қазақша · русский · english
 
Оқу -әдістемелік қызмет
 
 

2015-2018 аралығында бітірушілердің жұмысқа орналасу динамикасы

 

6М030100-Құқықтану мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы

 

Құқықтану кафедрасының эдвайзерлерінің тізімі

 

2020-2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6В014 - жалпы дамыту пәні мұғалімдерді даярлау (құқық және экономика негіздері)
2020-2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 7М014 - жалпы дамыту пәні бойынша мұғалімдерді даярлау (құқық және экономика негіздері)

 

2018-2019 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 5В030100- Құқықтану

2018-2019 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6M030100- Құқықтану

 

5В011500 - ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКА НЕГІЗДЕРІ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жоғары білім беру мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

5В011500-ҚЭН мамандығын Бітіруші моделі

Практика бұйрықтары

Кәсіптік практиканы өткізуге арналған келісім шарт №39

Кәсіптік практиканы өткізуге арналған келісім шарт №12

Кәсіптік практиканы өткізуге арналған келісім шарт №14

6M011500- Құқық негіздері және экономика мамандығы бойынша оқу жоспары

5ВО11500 - Құқық негіздері және экономика мамандығы бойынша  оқу жұмыс жоспары

Құқық негіздері және экономика мамандығының даму жоспары

 

2017-2018 оқу жылында  оқитылатын пәндердің тізімі: 5В030100 - Құқықтану

 

 

 

2321