қазақша · русский · english
 
 
 

Білім беру саласында халықаралық байланыстарды дамыту,  оқытушылар мен студенттердің академиялық алмасуын дамыту - жалпы және қолданбалы психология кафедрасы қызметіндегі басым міндеттердің бірі.   Сонымен қатар, профессор-оқытушылар құрамы әр түрлі ғылыми және ғылыми-практикалық конференциялар мен семинарларда баяндама жасап, ғылыми мақалалармен  шетелдік мамандардың қатысуымен психология ғылымындағы  және кәсіби құзіретті болашақ психологтарды даярлаудың өзекті мәселелерін талқылау бойынша іс-шаралар ұйымдастырады.

 

 

Жалпы және қолданбалы психология кафедрасы басқа елдердің және ҚР-дағы білім беру және ғылыми мекемелерімен ынтымақтастықта белсенді жұмыс істейді.

 

Шетелдік ЖОО-мен ынтымақтастық туралы мәліметтер


Шетелдік ЖОО атауы, серіктестердің Т.А.Ә, қызметі, ғылыми дәрежесі және атағы

Ынтымақтастық тақырыбы

Өткізілген іс-шаралар (орны мен мерзімі)

1

Сумы мемлекеттік университеті, Украина.

Иванова Татьяна Владимировна - психология, саясаттану жне әлеуметтік-мәдени технологиялар кафедрасының доценті, психология ғылымдарының кандидаты

Сумы мемлекеттік университетінің Шетел филологиясы және әлеуметтік коммуникациялар факультеті мен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Педагогика және психология институты арасындағы «7М03116 Психологиялық диагностика және қабілеттерді дамыту» ББ арналған «Психология бойынша ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері» пәні шеңберінде бірлескен виртуалды ұтқырлық бағдарламасы.

Сумы МУ оқытушысы, доцент Иванова Т.В. және Абай атындағы ҚазҰПУ аға оқытушысы, магист Садыкова А.Б. бірлескен сабақтары

Мерзімі: 15 қыркүйек 202жг. -13 қараша 2023ж. Синхронды онлайн кездесу

https://meet.google.com/muh-eeji-esb

2

Мукимий атындағы Қоқан мемлекеттік педагогикалық институты, Өзбекстан

Шетелдік жоғары оқу орындарымен серіктестікті  іске асыру шеңберінде PhD, қауымд, профессор м.а. Г.Б.Ниетбаеван «Жалпы психология», «Психодиагностика және түзету» пәндері бойынша студенттер мен магистранттарға дәріс курстарын оқыды. Барлығы - 32 сағат.

10.04.2023ж - 16.04.2023ж.

3

Мукимий атындағы Қоқан мемлекеттік педагогикалық институты, Өзбекстан

Шетелдік жоғары оқу орындарымен серіктестікті  іске асыру шеңберінде PhD, қауымд, профессор м.а. Г.Б.Ниетбаеван «Психологиялық кеңес беру», «Психодиагностика және түзету», «Даму психологиясы»  пәндері бойынша студенттер мен магистранттарға дәріс курстарын оқыды. Барлығы - 28 сағат.

17.10.2023ж - 27.10.2023ж.

4

Мукимий атындағы Қоқан мемлекеттік педагогикалық институты, Өзбекстан

Шетелдік жоғары оқу орындарымен серіктестікті іске асыру шеңберінде психология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы Абишева Э.Д. «Жалпы психология»  пәні бойынша дәрістер өткізді.  Барлығы - 28 сағат.

17.10.2023ж - 27.10.2023ж.

5

Мәскеу қаласының «Мәскеу қалалық педагогикалық институты» жоғары білім берудің мемлекеттік автономдық білім беру мекемесі. Конференцияның бағдарламалық комитеті:

А. И. Савенков (Москва) - төраға

Л.И. Ларионова (Москва) - төрағаның орынбасары

Бағдарламалық комитеттің мүшесі

А.К. Сатова (Алматы, Қазақстан)

ММПУ Педагогика және білім беру психологиясы институтында «Дарындылық және шығармашылық психологиясы» атты V Халықаралық ғылыми-практикалық конференция

- 14-15 қараша 2023 ж.

 

Қазіргі уақытта академиялық ұтқырлық шеңберінде шетелдік университеттерде тағылымдамадан өтіп жатқан бакалавриат студенттері:

1. Талапқали Алина 3 курс «6В03111- Практикалық психологты даярлау» ББ. Литва Vytautas Magnus Университеті.

2. Клюг Ангелина 3 курс «6В03111 - Практикалық психологты даярлау» ББ. Ресей, Мәскеу МГПУ (Мәскеу қалалық педагогикалық университеті).

3. Маракубова Сәуле 2 курс  «6В03111- Практикалық психологты даярлау» ББ. Литва Vytautas Magnus Университеті.

   

2023 жылы ғылыми шетелік іссапарларға барған ПОҚ, магистранттар мен докторанттар тізімі


2022 жылы ғылыми шетелдік тағылымдамалардан өткен және іссапарларға барған ПОҚ, магистранттар мен докторанттар тізімі


2022 жылы Қазақстан бойынша ғылыми іссапарларға барған ПОҚ, магистранттар мен докторанттар тізімі