қазақша · русский · english
   
  Негізгі бет / Хабарландыру
27.05.2024

 

Вакансия: Академиялық ұтқырлық бөлім басшысы

 

Бос лауазымның атауы:

Халықаралық ынтымақтастық департаментінің

академиялық ұтқырлық бөлім басшысы

Құрылымдық бөлімнің негізгі функционалдық міндеттері:

Өзіне жүктелген функцияларды орындау үшін бөлім бастығы:

- академиялық ұтқырлық Тұжырымдамасын ілгерілету және академиялық ұтқырлық бағдарламаларын іске асыруды қамтамасыз ету

-еңбек шартында, қоғамның ішкі актілерінде және осы лауазымдық нұсқаулықта жүктелген міндеттерді сапалы және уақтылы орындау;

-атқаратын лауазымы бойынша құзыреті шегінде Департамент директорының тапсырмаларын (алған міндеттерін) уақтылы және адал орындауға (департамент директоры болмаған жағдайда, Қоғам басшылығының тапсырмаларын уақтылы және адал орындауға) ;

-міндеттерді тиімді орындау үшін еңбек өнімділігін, өзінің кәсіби деңгейі мен біліктілігін арттыру;

-Бөлімнің жұмысын жоспарлау және бақылау;

-бөлімнің, департаменттің ішкі құжаттарын әзірлеу;

-халықаралық ынтымақтастық: ғылыми-мәдени байланыстар департаментінің беделі мен беделінің өсуіне жәрдемдесу, ЖОО Ғылыми кеңесінің шешімін, Стратегия және интернационалдандыру жөніндегі проректордың, сондай-ақ ХЫД директорының тапсырмаларын әзірлеуге және іске асыруға жәрдемдесу.

-білім алушылардың академиялық ұтқырлығы бойынша ақпараттық-анықтамалық материалдар әзірлеу;

-ECTS үйлестіру: ECTS принциптері мен механизмдерін қамтамасыз ету;

-жетекші шетелдік жоғары оқу орындарымен қарым-қатынастарды кеңейтуге және қоғамның шетелдік университеттермен шығармашылық ынтымақтастығын дамытуға ықпал ету.

-қоғамның мүдделерін білдіру және Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім Министрлігімен, Алматы мен Астанадағы шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың Елшілігі мен бас консулдықтарының өкілдерімен хат алмасу;

-жетекші шетелдік жоғары оқу орындарымен қарым-қатынастарды кеңейтуге және ҚазҰПУ ынтымақтастығын дамытуға ықпал ету.

-университеттің шетелдік әріптестерімен халықаралық құқықтық және нормативтік актілердің, бұйрықтардың, шарттардың сақталуын бақылауды жүзеге асырады.

-профессор-оқытушылар ұжымы мен студенттердің халықаралық гранттарға, жобаларға, конкурстарға және алмасу бағдарламаларына қатысуын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырады;

-Қоғамның құрылымдық бөлімшелерін жоспарланған халықаралық симпозиумдар, коллоквиумдар және т. б. туралы, оның ішінде Абай атындағы ҚазҰПУ қатысуымен, оларды өткізуге қатысу туралы уақтылы хабардар етеді;

-білім алушылардың оқу немесе зерттеу жүргізу үшін белгілі бір академиялық кезеңге (оқу немесе ғылыми тағылымдамадан өтуді қоса алғанда) басқа жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе шетелде) ауысуын үйлестіреді;

-ҚР ҰҚМ және ҚазҰПУ нормативтік құжаттарына сәйкес академиялық ұтқырлық пен ғылыми тағылымдаманың барлық түрлері мен нысандары бойынша білім алушылардың баруы және қайтып оралуы кезінде құжаттарды ресімдеуді ұйымдастыруды үйлестіреді. Абай;

-шетелдік және Ұлттық университеттермен, сондай-ақ академиялық ұтқырлық мәселелері бойынша білім алушылармен өзара іс-қимылды жүзеге асырады;

-"ҚР жоғары оқу орындарына шетелдік профессорларды тарту"ҚР МНҰ бағдарламасы аясында шетелдік профессорлардың сапарын ұйымдастырады;

-докторанттарға кеңес беру үшін шетелдік ғылыми консультанттардың сапарын ұйымдастырады;

-екі дипломды білім беру бағдарламасы шеңберінде білім алушылардың шетелдік жоғары оқу орындарымен алмасуын үйлестіреді;

-ҚР-дағы басқа елдердің елшіліктерімен және өкілдіктерімен, визалық орталықтармен көшпелі Визаларды ресімдеу мәселелері бойынша тікелей жұмыс істеу.

-университеттің мүдделерін халықаралық ұйымдарда, білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі халықаралық көрмелерде білдіру;

-еңбек тәртібінің жай-күйін және бағыныштылардың бөлімнің ішкі еңбек тәртібінің ережелерін сақтауын үйлестіру;

-өзіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер қабылдау;

-жұмыс берушінің мүлкіне ұқыпты қарау;

-жұмыс берушіге келтірілген залалды Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгіленген шектерде өтеуге;

-атқаратын лауазымы бойынша өкілеттіктер мен құзыреттер шеңберінде жұмыс топтарының, комиссиялардың жұмысына, сондай-ақ қоғамның мәселелер жөніндегі кеңестеріне қатысуға;

-бөлімнің іс қағаздарын жүргізуді, істер номенклатурасы бойынша материалдарды қалыптастыруды, материалдарды жинау мен сақтауды ұйымдастыру;

-жұмыс беруші ұсынатын жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарын мүлтіксіз қолдану және мақсатына сай пайдалану;

-Еңбек міндеттерін орындауға байланысты өзіне белгілі болған қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етпеуге;

-еңбек тәртібін, сондай-ақ жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария жөніндегі нормалардың, қағидалар мен нұсқаулықтардың талаптарын сақтау;

-атқаратын лауазымы бойынша өз өкілеттіктері мен құзыреттері шеңберінде Департамент директорының тапсырмасы бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

Негізгі қызметтік міндеттері

Шетелдік жоғары оқу орындарымен әріптестік орнату, ағымдағы және әлеуетті әріптес жоғары оқу орындарынан келушілерді қабылдау:

Университеттің институттары мен бөлімдеріне академиялық ұтқырлық бойынша халықаралық әріптестерді іздеуге көмек көрсету;

Факультеттерге және басқа да бөлімдерге халықаралық гранттық жобалар саласындағы мүмкіндіктер бойынша ақпарат беру;

Абай атындағы ҚазҰПУ университетінде ағымдағы және әлеуетті серіктес жоғары оқу орындарынан халықаралық делегацияларды қабылдау;

Серіктестік желісін дамыту және ынтымақтастық мақсатында ағымдағы және әлеуетті серіктес жоғары оқу орындарына бару.

Есептілік мерзімдерін сақтау

Медиа ресурстармен жұмыс істеу

Басқа міндеттері: университеттегі түрлі мәдени және әлеуметтік іс-шараларды ұйымдастыру мақсатында елшіліктермен/консулдықтармен байланыс орнату, халықаралық Департаменттің іс қағаздарын жүргізу, құжаттау және мұрағаттау

Университет ережелері мен қағидаларын сақтау, тікелей басшының тапсырмасы бойынша өзге де міндеттерді орындау

Іссапарларға шығу:

Іссапарларға дайын болу

Білімі:

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі

Қажетті кәсіби тәжірибе (ұзақтығы, бағыты, т.б.)

Академиялық ұтқырлық бөлімінің бастығы лауазымына жоғары білімі және жоғары білім немесе ғылым саласында кемінде 3 жыл жұмыс өтілі бар адам тағайындалады

Кәсіби құзыреттер:

Батыс білім беру жүйесін білу, шетелдік білім алушылармен ЖОО-да жұмыс тәжірибесі; мәдениетаралық құзыреттілік және коммуникациялық дағдылар.

Жеке құзыреттер мен қасиеттер:

Креативтілік, бастамашылдық, сервиске бағдарлану, ықыластылық, өзін-өзі ынталандыру және тез үйрену қабілеті, командада және өз бетінше жұмыс істей білу; жақсы ұйымдастырушылық дағдылар (жоспарлау және іске асыру); жұмыс кестесінен тыс жұмыс істеу мүмкіндігі; әріптестермен және білім алушылармен достық және тиімді жұмыс істей білу.

Тілдерді, оның ішінде мемлекеттік тілді білу (үміткер білуі тиіс тілдердің тізімі)

Қазақ, ағылшын және орыс тілдерін еркін меңгеру;

Компьютерлік дағдылар:

жетілдірілген дербес компьютер пайдаланушысы;

Түйіндемені қабылдау мерзімі:

түйіндемелер 2024 жылдың 31 мамырына дейін немесе қызметкерлерді жалдағанға дейін қабылданады

Байланыстағы тұлға:

hrteam@abaiuniversity.edu.kz