қазақша · русский · english
   
 Дербисалова Гульназ Сериковна
«Кәсіптік практика, мансап және жұмысқа орналастыру» офисінің жетекшісі
Педагогика ғылымдар магистрі, аға оқытушы
Төле би көшесі, 31
 8-747-865-79-50
derbisalovagulnaz@mail.ru

 Ибраева Магрипа Курманбековна
«Кәсіптік практика, мансап және жұмысқа орналастыру» офисінің менеджері
Философия докторы (PhD), аға оқытушы
Төле би көшесі, 31
 8-707-255-63-66
ibraeva.mk@mail.ru

 

Офис қызметінің негізгі мақсаты:
- Педагогика және психология институтының түлектерінің жұмысқа орналасуына, олардың кәсіби біліктілігінің артуына және әлеуметтік жоғарылауына жәрдемдесу; жеке және кәсіби өсуіне жағдай жасау;
- студенттердің кәсіптік практикасының барлық түрлерін жетілдіру бойынша шараларды жүзеге асыру, кәсіби практикасын дамыту үшін институттың құрылымдық бөлімшелерінің тиімді өзара әрекеттесуін және қызметін үйлестіруді қамтамасыз ету; білім беру, ғылыми, мәдени және өндірістік ұйымдармен әлеуметтік және іскерлік серіктестікті нығайту.

 

Офистің міндеттері:
- психологиялық-педагогикалық еңбек нарығындағы сұраныстар мен ұсыныстарды қарастыру, оларды педагогика және психология институтының түлектеріне ұсыну;
- психологиялық-педагогикалық кадрларды даярлаудың білім беру бағдарламаларын одан әрі жетілдіру, кәсіби тәжірибенің сапасын арттыру жолдарын анықтау мақсатында еңбек нарығында түлектердің жылжытылуын зерттеу;
- институт түлектерінің практикадан өту және жұмысқа орналасу мәселелері бойынша білім беру қызметі субъектілерімен келісімшарттық және серіктестік қатынастарды нығайту және дамыту;
- барлық мамандықтар мен оқыту бағыттары бойынша студенттердің практикасы үшін Институтта оқу -әдістемелік жұмысты жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау.

 

Офистің функциялары:
- практиканы ұйымдастыру мен жүргізуді реттейтін қажетті құжаттарды әзірлеу;
- студенттерге, түлектерге кеңес беру: мамандықты, кәсіби қызметтің бағыттарын таңдау шарттары туралы; мансапты жоспарлау, кәсіби қарым -қатынасты орнату және жеке өсу мәселелерін бойынша және кәсіби түйіндеме мен басқа құжаттарды дайындау мен орналастыруда;
- студенттерді қосымша білім берудің бағдарламаларының мазмұнымен, кәсіпорындарда ұсынылатын бос орындар туралы анықтамалық материалдармен таныстыру, Басқарманың қызметі туралы университеттің веб -сайтында ақпарат беру;
- практиканы өткізудің жоспарлары мен кестелерін дайындау; түлектердің жұмысқа орналасу және кәсіптік практиканы өткізу мүмкіндіктерін арттыру мақсатында кәсіпорындар мен білім беру ұйымдарымен ынтымақтастық туралы келісімдер мен меморандумдар жасауға жәрдемдесу; студенттерді практиканың базаларына бөлу және практикаға жіберу туралы бұйрықтарға кажетті құжаттарды дайындау;
- практика әдіскерлерінің қызметін үйлестіру, тәжірибенің барлық түрлерінің жүргізілуі мен құжатталуы және әдістемелік қамтамасыз етілуін бақылау, әдіскерлердің есептері негізінде тәжірибе нәтижелерін талдау;
- институт түлектерінің жұмысқа орналасуын, олардың мансаптық өсуін одан әрі бақылауды; түлектердің мәліметтер базасын және жұмыс берушілердің мәліметтер базасын жинау; институт түлектерін жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу бойынша іс -шаралар ұйымдастыру (бос орындар жәрмеңкелері, мансап күндері, жұмыс берушілермен кездесулер, түлектермен кездесу, консультациялар және т.б.).

 

1916