қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Zhumasheva Tolkyn Sabitovna

Zhumasheva Tolkyn Sabitovna

 

SHORT AUTOBIOGRAPHY

Zhumasheva Tolkyn Sabitovna was born on October 9, 1967 in the village of Sumbe, Almaty region.

She graduated from Kaskelen Pedagogical School, Kazakh National Women`s Pedagogical Institute by specialty Pedagogy and Psychology (preschool). From 1978 to 1981s he taught at the Almaty City Pedagogical College №1.  From 2003 to 2017 she worked at kazakh national women`s pedagogical university as a senior lecturer at the Department of Preschool and Primary Education. In 2020 She graduated PhD specialization preschool education at Abai Kazakh National Pedagogical University. Pedagogical experience - 30 years.

 

EDUCATION

Educational institution

Qualification

Date of completion

Kazakh State Women`s Pedagogical University, Almaty

Bachelor of Education

Teacher of preschool pedagogy, psychologist, educator

1990

Kazakh State Women`s Pedagogical Institute, Almaty

Bachelor of Education

Pedagogy and psychology, Teacher and psychologist

2008

Kazakh State Women`s Pedagogical Institute, Almaty

Master of Pedagogical Sciences Preschool education

2013

 

TEACHING DISCIPLINES

- Indicator system and diagnostics

- Practical child psychology

- Management in preschool education

- Methods of organization of subject-developing environment in preschool organization

- Theory and methods of teaching self-knowledge in elementary school

- Theory and methods of speech development of children of preschool age

- Preschool pedagogy

 

SCIENTIFIC ACTIVITY - research topics, number of publications .

1.Scientific topic: Development of professional leadership potential of future educators of preschool institutions.

2."Педагогтардық лидерлік әлеуетін дамыту" training manual,  Almaty.

SCIENTIFIC-METHODICAL ACTIVITY-thematic research, number of publications -40

3.Тәрбиеші жұмысында театрланған педагокиканың элементтерін пайдаланудың маңызы туралы. MATERIALY  XIV MIEDZYNARODOWEJ NOUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI

4.Болашақ бала бақша тәрбиешісі маманын кәсіби даярлау үрдісінде педагогикалық артистизмге баулудың маңыздылығы.  Хабаршы « Педагогика ғылымдары» сериясы. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Almaty. 2018.-Б. 260-264.

5."The role of psychological work in the development of leadership qualities of future preschool educators. Болашақ мектепке дейінгі ұйым тәрбиешілерінің лидерлік сапаларын дамытуда психологиялық жұмыстардың ролі. İKSAD ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЗЕРТТЕУЛЕР ИНСТИТУТЫНЫҢ International Conference on Multidisciplinary Sciences organized by Ankara on April 23, 2019

6.Болашақ мектепке дейінгі білім беру ұйымы тәрбиешісінің лидерлік әлеуетін дамытуда арттехгологияны пайдалану. Хабаршы "Pedagogical Sciences" series. Almaty Abai Kazakh National Pedagogical University

7.ЖОО-дағы студенттердің лидерлік әлеуетін дамыту-болашақ мамандарды даярлаудың сапасының артуының кепілі. Хабаршы «Pedagogical sciences» сериясы. Abai Kazakh National Pedagogical University. Almaty. 2019. №4(60)

 

AWARDS

1.A great teacher.  Scientific - technological portal «Orleu».

2.«Honorary badge» for contribution to the development of the Kazakh State Women`s Pedagogical University

 

 

 


← Кері оралу