептері"ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы әзірлеп, ұйымдастырады.

 

2020-2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6В01711 - Орыс тілі шет тілі ретінде


2020-2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы:-7M01711 - Орыс тілі шет тілі ретінде


2020-2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы:  8D01711-Тіл және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау (Орыс тілі шет тілі ретінде)


2019-2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6В01702- Шет тілі ретінде орыс тілі мұғалімдерін даярлау


2019-2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 7M01702 - Шет тілі ретінде орыс тілі мұғалімдерін даярлау


2019-2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 8D01702 -Тіл және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау (Орыс тілі шет тілі ретінде)

 

2020-2021 оқу жылына арналған мектептермен, лицейлермен,колледждермен ынтымақтастық туралы мәліметтер

 

2020-2021 оқу жылындағы дипломдық жобалардың тақырыптары


2019/2020 оқу жылы ҚР БҒМ грифімен басылған кітаптар, оқулықтар, РОӘК ОӘБ грифімен басылған оқу құралдар тізімі


2020-2021 оқу жылына арналған ғылыми - әдістемелік семинардың жұмыс кестесі


2020/2021 оқу жылына арналған оқу құралдарын әзірлеушілердің құрамына енгізілген кафедраның ПОҚ, оқу құралдарының тізімі.

 

 

2018-2019 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 5В012200 - Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі Орыс тілі мен әдебиеті 


2018-2019 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6М012200 - Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі Орыс тілі мен әдебиеті