қазақша · русский · english
 
 
 

 

 

№     
Шетелдік университеттің атауы, аты-жөні, лауазымы, ғылыми дәрежесі мен серіктестер дәрежесі

Ынтымақтастық тақырыбы

Іс-шараның өткізілуі

(орын мен уақыты)/

 

1

Ресей білім беру академиясының Білім беруді дамыту стратегиясы институты

(РАО, Москва),

Рыжаков М.В., п.ғ.д, профессор, академик РАО;

Седова Е.А., к.п.н.,

Математика және информатика теориясы мен әдістемесі орталығының меңгерушісі

 

Бұл салада ынтымақтастық

педагогикалық білім беру жүйесін жетілдіру, дидактика және жаратылыстану ғылымдарын оқыту теориясын дамыту үшін іргелі және қолданбалы зерттеулер.

Нәтижелерді ғылыми мақалалар түрінде жариялау арқылы осы мәселе бойынша қызметті жүзеге асыру.

Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын, оқу бағдарламаларын, оқулықтарды, монографиялар, оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу.

1. Ғылыми еңбектерді, соның ішінде Ресейдегі мақалалары бойынша сараптамалық мақалаларды бірлесіп дайындады және жариялады

 (РИНЦ).

2. Мектепо қушыларының жаңартылған мазмұнын оқулықтар мен оқу бағдарламаларынталқылау бойынша әдістемелік семинар. - Алматы, 2-5 қазан, 2018ж.

3. Докторанттар Дюсов М.С., Ильясова Г., Капарова Р.Кеңес беру

 

2

Мәскеу мемлекеттік педагогикалық университеті(МПГУ),

Лубков А.В.,т.ғ.д, профессор,

Никитин Э.М., п.ғ.д., профессор;

Гусев В.А., п.ғ.д, математика және математиканы оқыту әдістемесі кафедрасыпрофессоры;

В. Смирнов, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, элементар математика және математика оқыту әдістемесі кафедрасының меңгерушісі

 

Еуразиялық педагогикалық университеттер қауымдастығымен ынтымақтастық

(ЕАПУ).

Мектептерде және оқытушыларда математиканы оқыту мазмұнын анықтауда ынтымақтастық.

Жалпы білім беру мектептері үшін математикаға оқулықтар мен оқу-әдістемелік материалдарды дайындау арқылы мектеп математикалық білімінің мазмұнын анықтау.

Осы мәселе бойынша халықаралық әдістемелік семинарларды ұйымдастыру және өткізу.

Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын, оқу бағдарламаларын, оқулықтарды, монографиялар, оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу.

 

1. Еуразиялық педагогикалық университеттер ассоциациясы шеңберінде «Педагогикалық бастама» халықаралық байқауы

. 20 сәуір 2018ж.

2. IV Мектеп және университетте математиканы және информатиканы оқытудың өзекті мәселелері» халықаралық конференциясы.

03.12-5.12.2018ж.

3.Мектеп оқушыларының жаңартылған мазмұнын оқулықтар мен оқу бағдарламаларын талқылау бойынша әдістемелік семинар. - Алматы, 2-5 қазан, 2018ж.

4. Қазақстан Республикасының орта мектебінің 8-сынып оқушылары үшін геометрия бойынша оқулықтар мен оқу-әдістемелік материалдар бірлесіп әзірленді.(на каз. Және орыс тілд.).

5. Докторанттар Жансеитова Л., Ардабаева А.кеңес беру

3

К.Разумовскийат.Мәскеу мемлекеттік технология және басқару университеті. (МГУТУ, Москва),

Шишов С.Е., п.ғ.д., профессор, педагогика және психология кафедрасының меңгерушісі       

 

Бұл салада ынтымақтастық

педагогикалық білім беру жүйесін жетілдіру, дидактика және жаратылыстану ғылымдарын оқыту теориясын дамыту үшін іргелі және қолданбалы зерттеулер. Нәтижелерді ғылыми мақалалар түрінде жариялау арқылы осы мәселе бойынша қызметті жүзеге асыру.

Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын, оқу бағдарламаларын, оқулықтарды, монографиялар, оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу.

1. Ғылыми еңбектерді, соның ішінде Ресейдегі мақалалары бойынша сараптамалық мақалаларды бірлесіп дайындады және жариялады(РИНЦ).

2. Мектеп оқушыларының жаңартылған мазмұнын оқулықтар мен оқу бағдарламаларын талқылау бойынша әдістемелік семинар. - Алматы, 2-5 қазан, 2018 ж

 

4

Оңтүстік-Батыс мемлекеттік университеті

(Курск, Россия),

Добрица В.П., д.ф.-м.н., профессор                   

Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларды, әдістемелік семинарларды ұйымдастыру және өткізу.

Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын, оқу бағдарламаларын, оқулықтарды, монографиялар, оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу.

 

1. «Білім беру мазмұнын жаңарту контекстінде мектепте және университетте физика-математикалық пәндерді оқытудың дидактикалық және әдістемелік негіздері» атты ғылыми-әдістемелік семинар.- Алматы, 2018ж.

2. . Мектеп оқушыларының жаңартылған мазмұнын оқулықтар мен оқу бағдарламаларын талқылау бойынша әдістемелік семинар- Алматы, 2-5 қазан, 2018ж

5

Ж. Баласағұн атындағы Қырғыз ұлттық университеті(Бишкек),

Мамбетакунов Э.М., п.ғ.д., профессор, физика оқыту технологиясы мен жаратылыстану кафедрасының меңгерушісі;

МааткеримовН.О., п.ғ.д., профессор                 

6D010000 - Білім беру (математика, физика) диссертациялық кеңестерінде ғылыми-әдістемелік семинарларға қатысу, шетелде докторанттарға кеңес беру, ғылыми мақалаларды дайындау және жариялау

1. 6D010000 - Білім беру (математика, физика) диссертациялық кеңестің отырысы.

 2. 6D010000 - Білім беру (математика, физика) диссертациялық кеңесінде республикалық ғылыми-әдістемелік семинар.

3. Докторанттар Ерженбек Б., Турсынбаева Д., Шойынбаева Г.кеңес беру

6

И.Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университеті (Бишкек),

Байсалов Д.У., п.ғ.д., профессор, педагогика факультет деканы;

Торогельдиева К.М., д.п.н., математика және оқыту технологиясы кафедрасының профессоры                

Ғылыми семинарлар мен конференцияларға қатысу,шетелде докторанттарға кеңес беру, ғылыми мақалаларды дайындау және жариялау

 

1. «Білім беру мазмұнын жаңарту контекстінде мектепте және университетте физика-математикалық пәндерді оқытудың дидактикалық және әдістемелік негіздері» атты ғылыми-әдістемелік семинар». - Алматы, 2018г.

2.Математика, физика мамандығы бойынша шетелдік жетекші - докторанттарға кеңес беру.

7

7Халықаралық Кувейт университеті

(Бишкек),

Бабаев Д.Б., д.п.н., профессор;

Байсеркеев А.Э., д.п.н., профессор         

Ғылыми семинарлар мен конференцияларға қатысу,шетелде докторанттарға кеңес беру, ғылыми мақалаларды дайындау және жариялау

 

1«Білім беру мазмұнын жаңарту контекстінде мектепте және университетте физика-математикалық пәндерді оқытудың дидактикалық және әдістемелік негіздері» атты ғылыми-әдістемелік семинар».». - Алматы, 2018г.

2. Математика, физика мамандығы бойынша шетелдік жетекші - докторанттарға кеңес беру.

 

Халықаралық қызмет шеңберінде жүзеге асырылған іс-шаралар

 

Шетелдік ЖОО-мен ынтымақтастық туралы ақпарат

2048