қазақша · русский · english
   
  Негізгі бет / Хабарландыру
29.11.2019

 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің жанындағы «6D010300 - Педагогика және психология», «6D010700-Бейнелеу өнері және сызу» мамандықтары бойынша құрылған Диссертациялық Кеңесінде «6D010300 - Педагогика және психология» мамандығы бойынша философия докторы (РhD) дәрежесін алу үшін Мутанова Динара Юлдашбаевнаның «Болашақ ағылшын тілі мұғалімдерінің коммуникативтік мәдениетін дамыту» тақырыбында диссертациясы қорғалатынын хабарлайды.


Диссертация Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде орындалған.

 

Қорғау тілі - қазақша.


Ғылыми кеңесшілер:
Камалбек Мейірбекович Беркимбаев - педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Қожа Aхмет Яcaуи aтындaғы Xaлықapaлық қaзaқтүpiк унивepcитeтi, Түркістан қаласы, Қазақстан Республикасы.
Ниязова Гүлжан Жолаушиевна - педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, Қожа Aхмет Яcaуи aтындaғы Xaлықapaлық қaзaқтүpiк унивepcитeтi, Түркістан қаласы, Қазақстан Республикасы.
Гриншкун Вадим Валерьевич - педагогика ғылымдарының докторы, профессор «Мәскеу қалалық педагогикалық университеті», Мәскеу қ., Ресей.


Рецензенттер:
Таубаева Шәркүл Таубаевна - Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Педагогика және білім беру менеджменті» кафедрасының профессоры, педагогика ғылымдарының докторы (мамандық шифры 13.00.01).
Тектібаева Диана Джумабаевна - PhD доктор, Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті(мамандық шифры 13.00.01).


Қорғау 2019 жылғы 30 желтоқсан сағат 14:00-де Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің жанындағы диссертациялық кеңесінде өтеді. Мекен-жайы: 050010, Алматы қаласы, Достық даңғылы 13, Бас оқу ғимараты (3-қабат, 320-кабинет).Сайттың мекен жайы: www.kaznpu.kz  

 

Аңдатпа


Ғылыми жарияланымдар тізімі

 

Диссертацияны қорғау барысында түсірілген бейне жазба


Философия докторы (PhD) дәрежесін беру туралы бұйрық