қазақша · русский · english
 
Оқу -әдістемелік қызмет
 
 

 

2020/2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6В01901-Сурдопедагогика бойынша мамандар даярлау
2020/2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6В01902 -Логопедия бойынша мамандар даярлау
2020/2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6В01903-Олигофренопедагогика бойынша мамандар даярлау
2020/2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6В01904-Тифлопедагогика бойынша арнайы педагогтарды даярлау
2020/2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6В01905 - Инклюзивті білім беру бойынша мамандар даярлау
2020/2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6В01906 - Мектепке дейінгі арнайы педагогика бойынша мамандар даярлау


2020/2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 7M01901-Сурдопедагогика бойынша арнайы педагогтарды даярлау
2020/2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 7M01902-Логопедия бойынша арнайы педагогтарды даярлау
2020/2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 7M01906-Инклюзивті білім беру бойынша арнайы педагогтарды даярлау


2020/2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 8D01901 Арнайы педагогика бойынша даярлау
2020/2021 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 8D01902 Арнайы психология бойынша даярлау

 

2019/2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6В01901-Сурдопедагогика бойынша мамандар даярлау

2019/2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6В01902-Тифлопедагогика бойынша мамандар даярлау

2019/2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6В01903-Олигофренопедагогика бойынша мамандар даярлау
2019/2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6В01904-Логопедия бойынша мамандар даярлау

2019/2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6В01905 - Инклюзивті білім беру бойынша мамандар даярлау

2019/2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6В01906 - Мектепке дейінгі арнайы педагогика бойынша мамандар даярлау

2019/2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 7M01901-Арнайы педагогика мамандарын даярлау. Сурдопедагогика

2019/2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 7M01902-Арнайы педагогика мамандарын даярлау. Логопедия

2019/2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 7M01903-Арнайы педагогика мамандарын даярлау. Инклюзивті білім беру

2019/2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 8D019- Арнайы педагогика мамандарын даярлау

2019/2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 8D019-Арнайы психология мамандарын даярлау

 

5В010500 - Дефектология мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы (Арнайы білім беру )

 

2018/2019 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 5В010500- Дефектология

2018/2019 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 5В010500- Дефектология 3к3ж

2018/2019 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6M010500- Дефектология

2018/2019 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6D010500- Дефектология

 

2017/2018 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 5В010500- Дефектология 

2017/2018 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 5В010500- Дефектология 3к3ж

2017/2018 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6M010500- Дефектология 

2017/2018 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6D010500- Дефектология 

 

2016/2017 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 5В010500- Дефектология 

2016/2017 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 5В010500- Дефектология 3к3ж

2016/2017 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6M010500- Дефектология 

2016/2017 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6D010500- Дефектология 

 

2015/2016 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 5В010500- Дефектология 

2015/2016 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 5В010500- Дефектология 3к3ж

2015/2016 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6D010500- Дефектология 

 

Жұмыс оқу жоспары

 

«6D010500-Дефектология» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасына пікір

 

Оқу үдерісі
а) Оқу үдерісін жоспарлау:
Оқу процесін жоспарлау ПРО КазНПУ 0704-05 процедурасы бойынша іске асырылады. Білім алушылармен оқыту келесі бағыттарын бойынша жүреді: дәріс, практикалық және семинарлық сабақтар; бақылау жұмыстары; консультациялар; курстық жұмыстар; дипломдық жобалар; оқу және өндірістік практика; өзіндік жұмыс; тәрбие жұмысы; студенттердің ғылыми - зерттеу жұмысы. ОПҚ оқу жүктемесі әрқайсына жеке, мүмкіндік болғанша екі семестрге біркелкі бөлініп беріледі.
б) Білім беру бағдарламасы бойынша: ЖББП модулі - 24 ECTS; Кәсіби пәндер модулі - 60 ECTS; Арнайы пәндер модулі - 144 ECTS; Дипломдық жұмыс - 12 ECTS; Барлығы - 240 ECTS құрайды;
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты бойынша: ЖББП - 33 кредит (27.7%), ПП - 32 кредит (24.1%) , БП - 64 кредит (48.2%) ;
в) Студенттердің оқу үлгерімдері сессия нәтижесі, курсы, формалары және оқу тілдері бойынша оқытушылардың журналдарында және емтихандық ведомосттерде тіркеледі.
г) студенттің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру және бақылау
Кафедра оқытылатын пәндер бойынша силлабустарға сәйкес СӨЖ графигі құрылған. СӨЖ бен СӨОЖ кең таралған түрлері - рефераттар, бақылау, мақалалар, конспектілер, баяндамалар, хабарламалар, коллоквиумдер, презентациялар, сабақ және сабақтан тыс шаралардың конспект-жоспарларын құрастыру, дидактикалық материалдар мен көрнекі құралдарды дайындау болып табылады.
Кафедрада СӨЖ арналған әдістемелік материалдары: қор дәрістері, әдістемелік нұсқаулар, т.б. дайындалды (Аутаева А.Н., Макина Л.Х., Завалишина О.В., Бекбаева З.Н., Бутабаева Л.А., Даурамбекова А.А., Нурланбекова А.Д., Тулебиева Г.Н., Жақанбаева Б.Б.).
Кафедрада пәндер бойынша қорытынды бақылауға арналған тест тапсырмалары жасалған. (1кредитке 150 тест). Студентердің білімін тексерудің бір түрін қолдану жоспарында оқытушылар емтихан билеттерін ауызша және жазбаша түрде қолдануға арнап жасалған. Барлық билеттер емтиханнан бір ай бұрын дайындалып, кафедраның мәжілісінде бекітіледі.
Бірінші курс студенттерімен оқу жылының басында арнайы кездесулер өткізіліп, университеттік кодексімен таныстырып, жоғары оқу орнының тәртібімен таныстырылады. Сонымен қатар бірінші курс студенттеріне кредиттік жүйе бойынша оқу ерекшеліктері түсіндірілді. Әр оқытушы өз пәндері бойынша СӨЖ орындау тәртібімен, оларды орындауға қойылатын талаптармен таныстырды. Топ жетекшілері студенттерімен жиі кездесіп оқу үлгерімін, сабаққа қатысуын қадағалап, оқуда кездесетін қиыншылықтарын анықтап отырды.
д) Докторанттар, магистранттар және студенттерге арналған практиканың барлық түрін (педагогикалық, өндірістік, диагностикалық және т.б.) жоспарлау және ұйымдастыру; магистранттар мен докторантар үшін педагогикалық және ғылыми-зерттеулік және т.б. түрлері қарастырылған.
е) Арнайы білім беру кафедрасында докторанттар, магистранттар мен бакалавр мамандар даярлау жүйелі жүргізіледі. Студенттер дайындау 5B010500 - «Дефектология» мамандығы бойынша МЖББ стандартына сәйкес жүргізіледі. Кафедра ПОҚ жұмысының тиімді болуы әр оқытушының педагогикалық әдістемелік шеберлігінің денгейіне және шығармашылығына тікелей байланысты, сондықтан әдістемелік жұмыс оқу үдерісінің маңызды бір бөлігі болып табылады.
Кафедра оқытушылары типтік оқу бағдарламаларын дайындауға белсенді қатысады. Кафедрада міндетті пәндердің барлығына типтік бағдарламалар даярланып, министрлікке тапсырылды. Барлық пәндер бойынша күндізгі және сырттай бөлімге арналған қазақ және орыс тілінде жұмыс оқу бағдарламалары, силлабустар және барлық қажетті оқу әдістемелік құжаттар дайындалды.
Арнайы білім беру кафедрасында «Арнайы педагогика сериясы бойынша. Хабаршы» журналы жарияланады (қазақстандық цитрлеу индексі КазБЦ, импакт-фактор 0,022). (АО НЦНТИ, 28.12.2014 ж.).
2017 жылы кафедраның оқытушы-профессорлар құрамы ғылыми-зерттеу және әдістемелік жұмыстар жарияланды. Олардың ішінде:
- алыс шетелде жарияланған ғылыми мақалалар;
- жақын шетелде жарияланған ғылыми мақалалар;
- ҚР ККСОН журналдарында жарияланған ғылыми мақалалар;
- ҚР басқа журналдарында жарияланған ғылыми мақалалар;
- алыс шетелдерде жарияланған ғылыми конференция тезистері;
- жақын шетелдерде жарияланған ғылыми конференция тезистері;
- ҚР жарияланған ғылыми конференция тезистері;
- импакт-факторлы журналдарда жарияланған мақалалар;
- монографилар;
- ҚР мектептерге арналған жұмыс дәптерлері, мұғалімдерге оқу құралдары мен оқулықтар;
- ЖОО арналған оқулықтар;
- ЖОО оқу құралдары;
Кафедра ғылыми-зерттеу базасы ретінде: Мария Гжегожевский атындағы арнайы білім беру академиясы (Варшава, Польша), ТП ҰҒПО (Түзету педагогикасының Ұлттық ғылыми-педагогикалық орталығы), Алматы, Талдықорған қалаларының арнайы білім беру ұйымдары.
Кафедра оқытушылары мен докторанттары, магистранттары Германияны, Ұлыбританияның, Польшаның, германияның, Жапонияның, Ресейдің ғылыми-зерттеу бағдарламасы мен біліктілікті жетілдіру курстарына үнемі қатысады.

ж) Дефектолог мамандарын дайындауының сапасын көтеру мақсатымен кафедра оқу әдістемелік секциясы белсенді жұмыс атқарды. Секцияны п.ғ.к. Бекбаева З.Н. басқарады. Жыл сайын кафедраның әдістемелік секциясының әрекеті дефектология мамандығы бойынша білім алып жатқан студенттердің дайындығын жетілдіру жолдарын іздестіруге бағытталған.
Оқу-әдістемелік секциясының жұмыстары келесідей бағыттарда жүргізіледі:
- оқу пәндерінің жұмыс бағдарламаларын құрастыру және жаңарту;
- оқу-әдістемелік құралдарын дайындау және баспадан шығару;
- пәндер бойынша дәрістерді жетілдіру және жаңарту;
- СОӨЖ, СӨЖ және семинар сабақтарының тапсырмаларын жасау;
- студенттердің білімін ағымдық және қорытынды бақылау үшін материалдарды дайындау, сонымен қатар тесттік тапсырмаларды даярлау;
- пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешендер даярлау;
- пәндер бойынша оқулықтар, оқу құралдарын дайындау;
- оқу үрдісінде қолданылатын кафедраның кітап қорын молайту бойынша жұмыс интенсификациясы;
- 1,2,3, және 4 ші курстарға арналған жұмыс бағдарламаларын жетілдіру;
- пәндерді оқытудың түрлі формалары мен әдістерін қолдануда тәжірибе алмасу мақсатымен кафедра оқытушыларының өзара оқу сабақтарына қатысу;
- қолайлы тәжірибелерді жалпылау, жұмыс тәжірибесіне енгізу;
- жас мамандарды оқыту: кеңес беру, оқу сабақтарын жүргізу әдістері бойынша тәжірибе алмасу және студенттерге жаңа білімі түсіндіруде түрлі формаларды қолдану;
- кафедраның әдістемелік қорын толықтыру, дәрістер, тесттік тапсырмалар және басқа да қазақ тілі, орыс тіліндегі оқу-әдістемелік материалдардың қорын молайту;
- ҚР-ында жасалынатын арнайы білім беру мекемелеріндегі іс-әрекетті реттеуші оқу-әдістемелік және нормативтік-құқықтық құжаттарды талдау, талқылау және заңдастыру.
- кредиттік оқыту формасының талаптарына сәйкес студенттерді сапалы оқыту әдістері мен формаларын жетілдіру.
з) Оқу үдерісіне инновацияларды еңгізу білім берудің тиімділігін ұлғайтудың маңызды жолы болып есептеледі. Білім беруде инновацияларды пайдалану бұқаралық сипатқа ие.
Кафедраның ПОҚ сабақтардың барлық түрлерінің (дәрістік, практикалық, зертханалық және т.б.) жүргізу сапасы жоғары дәрежеде және жоғарғы мектептердің талаптарына сай.
Кафедра оқытушылары бірлескен жұмыс туралы келісім шарты бойынша ТП ҰҒПО, ОӘЕБ базаларын кеңінен пайдаланады. Бұл орталықтарда заманауи мультимедиялық және ақпараттық-коммуникативті технологияларды пайдалануға мүмкіндік бар.

 

2899