қазақша · русский · english
   

 

«Бастауышта оқыту педагогикасы мен əдістемесі» кафедрасы үш деңгейлік (бакалавриат - магистратура - докторантура) білім беру бағдарламаларына сәйкес 5В(6М,6D)010200 - «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша педагог мамандарды даярлайтын жетекші кафедра болып табылады.
Кафедраның барлық жұмысы базалық әлеуметтік мәдениетті игерген, өзін-өзі жетілдіруге және өзін-өзі жүзеге асыруға қабілетті болашақ бастауыш сынып мұғалімі тұлғасын қалыптастыруға ықпал ететін оқу ортасын, білім беру технологияларын, оқытуды ұйымдастыру әдістері мен формаларын құруға бағытталған. Басты назар бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби іс-әрекетінің барлық бағыттарын қамтитын, кешенді сипатқа ие мұғалімдерді кәсіби даярлау жүйесіне аударылады.


Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы 5В010200 - «Бастауышта оқыту педагогикасы мен əдістемесі» мамандығы бойынша оқу жоспарларында көрсетілген базалық жəне кəсіби пəндер цикліндегі міндетті және элективті оқу пәндерінен дəріс береді. Кафедраның ғылыми-педагогикалық әлеуетін ғылым докторлары, профессорлар, ғылым кандидаттары, доценттер, бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі саласындағы жетекші ғалымдар, қазақ және орыс мектептерінің бастауыш сыныптарына арналған оқулықтарының, оқу құралдарының авторлары құрайды. Бастауышта оқыту педагогикасы мен əдістемесі мамандығының білімгерлері информатика, ағылшын тілі жəне музыкадан қосымша мамандандырылады.


Кафедраның профессор-оқытушы құрамы шетелдік ғалымдармен бірлесе отырып 5В010200-«Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша халықаралық стандарт, сонымен бірге бастауыш мектептің жалпыға міндетті білім беру стандарттарын жасады. Кафедра оқытушылары 2016 жылғы ҚР МЖМБС сәйкес жасалынған 5В010200-«Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығына арналған базалық пәндердің типтік оқу бағдарламаларының авторлары болып табылады. Типтік оқу бағдарламасы ҚР БжҒМ РОӘК 30.06.2016 ж. №2 отырысы бұйрығымен бекітілген.