қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Нурманбеткызы Жумахан

Нурманбеткызы Жумахан

Имя, фамилия

Нурманбеткызы Жумахан

Дата рождения              

28 июля 1950 г.

Образование

              

1973 г. Исторический  факультет

Казахский национальный университет им. Кирова

Ученая степень и звание            

Кандидат исторических наук в 2000 году

Протокол №11 от 20 декабря

ҒK0007977

Доцент 26 апреля 2010 г. Протокол № 9

Профессор, 2011 г.

Последипломное образование и рабочее место

После окончания университета в 1973-1980 годах  также работала преподавателем кафедры истории КазНУ. С 1980 по 1982 год о проходила научную подготовку в КазПИ, КазНУ, а с 1982 года работает  в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая в бывшем КазПи. С 2008 г. по настоящее время заведующая кафедрой методики преподавания истории и общественных дисциплин Института истории и права

Научные интересы          

Методика преподавания истории , Архивоведение , вопросы изучения толерантности

Основные публикации

 1. Нұрманбетқызы Ж. Мұрағаттану негіздері, оқу құралы. 2018 ж.

 2.Нұрманбетқызы Ж., Даулбаев Т.Ф. Толерантность как ценность современного общества» Материалы республиканской научно-практической конференции «актуальные вопросы развития  методики преподавания истории и гуманитарных  дисциплин на современном этапе развития казахстанского образования» в рамках декады науки-2018»10 апреля  2018 год с.12-16

 3. Қазақстан тарихын оқыту барысында оқушылардың метатанымдық дағдыларын дамыту мәселелері мен тенденциялары // Материалы международной научно-практической конференций "Международные отношения в центральной Азии: История и современность, 24 ноября, 2017

 4. Тарихты оқыту әдістемесі "пәні- жастарды ұлтаралық  келісім мен саяси тұрақтылықты тәрбиелеудегі басты құралы // Материалы международной научно-практической конференций "Международные отношения в центральной Азии: История и современность, 24 ноября 2017 год.

5. Тарихты оқыту әдістемесі- зерттеу обьектісі //Материалы Республиканской  научно-практической конференции  «Независимый Казахстан: Актуальные вопросы развития методики преподавания истории и общественных дисциплин на современном этапе», посвящённой 25-летию Независимости Республики Казахстан» 13 февраля 2017с.269-273.

6. Ұлттык идея-халық мұраты // Материалы Республиканской научно-практической конференции  «Независимый Казахстан: Актуальные вопросы развития методики преподавания истории и общественных дисциплин на современном этапе», посвящённой 25-летию Независимости Республики Казахстан» . -13 февраля, 2017 г. - С.5-7.

7. Қазақстан тарихын оқыту барысында оқушылардың метатанымдық дағдыларын дамыту мәселелері мен тенденциялары // Материалы международной научно-практической конференций «Международные отношения в центральной Азии: История и современность». -24 ноября, 2017.

8. Елбасының Қазақстан халқына Жолдаурында жастарға сапалы бәсекеге қабіллут білім беру мен оқыту туралы идеялары // Материалы Республиканской научно-практической конференции: «Актуальные вопросы развития и совершенствования методики преподавания истории и общественных дисциплин на современном этапе». - 22 апреля, 2016. - С.13-16

9. Қазіргі заман талабына сай білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологияның маңызы // Білім көкжиегі. - №9, 2016

10. Білім беру жүйесін дамытуда мұғалім құзыреттілігін дамыту // Отан тарихының ХХІ ғасырдың басындағы дамуы: жетістіктері мен мәселелері. Тарих ғылымдарының докторы, профессор, «ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері», Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің «Құрметті қызметкері» Төлекова Мереке Көкеқызының  60 жылдық мерейтойына арналған жоғары оқу орындарыаралық ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары. - 29мамыр, 2015. - 572-578б.

11.8 сыныпта  «1837-1847 жылдардығы Кенесара хан бастаған ұлт- азаттық күрес»  атты сабақта Е.Бекмахановтың еңбегін пайдаланудың әдістемелік жолдары //«Қазақ хандығы ХҮ- ХҮІІІғғ): ұлт тарихының маңызды кезеңі» атты Е.Б. Бекмахановтың 100-жылдығына аранлаған Республикалық ғылыми- практикалық конференцияның материалдары. - 11- наурыз,  2015. - 123-126 б.

12. Тарих пәнін оқытудағы ақпараттық технологиялар тиімділігі // Мектептегі оқу  тәрбие жұмысы. - №5. 2015    республикалық ғылыми- әдістемелік журнал

13. Қазақ  Халқының басты құндылығы - Бірлікпен Қогамдық Келісім //«ХХІ ғасырдағы толеранттық педагогикасы-даму жолдары» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. - 30 мамыр, 2014. - 20-23 б.

14. Нурманбеткызы Ж., Жусанбаева Г.М. , Даулбаев Т.Ф.

Толеранттылық негіздері оқу бағдарламасы Ұлағат баспасы, 2013ж

15. Нурманбетқызы, Жусанбаева Г.М .Тарихты оқыту әдістемесі, Ұлағат баспасы, 2014 ж.

16. Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі- нәтижелі білім кепілі, Ұлағат баспасы, 2014 ж.

17.Қазақстандағы уақытша үкіметінің комиссарларының қызметі.

Участие в научном проекте              

Участвовала  в исследовательских грантах КазНПУ им. Абая

Дважды была руководителем.

В какое время вы работаете на кафедре ?         

С 1982 г. по настоящее время работаю  на кафедре методики преподавания  истории и общественных дисциплин

Общественная работа 

 

 

2008 г.Обладатель  нагрудного знака им. И. Алтынсарина

2013 г. Почетный педагог Республики Казахстан

2014г. «Лучший преподаватель » Казахского национального  Педагогического университета имени Абая

2015 г.Лучший сотрудник Казахского национального  Педагогического университета имени Абая

Контактная информация    

87771328332,  291-13-15 daulbayev@inbox.ru← Вернуться назад