қазақша · русский · english
 
Оқу -әдістемелік қызмет
 
 

 

Әдістемелік семинардың 2021-2022 жылдарға арналған жұмыс жоспары

 

Биология ББ профессор-оқытушыларының ашық сабақ өткізу кестесі 2021-2022

 

2020-2021 оқу жылында шыққан оқулықтар мен оқу құралдары

 

2020-2021 оқу жылына Биология кафедрасы бойынша ұсынылатын оқулықтар тізімі


2019-2020 оқу жылында шыққан оқулықтар мен оқу құралдары


Практика және мектеппен байланыс 2019-2020

 

2020/2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6В015 - Жаратылыстану ғылымдары бойынша педагогтарды дайындау

2020/2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6В05101 - Биологиялық және аралас ғылымдар (Биология)
2020/2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 7M015 Жаратылыстану ғылымдары бойынша педагогтарды даярлау (Биология)

2020/2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 7М051-Биологиялық және аралас ғылымдар (Биология)


Бакалавриат, магистратура, PhD докторантура мамандықтары бойынша Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарттары, мамандықтардың типтік және оқу-жұмыс жоспарлары, пәндердің типтік және оқу-жұмыс бағдарламалары бар. Кафедрада профессор-оқытушылар құрамы мына мамандықтар бойынша 5В011300 - Биология (бакалавриат) (авторлары: профессор Шалабаев К.И., доцент Батырова К.И., доцент Тапалова О.Б.) және 6М011300 - Биология (магистратура) (авторы: профессор Мынбаева Б.Н.) ЖМББС жасады. ҚР-ның жоғары білім беру мәселесімен қатар жалпы орта білім беретін мектепке арналған ҚР ЖМББС, биологиядан оқу бағдарламалары мен жаңа буын оқулықтарының авторлары, атап айтсақ (Жумагулова К.А., Р.Ш.Шаймерденова), 6-сыныпқа арналған оқулық және оқу -әдістемелік кешеннің авторы (доцент Жумагулова К.А.). Бакалавриат, магистратура және докторантура мамандықтарының жұмыс оқу бағдарламалары кафедраның мәжілісінде және институттың ғылыми кеңесінде бекітілген. Жұмыс оқу бағдарламалары, әдістемелік құралдар жоғары мектеп талаптарына сәйкес жасалған. Кафедрада ПОҚ-ң күшімен Биология мамандығының барлық пәндері бойынша оқу-әдістемелік кешені дайындалды. Кафедра оқытушылары техникалық оқу құралдарын кеңінен қолданады, әсіресе компьютерді пайдаланып «студент-оқытушы», «студент-зертханашы» сияқты іскерлік ойындарын жүргізеді. Электронды білім беру құралдарына негізделген білім алудың интербелсенді әдістер мен инновациялық технологияларын оқу үдерісіне қосу шаралары жоспарланған.


Портфолио құрастыру:
2) СӨЖ бен СОӨЖ тапсырмаларын жобалы ұйымдастыру амалы арқылы құрастыру (жеке және топта);
3) Кейс-стади технологияларды ойластыру және қолдану, бұл әдісті қолдану ерекшелігі;
4) SMART-мақсаттарды қою әдістерін меңгеру;
5) flash-тест, презентация, скринкарт жазбасын, вебинарларды құрастыру және т.б.


Кафедраның оқытушылары сабақ өткізуде, дәріс оқуда кестелерді, слайдтарды, сызба нұсқаларды; «Ботаника», «Адам және жануарлар физиологиясы», «Генетика», «Өсімдіктер физиологиясы», «Биохимия» пәндерінен фильмдер көрсетуді кеңінен қолданады. Ал, «Омыртқасыздар зоологиясы» мен «Омыртқалылар зоологиясы» пәні сабақтарында электронды оқу құралдарын қолдануда.


Пәндер бойынша берілген мәліметтерді терең түсінуі, қабылдауы және бекіту үшін оқытушылар осы мамандықтың негізгі курстарынан электронды дәрістер жасаған: «Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы», «Өсімдіктер систематикасы» (профессорлар: Иманкулова С.К., Сейлова Л.Б., Шалабаев Қ.Ы.; доцент Мусаев Қ.Л); «Омыртқасыздар зоологиясы» мен «Омыртқалылар зоологиясы» (ассоц.профессор Жақсыбаев М.Б., доценттер: Батырова К.И., Есимов Б.К., аға оқытушылар: Сексенова Д.У., Майматаева А.Д.) «Биохимия», «Өсімдіктер физиологиясы» (доцент Загриценко И.П.; б.ғ.к., аға оқытушы Исабеков Б.М.); «Генетика» (профессорлар: Айдарбаева Д.Қ., Кенжебаева З.С., аға оқытушы Джунусова Р.Ж.). Жас ерекшелік физиологиясының кейбір бөлімдеріне портфолио құрастырылған: ас қорыту жүйесінің жас ерекшелік физиологиясы (доцент Татаринова Г.Ш.); эндокриндік жүйенің жас ерекшелік физиологясы (аға оқытушы Ташенова Г.К.); көру анализаторының жас ерекшелік физиологиясы (аға оқытушы Нуркенов Т.Т.). Соңғы 3 жылда 80 оқулық, оқу және оқу-әдістемелік құралдар мен 500ге жуық ғылыми мақалалар шығарылды.


Сонымен қатар, «Биология» мамандығының студенттеріне арналған ағылшын тіліндегі кітаптар жазылып, шығарылды. ("Methodology of teaching"- Избасарова Р.Ш., Жумагулова К.А., «Botany» - Иманкулова С.К. Шалабаев К.И., Аманбекова Д.М., "Genetics" - Айдарбаева Д.К., Кенжебаева З.С., Джунусова Р.Ж., «Physiology development of pupils» - Ш.А.Балгимбеков, Р.Айзман, Г.К.Ташенова, Т.Т.Нуркенов, «Methodological instructions to laboratory works on Zoology-1» - Батырова К.И., Башенова М.А.) сондай - ақ, бакалавриат, магистратура және PhD докторантура үшін ағылшын тілінде ОӘК жасалынды.

4028