қазақша · русский · english
   

 

Атауы


Құжат нөмірі


Күшіне ену күні


Соңғы өзгерістер мен толықтырулардың күні

1

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы

319-III

27 шілде 2007 жыл

10.09.2023 ж.

2

Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңы

407-IV

18 ақпан 2011 жыл

01.07.2023 ж.

3

«Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы

420

16 қазан 2013 жыл

29.10.2018 ж.

4

«Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы»

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым бұйрығы

152

20 сәуір 2011 жыл

11.08.2023 ж.

5

«Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдерінің қызметін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы

554

30 желтоқсан 2011 жыл

21.09.2020 ж.

6

«Жоғары оқу орындарының ерекше мәртебесі туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы

66

14 ақпан 2017 жыл

05.08.2022 ж.

7

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы

595

30 қазан 2018 жыл

19.08.2023 ж.

8

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы

600

31 қазан 2018 жыл

09.06.2023 ж.

9

«Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы

338

13 шілде 2009 жыл

17.09.2023 ж.

10

«Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің  бұйрығы

125

18 наурыз 2008 жыл

05.08.2023 ж.

11

«Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы

19

20 қаңтар 2015 жыл

13.04.2021 ж.

12

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыстар беру қағидаларын бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы

506

4 желтоқсан 2014 жыл

05.08.2023  ж.

13

«Әскери, арнаулы оқу орындарын, мәдениет саласындағы білім беру ұйымдарын қоспағанда, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары профессор-оқытушылар құрамының жалпы санын есептеу үшін білім алушылар санының оқытушыларға орташа арақатынасын бекіту туралы»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы

606

31 қазан 2018 жыл

02.07.2020 ж.

14

«Мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын және олардың мөлшерлерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы

116

7 ақпан 2008 жыл

01.09.2023 ж.

15

«Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің  Қаулысы

460

24 шілде 2018 жыл

 

16

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы

569

13 қазан 2018 жыл

12.08.2023 ж.

17

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

1080

20 шілде 2022 жыл

06.03.2023 ж.

18

«Диссертациялық кеңес туралы үлгі ережені бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығы

126

31 наурыз 2011 жыл

22.01.2023 ж.

19

«Мемлекеттiк жастар саясаты туралы» Қазақстан Республикасының заңы

285-V

9 ақпан 2015 жыл

13.06.2018 ж

20 «Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің бұйрығы 236  25 тамыз 2023 жыл
21 «Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің бұйрығы  263  1 желтоқсан 2017  16.07.2023 ж.
22 «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын және олардың мөлшерлерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы  799  7 ақпан 2008 жыл  10.10.2022 ж.
23 «Бакалавр» немесе «магистр» дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің м.а. бұйрығы  443  25 тамыз 2023 жыл  
24 «Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы  580   19 тамыз 2022 жыл  06.10.2023