қазақша · русский · english
 
Ғылыми- зерттеу қызметі
   
   

   

  Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі және білім беруді ақпараттандыру; математикалық білім беруді ақпараттандыру. STEM-білім беру, робототехника және мехатроника.

   

  Кафедрада ғылыми мектептің оқушылары, кафедраның құрметті меңгерушісі, профессор Бидайбеков Е.Ы. информатиканы оқыту әдістемесінің мәселелері және ҚР қоғамын ақпараттандырудың ғылыми-педагогикалық бағыты ретінде білім беруді ақпараттандырудың қалыптасу проблемалары бойынша зерттеулер жүргізеді.

   

  Кафедрада профессор Бидайбеков Е.Ы. жетекшілігімен «Білім беруді ақпараттандыру және оқыту мәселелері» ғылыми-әдістемелік семинар жұмыс істейді. «Білім беруді ақпараттандыру және оқыту мәселелері» ғылыми-әдістемелік семинар шеңберінде мынадай проблемалар талқыланады: робототехника мен мехатрониканы оқытудың әдістемелік жүйесін және мега-деңгейде осындай технологияларды оқыту әдістемесін әзірлеу; "цифрлық университет" жобасын іске асыру шеңберінде жоғары оқу орнын ақпараттандырудың жүйелі тәсілдерін айқындау, сондай-ақ информатика мен әлеуметтік даму (әсіресе өндіріс ғылымы мен техникасы) сабақтастығы және оның перспективалары және т. б.

   

  Кафедра жанында білім беруді ақпараттандыру және білім беру технологиялары проблемаларының халықаралық ғылыми зертханасымен бірлесіп зерттеулер жүргізіледі. Зертхана базасында Абай атындағы ҚазҰПУ ҚМПУ( Қазақстан) В. п. Астафьева (Ресей), Осиек қ. университеті (Хорватия), ММПУ (Ресей) білім беруді цифрландыру, STEM-білім беру, сондай-ақ робототехника және мехатроника проблемалары бойынша ғылыми зерттеулердің барлық кезеңдеріне бірлескен бағдарламаларды, ғылыми жобаларды, зерттеулерді, халықаралық сараптамаларды жүзеге асыру бойынша ынтымақтастық жүргізілуде.

   

  Красноярск мемлекеттік педагогикалық университетімен бірге. В. п. Астафьева «Ақпараттық технологиялар және ашық білім беру» ғылыми-зерттеу семинар-вебинарын өткізуде.

   

  Кафедра магистранттары мен докторанттары дисссертация жазу кезінде математика институтының, ақпараттық және есептеу технологиялары институтының, Ұлттық ақпараттандыру орталығының, ҚР Ұлттық Инженерлік академиясының ұлттық зертханасы мен инженерлік зертханаларының жабдықтарын пайдаланады.

   

  Кафедра қызметкерлері білім берудің жаһандану жағдайында мұғалімді даярлауда "Мега-класс "білім беру кластерлік платформасы" сияқты ҚР БҒМ жобаларымен жұмыс істейді (жоба жетекшісі: Камалова Г.Б.). "Қазіргі білім беру жағдайындағы әл-Фарабидің математикалық мұралары" (жоба жетекшісі: Бидайбеков Е.Ы.).

   

  Информатика және білімді ақпараттандыру кафедрасы жыл сайын "білім мен ғылымдағы математикалық модельдеу және ақпараттық технологиялар"атты Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясын ұйымдастырады.

   

  Кафедра келесі ғылыми ұйымдармен: ҚР БҒМ ҒК ақпараттық және есептеу технологиялары институтымен, Ұлттық ақпараттандыру орталығымен, ҚР БҒМ Математика және математикалық модельдеу институтымен, білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық кадрларының біліктілігін арттырудың республикалық институтымен; жақын шетелдік жоғары оқу орындарымен: атындағы Красноярск мемлекеттік педагогикалық университетімен тығыз ынтымақтастық орнатқан. В. п. Астафьева, Омбы мемлекеттік педагогикалық университеті, Мәскеу қалалық педагогикалық университеті, Илецк мемлекеттік университеті; және алыс шетел университеттері: Измир университеті, печ университеті (Венгрия) (University of Pécs (Hungary)), Сантьяго де Компостела университеті (Испания), Каунас технологиялық университеті (Литва), Таллин университеті (Эстония), Вильнюс педагогикалық университеті (Литва), Кернтен педагогикалық университеті/Виктор Франкл университеті (Австрия).

   

  Кафедра оқытушылары белсенді ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізеді, оның нәтижелері ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті, сондай-ақ РҒДИ ұсынған Web of Science, Scopus сияқты индекстеу жүйесіне кіретін басылымдарда жарияланады.

   

  Кафедра оқытушыларының атқарған ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстарының нәтижелері монографияларда, оқулықтарда және оқу құралдарында, әдістемелік әзірлемелерде көрініс тапқан. Профессор-оқытушылар құрамының ғылыми зерттеулерінің қорытындысы бойынша 170-тен астам мақала жарияланды, оның ішінде импакт - факторы бар басылымдарда - 19, алыс және жақын шетел журналдарында - 24, ҚР КОКСОН журналдарында - 41, ҚР-да өткізілетін халықаралық конференцияларда-59. Сонымен қатар 5 монография және 3 оқу құралы жарық көрді.

   

  2020 жылы өткізілген ғылыми іс-шаралар туралы ақпарат


  2020 жылы біліктілігін арттырған ПОҚ тізімі


  2020 жылы ҚР БҒМ және халықаралық тақырыптар бойынша жүргізетін ҒЗЖ-ны және басқа да ұйымдар қаржыландыратын жобаларға қатысатын ПОҚ тізімі


  2020 жылы патенттер мен авторлық куәліктерді алған ПОҚ тізімі

   

  2020-2021 жылы Импакт-факторы бар журналдарда жарияланған мақалалар тізімі

  2216