қазақша · русский · english
 
 
 

 

Физика кафедрасында іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

1. Сұйықтар мен плазма физикасы, молекулалық физика және жылу физикасы;

2. Ядролық физика және теориялық физика;

3. Конденсацияланған күй физикасы;

4. Механика;

5. Пәнаралық физика;

6. Физика білім беру саласындағы зерттеулер.

 

Физика кафедрасында Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитетінің қаржыландыруымен 3 ғылыми жоба, Германияның Лейпциг университетімен бірлесіп 1 халықаралық білім беру жобасы жүзеге асырылуда.

1. AP09259248 «Тұрақты стратификацияланған ортада көпкомпонентті диффузиясы бар концентрациялық гравитациялық конвекцияның пайда болуы» жобасы «Жаратылыстану ғылымдары саласындағы ғылыми зерттеулер» ғылыми басымдығы бойынша жүзеге асырылады (жетекшісі - ҚР Ұлттық ғылым академиясының корреспондент-мүшесі. Қазақстан Республикасы, Ұлттық ғылым академиясының академигі, ф.-м.ғ.д., проф. Косов В.Н.). Жобаның мақсаты изотермиялық үштік газ қоспаларының механикалық тепе-теңдігін сандық зерттеу, әртүрлі жағдайларда пайда болатын концентрациялық гравитациялық токтардың динамикалық сипаттамаларын анықтау және шекараларды анықтауға көлденең әсерлердің әсері туралы есептелген деректерді алу. диффузия - конвекция» ауысуы. Көпкомпонентті жүйелердегі гравитациялық конвекцияның диффузия және концентрация аймақтарын зерттеу қажет, өйткені алынған нәтижелерді әртүрлі технологиялық процестерде газ және газ қоспаларының қозғалысын басқару үшін пайдалануға болады.

2. AP09260130 «Стохастикалық сыртқы бұзылулардың және манипуляциялық жүйенің діріл белсенділігінің әсерінен әмбебап параллель көтергіші бар жылжымалы роботтың динамикасы, орнықтылығы және позициялау дәлдігі» жобасы «ҚР саласындағы ғылыми зерттеулер» ғылыми басымдығы бойынша жүзеге асырылады (ғылыми жетекшісі - т.ғ.д. проф. Бисембаев Қ.). Ғылыми зерттеулер Жолдасбеков атындағы Машина жасау ғылыми-зерттеу институтымен бірлесіп жүргізіледі.

3.АР14870237 «Тұрақсыз механикалық тепе-теңдік жағдайында көмірқышқыл газынан изотермиялық газ қоспаларын тазартудың инновациялық әдісін әзірлеу» жобасы «Су ресурстарын, өсімдіктер мен жануарлар дүниесін, экологияны ұтымды пайдалану» ғылыми басымдығы бойынша жүзеге асырылады (жетекшісі - корр. Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының мүшесі, Экономика жоғары мектебінің Ұлттық ғылым академиясының академигі, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Косов В.Н.). Жобаның мақсаты бөліну әсерлерін пайдалана отырып, қоршаған ортаға көмірқышқыл газы және басқа да парниктік газдар бар пайдаланылған газ қоспаларының шығарындыларын тазартудың инновациялық тәсілін әзірлеу болып табылады. Алғаш рет алынған нәтижелер пайдаланылған газдарды тасымалдау саласындағы оңтайлы шешімдерді таңдау үшін пайдаланылуы мүмкін, бұл қоршаған ортаға экологиялық жүктемені азайтуға көмектеседі.

4. Erasmus+ жобасының коды: D LEIPZIG01 (Ғылыми координаторлар: проф. Б. Дринк (Германия), проф. В.Н. Косов (ҚР)). Жобаның мақсаты - тәжірибе алмасу, университетте дене тәрбиесінің сәулеттік үлгілерін салу.

 

Кафедраның ғылыми әлеуеті жоғары дәрежемен анықталады, ол 67% құрайды. Кафедрада «6В05302 - Физика», «7M05302-Физика», «8D05302 - Физика»; «6В01504 - Физика», «6В01505-Физика ағылшын тілінде», «6В01506-Физика және информатика» білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруды қамтамасыз ететін 1 ҚР Ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі, 5 ғылым докторы, 9 ғылым кандидаты, 5 PhD - доктор бар.

 

Магистрлік диссертацияларды, дипломдық жұмыстарды (соның ішінде жобалау технологиясы бойынша) дайындау кафедрада ұсынылатын басым ғылыми бағыттар шеңберінде жүзеге асырылады.

 

Физика кафедрасында «8D053 - Физика-химия ғылымдары» (6D060400 / 8D05302 - Физика) бағыты бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін қорғау және беру бойынша тұрақты Диссертациялық кеңес жұмыс істейді.

 

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамының ғылыми-зерттеу жұмыстары мыналар арқылы жүзеге асырылады:

- ҚР ҒжЖБ ҒК ғылыми жобаларына, халықаралық гранттарға қатысу;
- Web of Science (Q1 - Q3 квартилдері), Scopus (35 пайыздық және одан жоғары) халықаралық деректер базалары бойынша индекстелген рейтингтік журналдардағы жарияланымдар;
- Қазақстан Республикасы ҒжЖБ ҒК ұсынған отандық және шетелдік журналдардағы жарияланымдар;
- жалпы білім беретін мектептер мен жоғары оқу орындары үшін монографиялар, оқулықтар, оқу және оқу-әдістемелік кешендер шығару;
- халықаралық ғылыми конгресстерге, конференцияларға, форумдар мен семинарларға қатысу.

 

 

Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, ҚазҰЖА корреспондент-мүшесі К. Б. Тілебаевтың 60 жылдығына арналған "ФИЗИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕР ЖӘНЕ КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛЬДЕУ" атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция МАТЕРИАЛДАРЫ

 

Абай атындағы ҚазҰПУ студенттері мен магистранттарының 78-ші жыл сайынғы ғылыми конференциясының «Физика» секциясының материалдары (Алматы, қараша 2023 ж.)

 

Абай атындағы ҚазҰПУ студенттері мен магистранттарының 77-ші жыл сайынғы ғылыми конференциясының «Физика» секциясының материалдары (Алматы, 17 қараша 2022 ж.)

 

2022 жылы жарияланған монографиялардың тізімі

 

2022 жылы Scopus-та индекстелген журналдарда жарияланған мақалалар тізімі

 

2020-2021 оқу жылында өткізілген ғылыми іс-шаралар туралы мәліметтер


2020 жылы импакт-факторы бар журналдарда жарияланған мақалалар тізімі


2020 жылы конкурстар, олимпиадалар және т. б. жеңімпаз студенттер мен магистранттардың тізімі

 

«Физика» кафедрасындағы ғылыми семинар