қазақша · русский · english
 
 
 

Кафедрада жүргізілетін ғылыми зерттеулер


Қазіргі уақытта кафедраның ғылыми зерттеулерінің негізгі бағыты мектептегі білім мазмұнын жаңарту жағдайында мектеп пен ЖОО-да физика-математикалық пәндерді оқытудың дидактикалық-әдістемелік негіздерін әзірлеу болып табылады.

 

Кафедраның ПОҚ ғылыми-зерттеу жұмысы жоспарлы-есептік сипатқа ие, бұған даярлаушы кафедраның ҒЗЖ жылдық жоспарлары мен есептері, оқытушылардың жеке жұмыс жоспарлары дәлел бола алады. Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстарына тартылған штаттағы оқытушылардың үлесі 100% - ды құрайды.

 

Кафедра «Математика» (бакалавр, магистратура, докторантура), «Физика» (бакалавриат, магистратура, докторантура) бакалавриат, магистратура және докторантураның білім беру бағдарламалары бойынша бітіруші бөлім болып табылады. Негізгі ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілетін басым ғылыми бағыттардың себебі:
- мектептерде және жоғары оқу орындарында математика мен физиканы оқытудың әдістемелік жүйесін әзірлеу;
- мектепте және университетте математика мен физиканы оқытуды жетілдіру;
- мектептегі және университеттегі дене-математикалық білім беруді ақпараттандыру мәселелері.


Кафедраның ғылыми әлеуеті зор. Кафедра бойынша диплом алу көрсеткіші 66% құрайды. Кафедрада 5 ғылым докторы, 10 ғылым кандидаты, 4 PhD докторы бар.

 

Диссертациялық кеңестің жұмысы (Кеңес төрайымы - профессор А.Е. Әбілқасымова)
- 2016 жылдан 2017 жылға дейін кафедрада 6D010000 - «Білім беру (математика, физика, компьютер ғылым, химия, биология, география)»;
- 2018 жылдан бастап Кеңес 6D010000 - «Білім (математика, физика)» бейіні бойынша жұмыс істейді;
- 2019-2020 жылдар аралығында Кеңес 6D010000 - «Білім (математика)» бейіні бойынша жұмыс істеді;
- 2021 жылдан бастап Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы диссертациялық кеңес 8D015 - Жаратылыстану ғылымдары бойынша мұғалімдерді даярлау (6D010900 / 8D01501 - Математика, 6D0110010 / PhD) бағыты бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін қорғау және беру бойынша жұмыс істейді.


Жыл сайын кафедрада магистранттар «7М01501 - Математика» және «7М01504 - Физика» мамандықтары бойынша кандидаттық диссертацияларды сәтті қорғап, «Білім магистрі» академиялық дәрежесін алады.

 

ПОҚ ғылыми-зерттеу жұмыстары арқылы жүзеге асырылады:
- ҚР Білім және ғылым министрлігі қаржыландыратын ғылыми жобаларға және Абай атындағы ҚазҰПУ-дың ЖОО ішіндегі жобаларына қатысу;
- Web of Science, Scopus және РҒДИ ДБ Халықаралық ғылыми журналдарындағы жарияланымдар;
- отандық ғылыми журналдардағы жарияланымдар, оның ішінде ҚР БҒМ БҒСБК ұсынғандар;
- жалпы білім беретін мектептер мен жоғары оқу орындары үшін оқулықтар, оқу, оқу-әдістемелік құралдар дайындау және басып шығару;

- халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға, форумдарға және семинарларға қатысу.

 

Профессор-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру 2022-2023 ж.ж.


2022-2023 жылдары өткізілген ғылыми іс-шаралар мен конференциялар туралы ақпарат


Кафедраның профессор-оқытушылар құрамының ғылыми жобалары және жұмысы