қазақша · русский · english
   

 

Шетел тілдері кафедрасының 2020-2021 ж. оқу-әдістемелік жұмысы


Шетел тілдері кафедрасының 2019-2020 ж. оқу-әдістемелік жұмысы


Шетел тілдері кафедрасының 2018-2019 ж. оқу-әдістемелік жұмысы


2019/2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6В017 - Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді дайындау (Шет тілі: екі шетел тілі)

2019/2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 7M017 - Тіл және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау (Шетел тілі: екі шетел тілі)

2019/2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 8D017 - Тіл және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау (Шетел тілі: екі шетел тілі)


2018/2019 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 5В011900-Шет тілі: екі шет тілі мамандығы

2018/2019 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6M011900-Шет тілі: екі шет тілі мамандығы

 

2017/2018 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 5В011900-Шет тілі: екі шет тілі мамандығы

2016/2017 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 5В011900-Шет тілі: екі шет тілі мамандығы

 

2018 жылы біліктілігін арттырған ПОҚ тізімі


Шетел тілдері кафедрасы 2018-2019 оқу жылында 5В011900- Шетел тілі: екі шетел тілі, 6М011900- шетел тілі: екі шетел тілі: Лицензия нөмірі АБ 0137373, 03.02.2010 ж. берілген ҚР Білім және ғылым Министрлігінің мемлекеттік лицензиясы бойынша және университеттің «Филология және көптілді білім беру», «Педагогика және психология», «Тарих және құқық» , «Математика, физика және информатика», «Жаратылыстану және география», «Өнер мәдениет және спорт» институттарында белсенді әдістерді қолдана отырып ағылшын тілінен мамандар дайындау жүзеге асырылады.


Студенттерді дайындау Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде, Магистранттарды дайындау Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты негізінде жүргізіледі. (ҚР Үкіметінің 2012 ж. 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген).

 

Оқу - әдістемелік қызметтің ең басты аспектісі болып кафедрадағы әдістемелік практика жұмыстарын қорыту және бакалавриат, магистрант бағдарламалары бойынша оқу процесін ұйымдастыру мен басқару болып табылады.


Олар:
1.Оқу жоспарын және жоспарын және бағдарламаларын құру;
2.Оқытылатын пәндер бойынша силлабустар, оқу бағдарламалары және ОӘК құру;
3.Пәнді оқыту әдісінің жаңа инновациялық технологиясын енгізу;
4.Жаңа ақпараттық компьютерлік технологияны енгізу;
5.Еңбек нарығына қажетті болашақ мамандарды дайындау және профессорлық - оқытушылар құрамының іскерлігін арттыру жүйесін дамыту.