қазақша · русский · english
   


2020/2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы 6B02209 - Тарих- география

2020/2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы 6B02210 - Тарих- Тарих-құжаттану және мұрағаттану

2020/2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы 6B02202 - Тарих

2020/2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы 6B02209 - 6B02209 - Тарих- Экономика және құқық негіздер

2020/2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы 6В01600- Тарих- дінтану

2020/2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы 6B02207 - Тарих-Құқықтану


2019/2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы 6B02209 - Тарих- география
2019/2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы 6B02202 - Тарих
2019/2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы 6В03100 - Тарих- аймақтану
2019/2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы 6В01600- Тарих- дінтану

 

2018/2019 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 5В020300 - Тарих

2018/2019 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6M050500 - Аймақтану

 

2017/2018 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 5В020300 - Тарих

2017/2018 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 5В050500 - Аймақтану

2017/2018 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6M050500 - Аймақтану

 

2016/2017 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 5В020300 - Тарих

2016/2017 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6М050500 - Аймақтану


2015/2016 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 5В020300 - Тарих

2015/2016 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6М050500 - Аймақтану

 

Кафедраның оқу-әдістемелік жұмысы

Университеттің ең ескі бөлімдерінің бірі «Әлем тарих» кафедрасы тарих бағытындағы мамандар даярлауға үлкен үлес қосады. Кафедрада өз ісінің мамандары, әдіскерлер, тарих пәндері бойынша оқулықтардың авторлары жұмыс істейді. Профессор Тулекова М.К. - «Түркі халықтарының тарихы» атты типтік бағдарламаның авторы және «Азия және Африка елдерінің жаңа тарихы» атты 2 томдық оқу-әдістемелік құралының авторы.


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі мақұлдаған, жалпы білім беру мектептерінің әлеуметтік және гуманитарлық бағыттарына арналған 11 сыныптың «Дүние жүзі тарихы» оқулығын біздің кафедраның оқытушылары мен философия ғылымдарының докторы, профессорлар Р.Р.Қайырбекова және С.Т.Тимченко жазған. Бұл еңбек Қазақстан Республикасының мектептеріне тарих сабағы бойынша міндетті оқулық түрінде ұсынылды.

 

Бакалавриат

«Әлем тарихы» кафедрасында оқу-әдістемелік жұмыс оқу жылының басында кафедраның бірінші отырысында мақұлданған жоспар негізінде жүргізіледі. Оқу жылы барысында кафедра мәжілістерінде және секция әдісімен әдістемелік жұмыстар мен құжаттаманың өзекті мәселелері қарастырылады. Олар бойынша жоспарланған және талқыланатын сұрақтардың тақырыптары жалпы білім беру бағдарламалары, нормативтік құжаттар, оқулықтар мен оқу құралдары, жаңа психологиялық-педагогикалық, тарихи, әдістемелік, тарихи-дидактикалық зерттеулер, педагогикалық инновациялар мен жаңартулармен анықталады.


Кафедра оқытушылары оқылатын пәндер бойынша университеттің веб порталына арналған электронды нұсқаларын ПОӘК дайындады; «5В011400-Тарих» және «5В020300-Тарих» мамандықтары бойынша бірнеше пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешені университет кітапханасының электронды нұсқаларының веб-порталына орналастырылды.


Сутеева Х.А. кафедраның әдістемелік бюро меңгерушісі болып табылады. Профессорлар Жумагулов Б.С., Р.Р.Каирбекова және С.В.Тимченко 12 жылдық орта мектептің мемлекеттік стандарттарын, білім беру және пәндік бағдарламаларын құрудағы шығармашылық ұжымның мүшелері болып табылады.


Жаңа білім беру технологияларын іздеу кредиттік оқыту жүйесінің ерекшеліктерін ескере отырып жүзеге асырылады, оның ішінде оқушылардың өзіндік, шығармашылық белсенділігін ынталандыруға бағытталған, жұмыстар бар.


Кафедрада жүзеге асырылатын педагогикалық инновацияның негізгі бағыты студенттерді оқытудың негізгі әдістері және әдістемелері белгі-контекстік, интерактивті және модульдік оқыту технологиясы арқылы орындалады.


Кафедраның пәндері бойынша мұғалімдер студенттердің жеке және интеллектуалды қызметін ынталандыратын, оқу іс-әрекеттерін жүргізетін тапсырмалар беруге тырысады.


Лекциялық және практикалық сабақтарда профессорлар Б.С. Жумагуловпен, Ж. Нурманбетқызы, М.К. Тулековмен, К.Р. Несипбаевамен, Х.А. Сутеевамен, Б.К. Абдугуловамен, А.Ш. Махаевамен, Ж.Е.Сманкуловамен, С.В. Тимченкомен, доценттер Е. Н. Ермукановпен Е.Т.Калиевамен, А.Е. Дайрабаевамен, Г.Т. Джайнакбаевамен, аға оқытушылар т.ғ.к. К.Т. Кашакпаевамен, Г. М. Жусанбаевамен, М.М. Муратказинмен, А. К. Шормановамен, К. М.Рүстем, Н.Б. Манапбаевпен, Б. З. Иманмолдаевамен, Г. М.Көккозовамен және де басқа да кафедрадағы оқытушылар әр түрлі интерактивті әдістерді белсенді қолданады:

- жедел сауалнама;
- шағын және ірі топтарда жұмыс;
- коллоквиумдар;
- материалдарды таныстыру.

 

Сабақ барысында кафедра оқытушылары кеңінен қолданады:
- компьютерлік технологиялар;
- студенттерге бағытталған оқыту технологиялары.

 

Ассоциативті өрістерді құру, салыстыру, алынған барлық ақпараттарды қорыту, жұптасып, топтасып талқылау сияқты әдістемелік тәсілдер.


Дәрістік сабақтар мен практикалық сабақтарды өткізу кезінде кафедра оқытушылары шығармашылық ойлау элементтерімен инновациялық оқыту технологияларын қолданады: проблемалық лекциялар, пікірталастар, іскерлік ойындар, дөңгелек үстелдер, зерттеу нәтижелері, инновациялық оқыту технологиялары қолданылады. Білім берудің кредиттік технологиясы бойынша жұмыс бағдарламаларының мазмұны ретінде де, лекциялар мен семинарлар өткізу әдістемесіне де өзгерістер енгізіледі.


Кафедраның ғылыми, кәсіби потенциалы оқытудың кредиттік жүйесінің интерактивті әдістерін әзірлеуге, Интернеттен материалдарды пайдалануға, басқарудың әр түрлі әдістерін қолдануға белсенді түрде қатысуға мүмкіндік береді.Студенттердің жетістіктерін мониторингілеу келесі формаларда жүргізіледі: жазбаша бақылау (ауызша тексеру); аралық бақылау (жазбаша тапсырмалар, тест тапсырмалары); қорытынды бақылау (ауызша емтихандар / жазбаша, тест).


2018/2019 жж. өзара сабаққа қатысу кестесі бойынша профессорлар Сутеева Х.А., Абдугулова Б.К., Жусанбаева Г.М. ашық сабақтар өткізді.


Ашық сабақтар өткізген кезде мұғалімдер интерактивті оқыту әдістерін, қазіргі заманғы оқыту технологияларын дәстүрлі оқытумен қатар пайдалану мүмкіндігін көрсетті. Сабақтан кейін бірден пікірталас өткізілді және хаттама жасалды, онда сабақтың оң аспектілері, пікірлері, оқыту әдістерін жетілдіру бойынша ұсыныстар айтылды.


Спикерлер сабақтарды ғылыми және әдістемелік тұрғыдан бағалады, оқыту, білім беру және дамыту мақсаттарына, мультимедиялық құралдарды пайдалану тиімділігіне, көрнекі құралдарға, дидактикалық материалдарға және т.б. мақсаттарға қол жеткізуге назар аударады.


Кафедраның өзара сабаққа қатысу журналы сабақтар бойынша сыни талдауды және кері байланысты көрсетеді, оқыту әдістерін жетілдіру бойынша ұсыныстар береді. Кафедраның барлық оқытушылары осы сабақтарға қатысып, оларды жоғары бағалады. Ашық сабақтар: лекциялар жоспары, пікірталас хаттамалары СМЖ папкаларында көрсетіледі.


Кафедра оқытушылары студенттердің дипломдық жұмыстарына жетекшілік жүргізіп, магистранттардың 2 жылдық оқуын педагогикалық практикамен басқарады. Олар сондай-ақ студенттерді жыл сайынғы Республикалық студенттік пәндік олимпиадаға дайындайды.


Кафедра мен мектеп арасындағы байланыс келесі формаларда жүргізіледі:

- зерттеу жобаларын дайындау бойынша мұғалімдер мен студенттерге кеңес беру;
- түлектер үшін ашық есік күні;
- қалалық мектептердегі педагогикалық тәжірибе кезінде мансаптық бағыттағы жұмыс.


Кәсіптік бағдар беру жұмыстары қаланың және облыстың көптеген мектептерінде жүргізіледі, сонымен қатар факультет түлектерімен, тарих мұғалімдерімен және мектептердің ғылыми директорларымен сұхбат жүргізіледі.


Кафедраның оқытушылары тарих бойынша әр түрлі деңгейдегі жарыстар өткізуге белсенді қатысады және орта мектеп оқушыларының ғылыми жобаларын қорғауға қатысады. Профессор Тулекова М.К. жыл сайын Республикалық пәндік олимпиадаға қатысады.


Оқу жылы барысында кафедралар мен әдістемелік секцияларда оқытушыларға оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдарды басып шығару және дайындау туралы ақпарат беріледі.


Біліктілікті арттыру. 2017/2018 жж. Кафедраның барлық оқытушылары 2017-2019 ж.ж. «Өрлеуде» біліктілікті жоғарылату курстарын аяқтады, шақыртылған лекторалар дәрістер, шебер-сыныптар және семинар-тренингтер өткізді.

 

Магистратура және докторантура

2017-2018 жж., 2018-2019 оқу жылында «Дінтану», «Аймақтану» бойынша лекциялар курсы жаңартылып, әзірленіп, және «6D020300-Тарих» мамандығы бойынша докторантураның пәндері бойынша ПОӘК құрылды. Магистранттардың және докторанттардың зерттеу жұмысына мониторинг жүргізуге көп көңіл бөлінді. Магистранттардың өзіндік жұмысы және докторанттардың өзіндік жұмысын бақылау тест тапсырмалары, дәріс оқулықтары, магистранттар мен докторанттармен әңгімелесу, эссе мен рефераттар жазу арқылы жүзеге асырылды. Бұдан басқа, шығармашылық сипаттағы ұсынылған міндеттер, атап айтқанда: дискурс талдауын жасау, әлем бейнесін қалыптастыру, магистрлік диссертацияда алынған білімдердің фрагменттерін пайдалану. Докторанттар оқыту барысында алынған мәліметтерді өз зерттеулерінде қолдануға үйретілді.