қазақша · русский · english
 
 
 

 

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстары келесі ғылыми қолданбалы және іргелі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

- Дербес дифференциалдық теңдеулер үшін шекаралық есептерді шешу;
- Математикалық физика теңдеулері және физикалық есептерді шешу әдістері;
- Арнайы функцияларды дифференциалдық теңдеулерді шешуде қолдану;
- Физикалық процестерді математикалық модельдеу;
- дифференциалдық теңдеулерді шешудің сандық әдістері;
- Кері есептер шығарудың сандық әдістері және олардың қолданылуы;
- Интегро-дифференциалдық теңдеулер үшін шекаралық есептердің шешімін табудың сандық және жуықтау әдістері.

Ғылыми жобалардың жаңашылдығы


Кафедраның профессор-оқытушыла құрамы Абай атындағы ҚазҰПУ және басқа университеттер мен ғылыми-зерттеу институттары базасында жүзеге асырылатын университет пен ҚР БҒМ ҒК гранттық қаржыландырудың ғылыми жобаларына белсенді түрде қатысады.


ҒЗТКЖ өзектілігі, жаңалығы, ғылыми тақырыптардың қайталанбауы

 

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамының ғылыми бағыттарының тақырыптары өзекті болып табылады, бұл халықаралық шетелдік басылымдар мен импакт-факторы нөлдік емес журналдарда белсенді жариялау қызметімен сипатталады.

 

Кафедра ОПҚ жетекшілік ететін студенттер мен магистранттардың ғылыми мақалалар жинағы жылда топтастырылып шығарылады. Білім алушылардың 90% -ы ғылыми-зерттеу жұмыстарына белсене қатысады. Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша өз еңбектерін алдыңғы қатарлы Қазақстандық және шетелдік басылымдарда жариялап отырады. Оқу жылына орта есеппен әр оқытушы кемінде 6 ғылыми-әдістемелік еңбек жариялайды.


2021 жылы біліктілігін арттырған ПОҚ тізімі


2021 жылы патенттер мен авторлық куәліктерді алған ПОҚ тізімі


2021 жылы ҚР БҒМ БҒССҚЕ журналдарында жарияланған ғылыми мақалалар тізімі


2021 жылы Жарияланған монографиялар тізімі


2021 жылы Импакт-факторы бар журналдарда жарияланған мақалалар тізімі


2021 жылы Докторанттардың жарияланымдар тізімі


2021 жылы магистранттардың жарияланымдар тізімі