қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Тұңғышбаева Зина Байбағысқызы

Тұңғышбаева Зина Байбағысқызы

 

ҚЫСҚАША ӨМІР БАЯНЫ :

Туылған жылы: 26.11.1952 ж. Туылған жері: Жамбыл облысы, Свердлов ауданы, «Қызыл жұлдыз» колхозы. 1969 жылы Жамбыл атындаға орта мектепті бітіріп, осы жылы  С. М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің биология факультетіне түстім.   1974 жылы университетті бітірдім.    1974 жылдан  1977 жылға дейін  Қызылорда облысының Қармақшы ауданындағы № 186 мектебінде биология пәнінен сабақ бердім.      1977-2011 жылдары С. Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық   медициналық университетінде қызмет атқардым.     31.01.2002 жылдан бастап     радиобиология мамандығы - 03.00.01 бойынша биология ғылымдарының кандидаты болдым.  Диссертация тақырыбы «Индивидуальное прогнозирование реакции опухолей человека на лучевое и лекарственное лечение». 2010 жылы 27 желтоқсанда  докторлық диссертация қорғадым, тақырыбы    «Морфология организации в лимфатической зоне десны крыс при кадмиевой интоксикации и ее коррекция Тагансорбентом»,   гистология, цитология, жасушалық биология  - 03.00.25. мамандығы бойынша.   2011 жылдан  2021 жылы барысында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетте, Жаратылыстану және география институтында профессор қызметін атқарамын.     

ОБРАЗОВАНИЕ

Білім беру мекемесі

Квалификация

Бітіру мерзімі

С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті. биология факультеті.

биолог

Я № 222017

28.06. 1974 г

 

ҒЫЛЫИ ДӘПЕЖЕ

Ғылыми дәреже

Ғылыми обласы

Диплом берілген мерзім

Биология ғылымдарының кандидаты

 Мамандығы  радиобиология - 03.00.01.

31.01.2002 г.,

ҒК № 0009102

Биология ғылымдарының докторы  

 

мамандығы  гистология, цитология, жасушалық биология  - 03.00.25.

27.11.2011 г.

ҒД № 0001923

 

ҒЫЛЫМИ АТАҒЫ

Ғылыми атағы

Дата присвоения

Доцент

ДЦ  0000181

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ  

Жасуша және ұлпалар биологиясы.
Жасуша биологиясы
Адам және жануарлар онтогенезі
Гистохимиялық зерттеу әдістері
Жасушадағы үдерістерді зерттейтін замануи әдістер
Жасушалық биологияныі өзекті мәселелері.


ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТІ:

«Экологиялық  факторлардың жануарлар ағзасына әсері» атты тақырып бойынша зерттеу жұмыстарын жүргіземін. 

1. Бгатова Н.П., Досымбекова Р.С., Тунгушбаева З.Б. Клеточная гетерогенность и аутофагия в популяции гепатокарциномы - 29. Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. Серия медицинские науки. - 2018.                - Том. 18. - № 9. - С. 117-120.

2. Досымбекова Р.С., Бгатова Н.П.,  Тунгушбаева З.Б. Гепатокарцинома-29 жасушаларындағы гетерогенділік және базальды аутофагия.  Вестник КазНУ. Серия биологическая. - 2019. - № 1 (78). - С. 140-151. (научные издания, рекомендованные ККСОН МОН РК);

3. Досымбекова Р.С.,  Бгатова Н.П., Шарипов К.О., Тунгушбаева З.Б. Влияние карбоната лития на ультраструктурную организацию клеток гепатокарциномы-29 в динамике культивирования. Вестник КазНУ. Серия биологическая. - 2019. - № 3 (80). - С. 96-104.

4. R. Dossymbekova, Nataliya Bgatova, Zina Tungushbayeva, Kamalidin Sharipov, Gulzhan Taneyeva , Asem Kydyrbaeva, Anastasiya Solovieva. Effect of lithium carbonate on autophagy and proliferative activity of isolated hepatocytes. Journal of Biochemical and Biophysical Research Communications,  Vol. 528. (2,)   
DOI information: 10.1016/j.bbrc.2020.03.057 ISSN  0006-291X  IF=2,98   BBRC - Elsevier USA, 2020,- p. 343-346. (Scopus);

5. Досымбекова Р.С.,  Таскаева Ю.С.,  Бгатова Н.П., Тунгушбаева З.Б.,Соловьева А.О., Мирошниченко С.М., Шарипов К.О.Влияние карбоната лития на клеточный цикл, апоптоз и аутофагию клеток гепатоцеллюлярной карциномы-29 in vitro. //«Бюллетень экспериментальной биологии и медицины», ISSN 0365-96156   (SJR)- уровень Q3, индекс Хирша-31; 0,666 (по данным РИНЦ), Москва, 2020.- №8.-Т.170.- С.221-226. (Scopus);

 

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТ: Гистология, цитология, жасушалық биология.

1.Тұңғышбаева З.Б. «Цитология және гистология негіздері». Мемлекеттік тілдегі оқулық, ҚР БҒМ грифы берілген, педагогикалық вуздардың студенттеріне арналған. Алматы. - «Ұлағат», 2015 г. 286 б.

2.Тұңғышбаева З.Б. Цитология және гистология. Оқу құралы. Зертханалық сабаққа арналған.  Ұлағат баспасы. ҚазҰПУ. 2017. - 190 б. 

3.Биология пәнін мемлекеттік тілде оқыту. Медицина білімі мемлекеттік тіл аясында Респуб.  Практ., оқу-әдістемелік конференция. Алматы, 2000, - С. 150-151. Астана медициналық журналы, 2001., №3, -С. 39-40.

4.Радиобиологияның дәрiгерлер дайындаудағы маңызы. Клиникалық, iргелi медицина мен педагогика мәселелерi. Оқу әдiс. Ғыл. Еңбек. жинағы, Алматы, КазММУ, 2001 ж. - С. 95-96.

5.Преподавание основ цитологии в общеобразовательной школе. Журнал «Биология в школе». - 2014. -№ 2. - С. 22-25.

 

МАРАПАТТАР:

Ганновердегі Еуропалық Жаратылыстану Ғылымдары Академиясының Роберт Кох атындағы медалімен марапатталған. - 04.06.2009 ж.
Ганновердегі Еуропалық Жаратылыстану Ғылымдары Академиясының Альберт Швайцер атындағы медалімен марапатталған - 31.05.2012 ж.
2016 жылы III Халықаралық Мәскеу білім салонына белсенді қатысқаны үшін алтын медальмен марапатталды - 13-16.04. 2016 ж.
Мамандарды кәсіби даярлау ісіне сіңірген еңбегі үшін "ҮЗДІК ҰСТАЗ" төсбелгісімен марапатталған. - 30.09.2021 ж.

 

 


← Кері оралу