қазақша · русский · english
   
  Негізгі бет / Хабарландыру
29.04.2024

Бос жұмыс орны: Халықаралық ынтымақтастық департаментінің бас маманы


Бос лауазымға үміткерлерді іріктеуге өтінім

 

Бос лауазымның атауы:

Халықаралық ынтымақтастық департаменті

академиялық ұтқырлық бөлімінің бас маманы

Құрылымдық бөлімнің негізгі функционалдық міндеттері:

- Халықаралық ынтымақтастық  департаментінің беделінің өсуіне, ЖОО Ғылыми Кеңесінің шешімдерін, стратегиялық даму және интернационалдандыру жөніндегі проректордың, ХЫД директорының, сондай-ақ бөлім бастығының тапсырмаларын әзірлеуге және іске асыруға жәрдемдесу;

- қоғамның мүдделерін білдіру және Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім Министрлігімен, шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың Алматы мен Астанадағы елшілігі мен бас консулдықтарының өкілдерімен хат алмасу; халықаралық ұйымдарда, білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі халықаралық көрмелерде;

- жетекші шетелдік жоғары оқу орындарымен халықаралық байланыстарды кеңейтуге және шетелдік университеттермен шығармашылық ынтымақтастығын дамытуға ықпал етуге;

- ҚР-дағы басқа елдердің елшіліктерімен және өкілдіктерімен жұмыс жүргізуге,

- ҚазҰПУ-дың халықаралық бағдарламалары туралы ақпараттық, анықтамалық және есепті материалдар дайындауға;

- жұмысшылар мен студенттердің ұжымын шетелде университеттік білім берудің жай-күйі мен даму перспективалары туралы хабардар етуге;

- халықаралық алмасулар, тағылымдамалар және т. б. ұйымдастыру арқылы мұғалімдердің біліктілігін арттыруға жәрдемдесуге;

- ҚР-дағы басқа елдердің елшіліктері мен өкілдіктерінде қызметкерлермен, оқытушылармен және білім алушылармен виза алу үшін ілеспе хаттар дайындау.

- білім алушыларға және мұғалімдерге академиялық ұтқырлық мәселелері бойынша кеңес беруді жүзеге асыруға;

- білім алушылардың немесе оқытушы-зерттеушілердің құжаттарды рәсімдеуді қоса алғанда, белгілі бір академиялық кезеңге (ғылыми тағылымдамаларды қоса алғанда) оқыту немесе зерттеу жүргізу үшін басқа жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе шетелде) ауысуын ұйымдастыру және үйлестіруге, барлық сатылар үшін өз ЖОО-да кредиттер түрінде игерілген білім беру бағдарламаларын белгіленген тәртіппен міндетті түрде қайта есептей отырып білімі: бакалавриат, магистратура, PhD-докторантура;

- білім алушылар мен ПОҚ-ның құжаттарын дайындау және академиялық ұтқырлықтың барлық түрлері мен нысандары бойынша ҚР ҒжЖБ мен қоғамның нормативтік құжаттарына сәйкес Қоғамның қаржы бөлімдеріне және ҚР ҒжЖБ-ға оралу кезінде қаржылық есептілікті тапсыруға;

- шетелдік және Ұлттық университеттермен, сондай-ақ академиялық ұтқырлық мәселелері бойынша білім алушылармен өзара іс-қимылды жүзеге асыруға;

- білім алушыларға дәрістер курсын оқу, сондай-ақ докторанттарға кеңес беру үшін шетелдік ғалымдар мен ғылыми консультанттардың келуін ұйымдастыру және сүйемелдеуге;

- еңбек тәртібінің жай-күйін және бағыныштылардың бөлімнің ішкі еңбек тәртібінің ережелерін сақтауын үйлестіруге;

- өзіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер қабылдауға;

- жұмыс берушінің мүлкіне ұқыпты қарауға;

-жұмыс берушіге келтірілген залалды Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгіленген шектерде өтеуге;

- атқаратын лауазымы бойынша өкілеттіктер мен құзыреттер шеңберінде жұмыс топтарының, комиссиялардың жұмысына, сондай-ақ қоғамның мәселелер жөніндегі кеңестеріне қатысуға;

- бөлімнің іс қағаздарын жүргізуді, істер номенклатурасы бойынша материалдарды қалыптастыруды, материалдарды жинау мен сақтауды ұйымдастыруға;

- жұмыс беруші ұсынатын жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарын мүлтіксіз қолдану және мақсатына сай пайдалануға;

- Еңбек міндеттерін орындауға байланысты өзіне белгілі болған қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етпеуге;

- еңбек тәртібін, сондай-ақ жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария жөніндегі нормалардың, қағидалар мен нұсқаулықтардың талаптарын сақтауға;

- атқаратын лауазымы бойынша өз өкілеттіктері мен құзыреттері шеңберінде Департамент директорының тапсырмасы бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

Негізгі қызметтік міндеттері

Шетелдік жоғары оқу орындарымен әріптестік орнату, ағымдағы және әлеуетті әріптес жоғары оқу орындарынан келушілерді қабылдау:

Университеттің институттары мен бөлімдеріне академиялық ұтқырлық бойынша халықаралық әріптестерді іздеуге көмек көрсету;

Факультеттерге және басқа да бөлімдерге халықаралық гранттық жобалар саласындағы мүмкіндіктер бойынша ақпарат беру;

Абай атындағы ҚазҰПУ университетінде ағымдағы және әлеуетті серіктес жоғары оқу орындарынан халықаралық делегацияларды қабылдау;

Серіктестік желісін дамыту және ынтымақтастық мақсатында ағымдағы және әлеуетті серіктес жоғары оқу орындарына бару.

Есептілік мерзімдерін сақтау

Медиа ресурстармен жұмыс істеу

Басқа міндеттері: университеттегі түрлі мәдени және әлеуметтік іс-шараларды ұйымдастыру мақсатында елшіліктермен/консулдықтармен байланыс орнату, халықаралық Департаменттің іс қағаздарын жүргізу, құжаттау және мұрағаттау

Халықаралық Департамент қызметкерлерінің бірі болмаған кезде халықаралық Департаменттің үздіксіз жұмысын қолдау және халықаралық Департаменттің клиенттерімен байланыс (студенттер, ата-аналар, сыртқы ұйымдар, ҒжЖБМ және т. б.) халықаралық Департаменттің мүлкі мен бюджетіне қатысты жауапкершілікте болу

Университет ережелері мен қағидаларын сақтау, тікелей басшының тапсырмасы бойынша өзге де міндеттерді орындау

Іссапарларға шығу:

Іссапарларға дайын болу

Білімі:

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі

Қажетті кәсіби тәжірибе (ұзақтығы, бағыты, т.б.)

Академиялық ұтқырлық бөлімінің бастығы лауазымына жоғары білімі және жоғары білім немесе ғылым саласында кемінде 3 жыл жұмыс өтілі бар адам тағайындалады

Кәсіби құзыреттер:

Батыс білім беру жүйесін білу, шетелдік білім алушылармен ЖОО-да жұмыс тәжірибесі; мәдениетаралық құзыреттілік және коммуникациялық дағдылар.

Жеке құзыреттер мен қасиеттер:

Креативтілік, бастамашылдық, сервиске бағдарлану, ықыластылық, өзін-өзі ынталандыру және тез үйрену қабілеті, командада және өз бетінше жұмыс істей білу; жақсы ұйымдастырушылық дағдылар (жоспарлау және іске асыру); жұмыс кестесінен тыс жұмыс істеу мүмкіндігі; әріптестермен және білім алушылармен достық және тиімді жұмыс істей білу.

Жоғары тиімділік және қысқа мерзімде және қысыммен жұмыс істеу мүмкіндігі.

Қарым-қатынас дағдылары мен өзара әрекеттесудің, тәртіптің маңыздылығын түсіну.

Тілдерді, оның ішінде мемлекеттік тілді білу (үміткер білуі тиіс тілдердің тізімі)

Қазақ, ағылшын және орыс тілдерін еркін меңгеру;

Компьютерлік дағдылар:

жетілдірілген дербес компьютер пайдаланушысы;

Түйіндемені қабылдау мерзімі:

түйіндемелер 2024 жылдың 06 мамырына дейін немесе қызметкерлерді жалдағанға дейін қабылданады

Эл.пошта:

hrteam@abaiuniversity.edu.kz