қазақша · русский · english
   
  Главная / Объявления
30.11.2017

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде, 6D010500 - Дефектология мамандығы бойынша философия докторы РhD дәрежесін алу үшін Мажинов Бағдат Молдахметовичтің «Жоғары оқу орындарында мүгедек студенттерге білім берудің ұйымдастырушылық-педагогикалық шарттары» тақырыбында диссертациясы қорғалады.

Диссертация Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде орындалған. Қорғау тілі - қазақша.

 

Ғылыми кеңесшілер

Мовкебаева Зульфия Ахметвалиевна - педагогика ғылымдарының докторы, Абай атындағы ҚазҰПУ, профессоры. Алматы қ. Қазақстан Республикасы

Кулеша Ева Мария - педагогика ғылымдарының докторы, профессор. Мария Гжегожевская атындағы арнайы педагогика Академиясы. Варшава қаласы, Польша.

       

Рецензенттер:

Жиенбаева Надежда Бисеновна -19.00.07- педагогикалық психология мамандығы бойынша психология ғылымдарның докторы, профессор, Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясының магистратура департаментінің директоры.

 

Кенжебаева Тәттігүл Бекбалтақызы - 6D010300-Педагогика және психология мамандығы бойынша PhD докторы, доцент, Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтының анатомия, физиология және дефектология кафедрасының меңгерушісі. 

 

Қорғау 2017 жылғы 30 желтоқсанда сағат 14.00 - де Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің жанындағы диссертациялық кеңесінде өтеді. Мекен жайы: 050010, Алматы қаласы, Төле-би көшесі, 31, (2-қабат, 25-кабинет). Сайттың мекен жайы: www.kaznpu.kz


Аңдатпа 3 тілде (орыс,қазақ және ағылшын тілдерінде)


Ғылыми жарияланымдар тізімі

 

Диссертацияны қорғау барысында түсірілген бейне жазба