қазақша · русский · english
   
  Негізгі бет / Хабарландыру
30.12.2019

 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің жанындағы «6D010300 - Педагогика және психология», «6D010700-Бейнелеу өнері және сызу» мамандықтары бойынша құрылған Диссертациялық Кеңесінде «6D010300 - Педагогика және психология» мамандығы бойынша философия докторы (РhD) дәрежесін алу үшін Султанмұрат Мөлдір Султанмұратқызының «Жаратылыстану мамандықтары студенттерінің коммуникативтік лидерлігін қалыптастыру» тақырыбында диссертациясы қорғалатынын хабарлайды.


Диссертация Қожа Aхмет Яcaуи aтындaғы Xaлықapaлық қaзaқ-түpiк университетінде орындалған.

 

Қорғау тілі - қазақша.


Ғылыми кеңесшілер:
Камалбек Мейірбекович Беркимбаев - педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Қожа Aхмет Яcaуи aтындaғы Xaлықapaлық қaзaқ-түpiк унивepcитeтi, Түркістан қаласы, Қазақстан Республикасы.
Ниязова Гүлжан Жолаушиевна - педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, Қожа Aхмет Яcaуи aтындaғы Xaлықapaлық қaзaқ-түpiк унивepcитeтi, Түркістан қаласы, Қазақстан Республикасы.
Гриншкун Вадим Валерьевич - педагогика ғылымдарының докторы, профессор «Мәскеу қалалық педагогикалық университеті», Мәскеу қ., Ресей.


Ресми рецензенттер:

Абишев Нұрлан Акашевич - І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің профессоры, педагогика ғылымдарының докторы (мамандық шифры -13.00.01).
Алимбекова Анар Аймолдаевна - Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің PhD докторы (мамандық шифры - 6D010300).

Қорғау 2020 жылғы 30 қаңтарда сағат 14:00-деАбай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің жанындағы диссертациялық кеңесінде өтеді. Мекен-жайы: 050010, Алматы қаласы, Достық даңғылы 13, Бас оқу ғимараты (3-қабат, 320-кабинет).Сайттың мекен жайы: www.kaznpu.kz    

 

Аңдатпа


Ғылыми жарияланымдар тізімі

 

Диссертацияны қорғау барысында түсірілген бейне жазба


Философия докторы (PhD) дәрежесін беру туралы бұйрық