қазақша · русский · english
 
 
 
 Колумбаева Шолпан Жаксыбайқызы
Кафедра меңгерушісі
Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры
Қазыбек би көшесі, 30
 +7(727)291-19-81
sh.kolumbayeva@abaiuniversity.edu.kz

 

Педагогика кафедрасының қалыптасу тарихы мен қазіргі жұмысы еліміздің ең көне және бас педагогикалық ЖОО Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 95 жылдық даму барысында жүзеге асып жатқан барлық өзгерістермен қатар келеді.

 

Педагогика кафедрасының құрылған жылы - 1928 жылғы қазан айы. Кафедраның қалыптасуының бастауында Х.Д.Досмухамедов, Ш.Е.Альжанов, С.Т.Кожахметов, Т.Т.Тажибаев, Р.Г.Лемберг, А.С.Ситдыков, И.Г.Автухов, А.П.Бельковский, Р.С.Кеплер, Р.И.Бондарев, А.П.Скрепкова, В.А.Ротенберг, Е.М.Виролайнен, А.Г.Глядковская, Т.А.Алмазова, Н.К.Черниловская сияқты көрнекті тұлғалар болды.

 

Кафедраның алғашқы жетекшілері салған дәстүрлерді педагогика ғылымдарының докторы, профессор Г. А. Уманов, одан әрі оның оқушысы педагогика ғылымдарының докторы, профессор К. К. Жампеисова жалғастырды. Бүгінгі таңда кафедраны педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, университет профессоры Ш. Ж. Колумбаева басқарады.

 

1976 жылы Абай атындағы ҚазПИ педагогика кафедрасында «Педагогикалық ЖОО оқу-тәрбие процесінің ғылыми негіздері» зертханасы ашылып, оның жетекшісі болып Н.Д. Хмель таңайындалды, ал Абай атындағы ҚазПИ мектеп мұғалімдерін даярлауда ғылыми зерттеулер бағдарламасы бойынша бас ЖОО болып белгіленді. Осы бағыттағы қазақстандық зерттеушілер «Мұғалім» жалпыодақтық бағдарламасына енді (1986-1996 жж). 1988 жылы профессор Г.А. Умановтың бастамасымен Алматы мектептерінде ғылыми-әдістемелік кешендер (ҒӘК) ашылды. Кафедрада жоғары мектеп, этнопедагогика және педагогика тарихы мәселелері бойынша зертханалар, сондай-ақ педагогиканың өзекті мәселелері бойынша әдістемелік семинар жұмыс істеді.

 

1992 жылы педагогика кафедрасының базасында «13.00.01-Педагогика теориясы мен тарихы», содан кейін этнопедагогика мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін беру бойынша республикадағы алғашқы мамандандырылған кеңес Д 14.05.01 ашылды. 2000-2003 жылдары «Кәсіби білім беруді реформалау және болашақ маманның шығармашылық тұлғасын қалыптастыру әдістемесі мен теориясы» іргелі зерттеулер бағдарламасы бойынша ғылыми-зерттеу жобасы шеңберінде кафедра ғалымдары тобы К.К.Жампейісова (жоба жетекшісі), Н.Д.Хмель, А. А. Бейсенбаева, Н. Н. Хан және басқалары ҚР үздіксіз педагогикалық білім беру Тұжырымдамасы және ҚР жоғары педагогикалық білім беру Тұжырымдамасын әзірледі. Негізгі мақсаты - жаңа формациядағы, рухани-адамгершілік, жауапты, белсенді-жасампаз, жан-жақты дамыған, кәсіби құзыретті шығармашылық тұлғаны даярлау. Бұл тұжырымдамаларды ҚР БҒМ алқасы 2005 жылғы желтоқсанда бекітті және қазіргі уақытқа дейін қолданыста.

 

Тұжырымдамаларда баяндалған нақты қадамдарды жүзеге асыру барысында кафедра ПОҚ «Педагогикалық мамандыққа кіріспе», «Мектеп тарихы және адамның педагогикалық ойы», «Педагогика», «Тәрбие жұмысының әдістемесі» педагогикалық пәндері бойынша МЖМБС әзірледі, студенттердің оқу бағдарламалары мен педагогикалық практика ережелерінн әзірледі. ПОҚ қазақ және орыс тілдерінде 3 басылымда «Педагогика» жаңа буын оқулығын дайындады. Бұл оқулықтың құндылығы мен артықшылығы дәрістердің мазмұны педагогикалық процестегі жеке және пәндік-практикалық тәсілдерге негізделуінде.

 

Қазіргі уақытта кафедраның ғылыми-педагогикалық әлеуетін педагогика ғылымдарының докторлары мен кандидаттары, PhD, профессорлар, ЖАК доценттері, қауымдастырылған профессорлар, педагогика ғылымдарының магистрлері құрайды, олардың арасында МАНПО, КОНКОРД халықаралық академиясының академиктері мен корреспонденттері, ҚР БҒМ «Ғылымның дамуына қосқан үлесі үшін», «ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері», «Ы..Алтынсарин» төсбелгілерінің иегерлері бар, сондай-ақ Абай атындағы ҚазҰПУ құрметті қызметкерлері.

 

Профессор К. К. Жампеисова және университет профессоры Ш. Ж.Колумбаева «Жоғары педагогикалық білім беруді жүйелі жаңғырту Тұжырымдамалары» (2015 ж.), "Қазақстанның жоғары оқу орындарында «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын іске асыру Тұжырымдамалары» (2015 ж.), «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жағдайында тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері» (2019 ж.), «Қазақстан Республикасының Жоғары педагогикалық білімін дамыту тұжырымдамалары» (2022). және т. б. авторлар мен әзірлеушілері.

 

Кафедра ғалымдары педагогикалық білім беруді жаңғырту, оқушы жастарға ұлттық тәрбие беру саласындағы зерттеулермен айналысуды жалғастыруда, ҚР Білім беру саласындағы тұжырымдамалық және әдістемелік құжаттарды әзірлеуге және сараптауға, ҚР ҰҚМ және Абай атындағы ҚазҰПУ гранттарына іргелі және қолданбалы зерттеулерді орындауға қатысады.

 

Бүгінгі таңда кафедраның ПОҚ "Педагогикалық ғылымдар" бағыты бойынша университеттің барлық білім беру бағдарламаларына қызмет етіп, өңірлік диссертациялық кеңестердің жұмысына қатысады, магистрлік, докторлық диссертацияларды рецензиялаумен, ғылыми, оқу және оқу-әдістемелік жұмыстарды әзірлеумен және рецензиялаумен айналысады, педагогикалық бағыттағы барлық БББ білім алушыларымен жан - жақты әлеуметтік-тәрбие жұмысын жүргізеді. Кафедраның ПОҚ 1-2 курс білім алушыларының оқу практикасын, педагогикалық бағыт ББ ұйымдастырумен және басшылықпен, сондай-ақ педагогикалық практика бойынша педагогикалық бағыттағы ББ 3-4 курс білім алушыларына әдістемелік кеңес берумен айналысады.

 

Профессор-оқытушылар құрамының сандық-сапалық құрамы