қазақша · русский · english
 
 
 

Кафедраның ҒЗЖ негізгі бағыттары:
- дүниежүзілік білім беру кеңістігіндегі ұлттық, рухани-адамгершілік, патриоттық, т.б. жаңа ғылыми жетістіктер мен практикалық тәжірибелерді;
- «Мәңгілік Ел» идеясы негізінде болашақ мамандардың ұлттық сана-сезімдерін қалыптастыру жүйесін құру;
- болашақ маманның интеллектуалды әлеуетін дамыту негізінде Қазақстан Республикасында жоғары педагогикалық білім беру сапасын жоғарлатудың ғылыми-практикалық ұсыныстар жасау;
- болашақ мамандарда жалпыадамгершілік құндылықтарды қалыптастыру мәселелері бойынша халықаралық және республикалық ғылыми конференцияларда ғылыми баяндамалар жасау;
- жоғары импакт-факторы бар шетелдік басылымдарда мақалалар жаиялау, БАҚ -да жан-жақты жұмысі стеу;
- ғылыми-әдіснамалық және әдістемелік семинарлар, ғылыми-әдістемелік және ғылыми-практикалық семинарлар, халықаралық және республикалық ғылыми конференциялар өткізу.

 

Кафедраның маңызды іс-шарасы ретінде 2018 жылдың 20 сәуірінде Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 90-жылдық мерейтойына арналған «бәсекеге қабілетті жоғары педагогикалық білім беруді қалыптастырудың әдіснамасы мен практикасы» тақырыбында халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізілді.

 

Конференция жұмысы төмендегі бағыттар бойынша жүргізіледі:

1.Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдаулары мен стратегиялық құжаттары аясында бәсекеге қабілетті жоғары педагогикалық білім берудің жаңа парадигмасын қалыптастыру.
2.Қоғамдық сананы жаңғыртудың бәсекеге қабілетті жоғары педагогикалық білім берудің жаңа парадигмасының мазмұнына әсері.
3.Бәсекеге қабілетті жоғары педагогикалық білім беруді қалыптастырудың әдіснамалық тұғырлары, идеялары мен ұстанымдары. Бәсекеге қабілетті жоғары педагогикалық білім берудің жаңа парадигмасының моделі.
4.Болашақ маманның бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру және дамыту - жоғары педагогикалық білім берудің өзекті мәселесі.
5.Бәсекеге қабілетті жоғары педагогикалық білім беруді қалыптастырудағы шетелдік тәжірибе.
6.Жоғары педагогикалық білім беру жүйесінде бәсекеге қабілетті педагогты дамытудың акмеологиялық аспектісі.
7.Бәсекеге қабілетті жоғары педагогикалық білім беруді ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету.

 

Кафедраның ғылыми әлеуеті мұғалімдердің сыртқы ұйымдардағы Тұжырымдамалар мен бағдарламалар жасауға қатысуымен анықталдады. П.ғ.д., профессор Жампеисова К.К., п.ғ.к., ҚазҰПУ профессоры Колумбаева Ш.Ж. ҚР БҒМ бойынша және ҚР Ы.Алтынсарин БҰА тұжырымдамалық құжаттар жасауға қатысты: «Рухани жаңғыру» Жағдайында тәрбиенің Тұжырымдамалық негіздері», «Қазақстан Республикасында білім беруді дамыту бағдаламасы».

 

Кафедрада жүйелі түрде ғылыми-әдістемелік семинар жүргізілуде. Ол семинарлар университеттің барлық факультеттерінің мұғалімдері үшін ашық.(жауапты Абай атындағы ҚазҰПУ-нің профессоры, п.ғ.к. А.Е.Берикханова).

 

Университет бойынша педагогикалық пәндер циклы бөлімінің ғылыми-зерттеу жұмысының жылдық есебі 2020 жыл


2018 оқужылы төмендегідей ғылыми-әдістемелік семинарлар жүргізілді:

 

1

Ғылыми-әдістемелік семинар: «Обновление содержания среднего образования и ее влияние на изменение профессиональной подготовки будущих учителей».

Ақпан

2018

Жампеисова К.К.

Саудабаева Г.С.

Колумбева Ш.Ж.

2

Республикалық ғылыми-практикалық  семинар«Рухани жаңғыру: патриоттық тәрбие берудің теориясы мен практикасы» тақырыбында.

 

Наурыз

2018

Иманбаева С.Т.

Берикханова А.Е.

Қасыл Қатықбаев атындағы орта мектеп.Алматы.«АЛДАСПАН» Батырлар қоры

 

Научно-методический семинар «Научно-педагогическая ииноватика».Ознакомление с новой научно-педагогической литературой и  методами цифровизации и электронных ресурсов в научной библиотеке КазНПУ им.Абая

19 марта 2018г.

Берикханова А.Е.

Жампеисова К.К.

3

Ғылыми-әдістемелік семинар: «Коллаборативті оқыту  әдістерді пайдалану тиімділігі»

11 апреля

2018

Берикханова А.Е.

Интситут математики, физики и информатики

4

Ғылыми-әдістемелік семинар: «Кейс стади - как форма активизации практической деятельности студентов»

Мамыр

2018

 

Киясова Б.А.

5

Ғылыми-әдістемелік семинар:  «Коллаборация -ХХІ  ғасырдың  басымды дағдыларының бірі ретінде»

Желтоқсан

2018

Берикханова А.Е.

Ибраимов С.Н.


 

Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 90 жылдық мерейтойына арналған «Бәсекеге қабілетті жоғары педагогикалық білім беруді қалыптастырудың әдіснамасы мен практикасы» тақырыбында халықаралық ғылыми-практикалық конференция

 

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысы «Мәңгілік ел» ұлттық бағдарламасы, «Интеллектуалды ұлт - 2020», «Рухани жаңғыру», «Қазақстан Республикасының 2016-2019 жж. Білім беру мен ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы» сияқты арналған мемлекеттік бағдарламалардың басты қағидаларын жүзеге асырумен, сондай-ақ «2011-2020 жж. Абай атындағы ҚазҰПУ даму стратегиясымен» тығыз байланысты жүргізіледі.

 

Кафедра ұжымы болашақ мұғалімдерді даярлау , білім алушы жастардың ұлттық сана-сезімдерін қалыптастыру, болашақ мамандардың интеллектуалды әлеуетін дамытумен, орта білім беру мазмұнын жаңартуда жоғарғы білім беруді жүйелі модернизациялауға байланысты өзекті мәселелер бойынша зерттеулер жүргізеді.
Ғылыми-зерттеу жұмысы негізінде кафедраның профессрлық құрамы «Студент жасарға ұлттық тәрбие беру Тұжырымдамасын»(2009г.)«Болашақ мамандардың интеллектуалды әлеуетін дамыту Тұжырымдамасы» (2011ж.); «Қазақ елі» - жаңа заман талабы» Тұжырымдамасының жобасын (2013ж.); ҚазақстанныңЖОО-да «Мәңгілік ел» ұлттық идеяны жүзеге асыру тұжырымдамасын» (2014ж.); Қазақстан Республикасында жоғары педагогикалық білім беруді жүйелі модернизациялау» тұжырымдама жобасы (2015ж.) құрастырылған.


Кафедраның педагогикалық-профессорлық құрамы жүйелі түрде ҚР БҒМ, Абай атындағы ҚазҰПУ қаржыландырылатын ғылыми жобалар сайыстарына белсенді қатысып келеді.


Кафедра ұжымының ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесі Республикалық және халықаралық деңгейдегі ғылыми жарияланымдарда, семинарларда, ғылыми-теориялық, ғылыми-практикалық, конференцияларда жарияланады.
«Мәңгілік ел» тұжырымының болашақтағы 5 жылда дамуы кафедра ұжымының кешенді зерттеу «Қазақстан Республикасында жоғары педагогикалық білім беруді жүйелі модернизациялау» тақырыбы бойынша жүргізілуде.

 

Кафедраның ҒЗЖ негізгі бағыттары:
- дүниежүзілік білім беру кеңістігіндегі ұлттық, рухани-адамгершілік, патриоттық, т.б. жаңа ғылыми жетістіктер мен практикалық тәжірибелерді зерттеу;
- «Мәңгілік Ел» идеясы негізінде болашақ мамандардың ұлттық сана-сезімдерін қалыптастыру жүйесін құру;
- болашақ маманның интеллектуалды әлеуетін дамыту негізінде Қазақстан Республикасында жоғары педагогикалық білім беру сапасын жоғарлатудың ғылыми-практикалық ұсыныстар жасау;
- болашақ мамандарда жалпыадамгершілік құндылықтарды қалыптастыру мәселелері бойынша халықаралық және республикалық ғылыми конференцияларда ғылыми баяндамалар жасау;
- жоғары импакт-факторы бар шетелдік басылымдарда мақалалар жаиялау, БАҚ -да жан-жақты жұмыс істеу;
- ғылыми-әдіснамалық және әдістемелік семинарлар, ғылыми-әдістемелік және ғылыми-практикалық семинарлар, халықаралық және республикалық ғылыми конференциялар өткізу.


Кафедрада жүйелі түрде ғылыми-әдістемелік семинар жүргізілуде. Ол семинарлар университеттің барлық факультеттерінің мұғалімдері үшін ашық.(жауапты Абай атындағы ҚазҰПУ-нің профессоры, п.ғ.к. А.Е.Берикханова)

 

2017-2018 оқу жылы төмендегідей ғылыми-әдістемелік семинарлар жүргізілді:


1. «ActionResearch как форма исследования профессиональной практикипреподавателя». Жүргізген п.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры Берикханова А.Е.(Өткізілу мерзімі: 23.01.2017ж.)

бейнеге сілтеме


 


 

2. «Технология диалогического обучения в вузе». Өткізген п.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ профессорыСайдахметов Б.С. (Өткізілу мерзімі: 13.02.2017ж.)

 

 

 

3. «Использование технологии развития критического мышления в обучении будущих специалистов». Өткізген п.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ профессорыКолумбаева Ш.Ж. (Өткізілу мерзімі: 22.05.2017ж.)

 

 

 

4. «Об эффективности и особенностях использования приложения UDSGame».Өткізген Ұлттық ақпараттандыру орталығындағы электронды оқулықтарды жасау технологиясының авторы, п.ғ.д., профессор, Қаз ҰЖҒА академигіНургалиева Г.К.(Өткізілу мерзімі: 29.05.2017г.)

 

 

 

5. «Актуальные проблемы социальной педагогики и перспективы ее развития».Өткізген Ресей мемлекеттік әлеуметтік университетінің (Моква қ.) «Әлеуметті педагогика және отбасылық тәрбие» кафедрасының меңгерушісі ҒПБХА академигі, п.ғ.д, профессор Л.В.Мардахаев
(Өткізілу мерзімі: 12.10.2017ж.). Семинар ді түрде екі форматта жүргізілді: оффлайн и онлайн. Семинар жұмысына Л.Н.Гумилев атындағы Евразиялық Ұлттық университетінің, ҚР ҰҚК және ҚР ҰҚК шекаралық қызметінің, Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің, И.Жансугуроватындағы Жетісу мемлекеттік университетінің, Х.Досмухамедоватындағы Атырау мемлекеттік университетінің, әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің, Абылайхан атындағы ҚазХҚ мен ӘТ университетінің, Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университетінің, Сүлеймен Демирель Университетінің ғалымдары, оқытушылары, докторанттары мен магистранттары белсенді қатысты.

 

 

6. «Изменения профессиональной подготовки студентов вуза». Өткізген Омск мемлекеттік педагогикалық университетінің педагогика кафедрасының профессоры, п.ғ.д.Дроботенко Ю.Б. г. Омск, Ресей.(Өткізілу мерзімі: 30.10.2017ж.). Дроботенко Ю.Б. педагогикалық пәндерді оқытуда жүзеге асырылатын Интернет желісі арқылы қашықтықтан оқыту(E-learning), студенттерді «іс-әрекеттегі зерттеуге» қатыстыру, «төңкерілген оқыту», «бриколлаж» т.с. сияқты өзінің құнды инновациялық тұғырларды зерттеу тәжірибесімен бөлісті.
Семинарға қатысушылар үшін педагогтардың шығармашылық табысқа жетудегі қуаныш сезімдерін ояту іскерліктерін дамытуға және білімді үйреніп оны педагогикалық мамандықта, педагогикалық іс-әрекетте бірегейлендіруге арналған кейс-студияларәсіресе құнды болды. Әрбір кейсте қызықты етюдтар, шығармашылық тапсырмалар қамтылған

 

 

 

7. «Инновационные подходы в преподавании педагогических дисциплин». Өткізген Омск мемлекеттік педагогикалық университетінің педагогика кафедрасының профессоры, п.ғ.д.Дроботенко Ю.Б. г. Омск, Ресей.(Өткізілу мерзімі: 06.11.2017.).Семинар жұмысына университеттің оқытушылары, докторанттары және магистранттары қатысты. Семинарда өзекті мәселелер, қауіптер, педагогикалық пәндерді оқытудағы инновациялардың тиімділігі қарастырылды. Семинар қатысушылары заманауи білім берудегі трендтермен таныстырылды: «Олайн білім беру(MOOC)», «білім берудегі әлеуметтік медиа, блогтар, видеоблогтар», «Білім берудегі геймификация», «Сторителлинг - оқыту әдісі ретінде», «Кроссплатформаландыру» және т.б.
В работе семинара участвовали ученые, преподаватели, докторанты и магистранты университета. Были обсуждены актуальные проблемы, риски, эффекты инноваций в преподавании педагогических дисциплин. Участники семинара познакомились с трендами в современном образовании как «Онлайн-образование (MOOC)», «Социальные медиа, блоги, видеоблоги в образовании», «Геймификация образования», «Сторителлинг как метод обучения», «Кроссплатформенность» и др.

 

 

 

Кафедраның профессорлар-оқытушылар құрамы ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша ҚР ЖОО-мен озық педагогикалық тәжірибемен алмасуда белсенді қатысады, Алматы өңірінің мектептеріне ғылыми-әдістемелік, кеңестік көмек көрсетеді, орта білім беру мазмұнын жаңарту бойынша тренингтер мен семинарлар өткізеді.

 

 

Жоғары мектеп педагогикасы бойынша ҰҚК Академиясындағы семинар-тренинг. Берикханова А.Е.

 

 

Сулеймен Демирел университетіндегі «ЖОО-дағы коллаборативті оқыту» семинар-тренингі. Берикханова А.Е.

 

Кафедра оқытушыларының маңызды жұмыс түрінің бірі болып СҒЗЖ табылады.

 

 

Жалпыуниверситеттік студенттер мен магистранттардың 72 -ғылымиконференциясынан:фотохроника

3480