қазақша · русский · english
 
 
 

 

Шетел университетінің атауы, толық аты-жөні, лауазымы, есепшоты. серіктестердің дәрежесі мен дәрежесі

Ынтымақтастық тақырыбы

Өткізілген іс-шаралар

(орны мен күні)

1.        

Ресей білім академиясының Білім беруді дамыту стратегиясы институты (РАО, Мәскеу),

Рыжаков М.В., т.ғ.д. , профессор, Ресей білім академиясының академигі

 

саласындағы ынтымақтастық

мұғалімдердің білім беру жүйесін жетілдіру, дидактика мен жаратылыстану пәндерін оқыту теориясын дамыту бойынша іргелі және қолданбалы зерттеулер. Алынған нәтижелерді ғылыми мақалалар түрінде жариялау арқылы көрсетілген мәселе бойынша іс-шараларды өткізу.

Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын, оқу бағдарламаларын, оқулықтар, монографиялар, оқу-әдістемелік кешендер әзірлеу.

1. Ресей білім академиясының жалпы жиналысының жұмысына қатысу.

2. Бірлесіп дайындалған және жарияланған ғылыми еңбектер, соның ішінде Ресейдегі рецензияланған ғылыми басылымдардағы мақалалар (RSCI).

3. Орыс классикалық университетіндегі педагогикалық білім. - Мәскеу: РАО, 17-18 наурыз 2022 ж.

2.        

Мәскеу мемлекеттік университеті М.В. Ломоносов,

Семенов, РҒА академигі, Ресей білім академиясының академигі, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, математикалық логика кафедрасының меңгерушісі А.Л.

Халықаралық конференциялар мен семинарларды ұйымдастыру және өткізу

1. «Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында мектепте және университетте математика мен физиканы оқытудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.

2. «Математиканы, информатиканы және білім беруді ақпараттандыруды оқытудың іргелі мәселелері» атты халықаралық ғылыми конференция. - Елец: ЖМУ олар. И.А.Бунина, 30.09-02.10.2022 ж

3.        

Мәскеу мемлекеттік педагогикалық университеті (МПГУ),

Лубков А.В., тарих ғылымдарының докторы, профессор,

Никитин Е.М., т.ғ.д. , профессор;

Смирнов В.А., физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, бастауыш математика және математиканы оқыту әдістемесі кафедрасының меңгерушісі;

Седова Е.А., п.ғ.к. , доцент.

Педагогикалық университеттердің Еуразиялық қауымдастығымен (ЕАПУ) ынтымақтастық.

Мектепте және педагогикалық колледждерде математиканы оқытудың мазмұнын анықтаудағы ынтымақтастық.

математикадан оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді дайындау арқылы мектептегі математикалық білім беру мазмұнын анықтау . Көрсетілген мәселе бойынша халықаралық әдістемелік семинарларды ұйымдастыру және өткізу.

Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын, оқу бағдарламаларын, оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу.

1. Педагогикалық университеттердің Еуразиялық қауымдастығы аясындағы «Педагогикалық бастау» халықаралық байқауы .

2. VII Халықаралық ғылыми-практикалық конференция « Мектепте және университетте математиканы оқытудың өзекті мәселелері: ғылымнан практикаға ». - Мәскеу: Мәскеу мемлекеттік педагогикалық университеті, 18-19 қараша 2022 ж.

3 . «Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында мектепте және университетте математика мен физиканы оқытудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция .

4 . Қазақстан Республикасы жалпы білім беретін мектептің 11- сыныбына арналған геометрия оқулықтары мен оқу-әдістемелік кешендер бірлесіп әзірленді ( қазақ және орыс тілдерінде) .

5 . Кафедра докторанттарының шетелдік жетекшілерімен консультациялар.

4.        

Мәскеу мемлекеттік технология және менеджмент университеті К.Разумовский (МГУТУ, Мәскеу),

Шишов С.Е., п.ғ.д., профессор, « Педагогика және психология» кафедрасының меңгерушісі

саласындағы ынтымақтастық

мұғалімдердің білім беру жүйесін жетілдіру, дидактика мен жаратылыстану пәндерін оқыту теориясын дамыту бойынша іргелі және қолданбалы зерттеулер. Алынған нәтижелерді ғылыми мақалалар түрінде жариялау арқылы көрсетілген мәселе бойынша іс-шараларды өткізу.

Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын, оқу бағдарламаларын, оқулықтар, монографиялар, оқу-әдістемелік кешендер әзірлеу.

1. «Дәстүрлі құндылықтарды сақтау жағдайында үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесінде цифрлық мәдениетті қалыптастыру» атты дөңгелек үстел.

2. Бірлесіп дайындалған және жарияланған ғылыми мақалалар, соның ішінде Ресейдегі рецензияланған ғылыми басылымдардағы ғылыми мақалалар (RSCI).

5.        

Ж.Баласағын атындағы Қырғыз ұлттық университеті (Бішкек),

Мамбетакунов Е.М., педиатрия ғылымдарының докторы , профессор, физика және жаратылыстану пәндерін оқыту технологиясы кафедрасының меңгерушісі;

Мааткеримов Н.О., п.ғ.к. , профессор

Ғылыми-әдістемелік семинарларға қатысу, ғылыми мақалалар дайындау және басып шығару

1. «Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында мектепте және университетте математика мен физиканы оқытудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.

2. Кафедраның шетел докторанттарымен консультациялар.

6.        

И.Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университеті (Бішкек),

Торогелдиева К.М., педиатрия ғылымдарының докторы, математика және оны оқыту технологиясы кафедрасының профессоры.

Ғылыми-әдістемелік семинарлар мен конференцияларға қатысу,

докторанттарға шетелдік консультанттар, ғылыми мақалалар дайындау және жариялау

1. «Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында мектепте және университетте математика мен физиканы оқытудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.

2. Математика, физика мамандығы бойынша кафедраның шетелдік докторанттарымен консультациялар.

7.        

Халықаралық Кувейт университеті (Бішкек),

Бабаев Д.Б., п.ғ.д., профессор;

Байсеркеев А.Е., педагогика ғылымдарының докторы, профессор

Ғылыми-әдістемелік семинарлар мен конференцияларға қатысу,

докторанттарға шетелдік консультанттар, ғылыми мақалалар дайындау және жариялау

1. «Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында мектепте және университетте математика мен физиканы оқытудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.

2. Математика, физика мамандығы бойынша кафедраның шетелдік докторанттарымен консультациялар.

8.        

Қырғыз ұлттық университеті. Баласағын және И.Арабаев атындағы ҚМУ.

Кеңес мүшесі Әлімбекова Г.Б., п.ғ.д., профессор

Кандидаттық және докторлық диссертациялық кеңесті қорғау

Қырғыз ұлттық университеті. Баласағын және И.Арабаев атындағы ҚМУ

2021-2021