қазақша · русский · english
 
 
 

 

Кафедра оқытушыларының ғылыми-зерттеу жұмыстары келесі негізгі бағыттар, бойынша жүргізіледі:

1. Болашақ мамандарды ақпараттық технологияның жетістіктері негізінде кәсіби дайындау жүйесін жетілдіру;

2. Оқытудың инновациялық және ақпараттық технологиялары.

3. Дифференциалдық теңдеулер және олардың қолданылуы.

4. Математикалық физиканың теңдеулері және олардың қолданылуы.

5. Математикалық анализ

 

Кафедра ОПҚ жетекшілік ететін студенттер мен магистранттардың ғылыми мақалалар жинағы жылда топтастырылып шығарылады. Білім алушылардың 90% -ы ғылыми-зерттеу жұмыстарына белсене қатысады.  Кафедраның оқытушы-профессорлар құрамы ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша өз еңбектерін алдыңғы қатарлы Қазақстандық және шетелдік басылымдарда жариялап отырады. Оқу жылына орта есеппен әр оқытушы кемінде 6 ғылыми-әдістемелік еңбек жариялайды.

 

2017/2018 оқу жылында кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысы оқу-ғылыми, білім беру және инновациялық қызметті интеграциялау мәселелерін шешуге бағытталған. Осыған байланысты іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізілген ғылыми-зерттеу персоналының бағыты бойынша,
және келесі тақырыптар бойынша әзірленуде:
- Ақпаратты және коммуникацияны құру және пайдалану әдістемесі,
білім берудегі технология;
-іргелі және қолданбалы зерттеулер саласындағы жаңа ақпараттық технологияларды кешенді пайдалану;

- көп өлшемді дифференциалдық теңдеулер үшін шекаралық есептер;
- кейбір дифференциалдық теңдеулерді шешу және оларды қолдану;
- кері проблемаларды шешудің сандық әдістері;
- шекаралық есептерді шешудің сандық және жақындастыру әдісі.

 

 

ҚР ККСА журналдарында жарияланған ғылыми мақалалардың тізімі


Жақын және алыс шетелдерде жарияланған ғылыми мақалалардың тізімі

 

Ғылыми мақалалар авторларының тізімі

 

Докторанттардың жарияланымдар тізімі


Магистранттардың жарияланымдары

 

2018 жылы біліктілікті арттырудан өткен ОПҚ тізімі

 

Аты-жөні/ Ф.И.О.

Біліктілігін арттыру түрі мен орны/ Место, вид повышения квалификации

1

Темирбекова Лаура Нурлановна

Certificate of attendance 30 academic hour training in applying CLIL methodology. Almaty, 2018.

2

Кадырбаева Багдагуль Ахмадиевна

Жаңартылған мазмұндағы орта білім бағдарламаларының  ерекшеліктері(40сағ) Абай ат ҚазҰПУ.  02.03.2018ж

3

Кадырбаева Багдагуль Ахмадиевна

 Ағылшын тілінің курсы. Elementary Level. Steppe Teacher.(120 сағ)  март-май 2018. Алматы қ.

4

Кадырбаева Багдагуль Ахмадиевна

Ағылшын тілінің курсы. Pre -intermediate (18.06.2018-31.08.2018)  Әл-фараби ат. ҚазҰУ

5

Халикова Г.З.

«Орта білім беру жүйесінің жаңартылған мазмұнының бағдарламасы бойынша оқыту»//Абай атындағы ҚазҰПУ. -

08-12.01.2018. - 36с.

6

Халикова Г.З.

Қазақстан Республикасы педагог кадрларының біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламасы негізінде әзірленген педагог кадрларды даярлайтын ЖОО-ның бітіруші курс студенттеріне қосымша білім беру бағдарламасы бойынша тернерлерді оқыту//ҚР БҒМ.ПШО НИШ- Астана. 15.01-02.03.2018 ж. - 232 с.

7

Халикова Г.З.

Intensive English Language Training Program (General English, Business English and Content and Language Integrated Learning (CLIL)). - Upper Intermediate level. - 260 hour. MES RK. - June-August, 2018. - 260h.

8

Темирбекова Лаура Нурлановна

Certificate of attendance 30 academic hour training in applying CLIL methodology. Almaty, 2018.

9

Ибраимкулов Айбек Еркаманұлы

Certificate of attendance 30 academic hour training in applying CLIL methodology. Almaty, 2018.

10

Еримбетова Жазира

Certificate of attendance 30 academic hour training in applying CLIL methodology. Almaty, 2018.

11

12

Искакова Наркеш Билаловна Капарова Р.Н.

«НЗМ»ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, ЖОО оқытушыларына арналған 80 академиялық сағат

2468