қазақша · русский · english
 
Оқу -әдістемелік қызмет
 
 

 

2019/2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6В012 - Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы

2019/2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6В018- Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану бойынша мамандар дайындау

2019/2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 7М012-Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту педагогикасы

2019/2020 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 8D012-Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту педагогикасы

 

2018/2019 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 5В010100 - Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

2018/2019 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 5В012300 - Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

2018/2019 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6M010100 - Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

2018/2019 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6D010100 - Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

 

2017/2018 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 5B010100 - Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

2017/2018 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 5В012300 - Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

2017/2018 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6M010100 - Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

2017/2018 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6D010100 - Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

2015/2016 оқу жылына арналған Элективті пәндер каталогы: 6D010100 - Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 

 

Мектепке дейінгі білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайындағы балабақша тәрбиешісінің кәсіби қызметі және Мектептегі әлеуметтік-педагогикалық жұмыстарды ұйымдастырудың ғылыми-әдістемелік негіздері 27 - 29 наурыз 2018 жылы 


«Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мен оқыту барысында қолданатын вариативтік бағдарламалар» тақырыбындағы балабақша тәрбиешілеріне арналған Республикалық оқу-әдістемелік семинар 


 

Мектепке дейінгі білім беру және әлеуметтік педагогика кафедрасы үш деңгейлі білім беру бағдарламаларының мамандықтары бойынша 5В (6М, 6D) 010100 -«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» (бакалавриат - магистратура - докторантура) мамандықтарын даярлайды.

 

Кафедраның оқу үдерісі мониторинг жүргізу арқылы профессор-оқытушылар құрамының кәсіби қызметінің толық спектрін көрсететін талаптармен анықталады. 5В010100 - «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» және 5В012300 - «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандықтары бойынша ПОҚ-ң оқу-әдістемелік жұмысының барлық ұстанымдарына байланысты жеке құжаттар мұқият тексеріліп, мамандықтардың білім беру бағытына сәйкес жүзеге асырылады. Кафедраның барлық жұмыстары білім беру ортасын құруға, болашақ мектепке дейінгі тәрбиеші мен әлеуметтік педагог базалық әлеуметтік мәдениетін меңгеруге, өзін-өзі дамыту және өзін-өзі іске асыру қабілетіне ие тұлғаларды қалыптастыруға ықпал ететін әдістер мен ұйымдастыру формаларын пайдалануға бағытталған. Мектепке дейінгі тәрбиеші, әлеуметтік педагог және өзін-өзі тану мұғалімінің кәсіби қызметінің бағыттарын комплексті түрде қамтитын кәсіби даярлық жүйесіне көп көңіл бөлінеді.

 

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы 5В010100 - «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» және 5В012300 - «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандықтарының оқу жоспарларында көрсетілген міндетті циклдің оқу пәндері және таңдау курстары бойынша дәрістер оқылады. Кафедраның ғылыми-педагогикалық әлеуетін мектепке дейінгі және әлеуметтік педагогика саласындағы мектептер мен ЖОО-ға арналған оқулықтар авторларының жетекші ғалымдары, ғылым докторлары, профессорлар, ғылым кандидаттары, доценттер, қауымдастырылған профессорлар құрайды.

 

Оқыту үдерісін жетілдіру және студенттердің оқыту сапасын арттыру мақсатында кафедрада электронды тапсырмаларды әзірлеу және оқу жұмыс дәптерлері, электрондық лабораториялық жұмыстар, іскерлік ойындар, электрондық тест тапсырмалары сияқты оқыту формаларын оқу үдерісіне енгізу жалғасуда. Ғылыми жетекшілік, курстық және түлектердің қорытынды біліктілік жұмыстарын басқаруды іске асыру, бақылау жұмыстарына дайындық жүргізу мақсатында интернет арқылы студенттермен жылдам байланыс орнату үшін кафедра оқытушылары электронды дерек қорларды белсенді пайдаланады.

 

Білім мазмұнын жаңарту

 

2019-2020 оқу жылында дуалды оқыту жағдайында педагогикалық практикадан өтуге бітіруші курс студенттерін дайындау

3969