қазақша · русский · english
 
Біз туралы
 
   Главная / Қадырбаева Бағдагүл Ахмадиқызы

Қадырбаева Бағдагүл Ахмадиқызы

 

Аты-жөні

Қадырбаева Бағдагүл Ахмадиқызы.

Білімі

жоғары, 1989 жылы Абай атындағы ҚазПИ-ның физика-математика факультетін «математика және физика мұғалімі» мамандығы бойынша бітірген.

1998 жылы Абай атындағы Алматы Мемлекеттік университетінің аспирантурасын  тәмамдаған

Ғылыми дәрежесі

2003 жылдан 13.00.02 мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми атағы

 2010 жылдан Халықаралық Ақпараттандыру Академиясының академигі

Сөйлейтін тілдері

қазақ, орыс, Сөздікпен ағылшын

Еңбек өтелімі

29 жыл, оның ішінде ЖОО-да 23 жыл

1989 ж.-1995 ж.-орта мектепте математика пәні мұғалімі, оқу ісінің меңгерушісі

1995 ж.-Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ білім проблемалары институтының ғылыми қызметкері

1995ж.-1998ж. Абай атындағы Алматы Мемлекеттік университетінің аспиранты және  1999 жылдан бастап университетте аға оқытушы, оның ішінде 2003 жылдан 2008 жылдар ааралығында физика-математика факультеті деканының ғылыми жұмыстар бойынша орынбасары,  Математика, физика және информатика институтында қызмет істейді.

Ғылыми еңбектер саны

 

Барлық саны 82, оның ішінде оқу құралдары:

1. Математика - 6  дидактикалық материалдар:  оқу-әдістемелік құрал / Қадырбаева  Б.А., Сеитова С.М., Жотабаева Б.,Тасболатова Р.Б., Жаролдина Г.К.,Талдықорған: ЖМУ, 2005 .- 144 б.

2.Алгебра-7 дидактикалық материалдар, оқу-әдістемелік құрал/ Қадырбаева  Б.А.,  Сеитова С.М., Тасболатова Р.Б. және б. Талдықорған, ЖМУ баспасы, 2007 ж.- 122 б.

3. Алгебра-8 дидактикалық материалдар, оқу-әдістемелік құрал Қадырбаева  Б.А.,  Сеитова С.М., Тасболатова Р.Б.,М.М. Абдилдаева Талдықорған, ЖШС «Принланд» баспасы, 2009 ж.-80б.

4. „Алгебра 9" дидактикалық материалдар.Оқу құралы/ Қадырбаева  Б.А.,  С.М.Сеитова, Р.Б.Тасболатова Талдықорған: Жетісу мемлекеттік университеті баспасы(14.11.2012) 104б

5. Информатика пәнінен зертханалық жұмыстар. Әдістемелік оқу құралы /Қадырбаева  Б.А., Белғожаева Ш.Д., Унайбаева  Р.К., Тохтаметова А.А. Алматы: ТОО Tandem-2, 2010.-140 б.

6. Компьютерде модельдеу негіздері. Оқу құралы /Халықова К.З Қадырбаева  Б.А. Алматы, Абай ат. ҚазҰПУ, 2012.-174б.

Монография:

Математиканы деңгейлік дамыта оқыту үдерісінде оқушылардың өзіндік жұмыс жасау қабілетін жетілдірудің әдістемесі. Монография Алматы, Абай ат. ҚазҰПУ, 2015ж. -   236б

 Шетелдегі басылымдар:

1.Kadyrbaeva  Bagdagul. The self-employment training students in the naturally-scientific discipline. // Antwerp - Belgium,  2009.-0,3 р.р (with coauthors)

2.Kadyrbaeva  Bagdagul., Khalikova K., Abdulkarimova G., Gucmanova F. Education Quality as a Factor of Competitiveness for Colleges and Universities. //  XIV World Congress OF COMPARATIVE  Education Societies, ISTANBUL, 14-18 june, 2010 .- 90 р.р.

3.Kadyrbaeva  Bagdagul. Innovative technologies using in educational  process.// WE -ASC World Education Culture Congress, Special Focus: Soft Skills & Traditional Knowledge Systems (TKS), India Habitat Centre, New Delhi,  12-15 january, 2011.- 0,3 р.р (with coauthors

4 Қадырбаева  Б.А.,  Халықова К.З Инновационные методы обучения  по развитию устной  речи .Bulletin d`Eurotalent-Fidjip, 2013, Volume 2, Editions du JIPTO, 52-53 р.р

5. Қадырбаева  Б.А.,  Подготовка будущих учителей математики на основе формирования профессиональной компетентности. Bulletin d`Eurotalent-Fidjip, 2013, Volume 2, Editions du JIPTO.47-51 р.р

6. Қадырбаева  Б.А.,   Тульбасова Б.К.,Суханбердиева Э.К. Обучение студентов применению сведений о родном крае в тексте математических задач Матем/кое образование: цели, достижения и перспективы: материалы Респ. науч.-практ. конф., г. Минск, 28 окт. 2015 г. / Белорус. гос. пед.ун-т им. М. Танка. -Минск : БГПУ, 2015. - С.77-78

7. Қадырбаева  Б.А.,   Тульбасова Б.К., Дидактические условия применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в системе высшего педагогического образования в республике Казахстан Математическое образова-

ние: цели, достижения и перспективы: материалы Респ. науч.-практ. конф., г. Минск, 28 окт. 2015 г. / Белорус. гос. пед.ун-т им. М. Танка. -Минск : БГПУ, 2015. - С.131-133

8. Қадырбаева  Б.А.,   Tulbassova Botakoz.K,Tekesbaeva Nazym Information and Communication Technologies (ICT) in the Higher Education System of Kazakhstan 2nd International Conference on" New Directions In Multidisciplinary Research & Practice"  GlobalIlluminators Publishing FULL PAPER PROCEEDING Multidisciplinary Studies Full Paper Proceeding NDMRP-2015, Vol. 2, 298-302 р.р.

9. Kadyrbaeva  B.  B.Tulbassova,J.Kuandykova,Z.Ismagulova Pedagogical Sciences Use of Modern Information Technologies in the Educational Process
Academia Brasileira de Ciências"(Print version  ISSN 0001-3765 On-line version ISSN 1678-2690), Vol. 89, No.

Ғылыми бағыты

Білім берудің жаңа инновациялық технологиялары бағыты бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізуде

Оқитын дәрістері

 

 «Жоғары математика», «Математикалық анализ», «Сызықтық алгебра», «Аналитикалық геометрия», «Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика»,»Математикалық модельдеу», «Оңтайландыру әдістері», «Сандық әдістер», «Эконометрика», «Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі», «Элементар математика», «Информатика», «Программалау мен алгоритмдеу негіздері», «Компьютерлік модельдеу  негіздері», , т.б

Біліктілікті көтеруі

 

Республикада:

1. «Оқытудың интербелсенді әдістері» -сертификат 2008 жыл

2.Абай атындағы ҚазҰПУ біліктілікті көтеру институтының куәлігі 2008 жыл

3. «Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы. Сертификат.ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы (240сағ) 19.11.2015ж

Алыс шетелде:

1. Конкорд Халықаралық академиясы. Сертификат (72 сағ). Франция. 3-12мамыр 2013ж

2.Фиджип-Евроталант-Конкорд шығармашылық жобалар мектебінің жұмысының эксперттік комиссия мүшелігі. Сертификат. (Франция)  12 мамыр  2013ж.:

.Académie Internationale CONCORDE FIDJIP (Fédération Internationale du Système JIP) ATTESTATION La Direction de la FIDJIP délivre à BAGDADUL KADYRBAYEVA le Certificat de I`Ecole de la Créativité  Fait au Centre de FIDJIP-EUROTALENT (Romilly sur Seine, France) 7-10/05/2013.

3.Валенсия политехникалық университеті Сертифика (4,5 кредит). (Испания)

 9-18 қараша. 2015ж:  Universitat Politecnica de Valencia. CERTIFICATE OF CHIEVEMENT.CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO 4.BAGDADUL KADYRBAYEVA BAGDADUL KADYRBAYEVA passport 5872329, has completed and passed the assessment tests set out inthe course TEACHING TECHNIQUES DEVELOPMENT, held from 11/9/15 to11/18/15 (mm/dd/yy) of 45 classroom hours, corresponding to 4.5 credits, and inwitness whereof, I hereby sign this certificate. Valencia, November 25, 2015

Сараптамалық жұмыстар

1) 2015-2017 жылдар аралығында: ҚР Білім және ғылым министрлігі «Болон процесі және академиялық ұтқырлық Орталығы» ШЖҚ РМК, ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттарына сәйкес шет елдік білім беру ұйымдары берген, білім туралы құжаттарды сараптау бойынша қызметтер көрсету жобасының  ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттарына сәйкес шет елдік білім беру ұйымдары берген, білім туралы құжаттарды сараптау бойынша комиссия мүшесі (жетекші директор Нурмагамбетов А.А.)

2)  2015 жылдан  Ұлттық тестілеу орталығының ( 02.09.2015.бұйрық № 15-10-7-1540)   Ұлттық тестілеу орталығы   ҚР ЖОО бітіруші курс студенттеріне арналған оқу жетістіктерін бағалау сынағына ұсынылған пәндер  бойынша әзірленген тестік тапсырмаларды сараптамадан өткізу жұмыстарының сараптамалық комиссия мүшесі

Республикалық оқу-әдістемелік семинары

 

«Дарын» Республикалық ғылыми-практикалық орталығы Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті  бірлесіп өткізген «Физика- математикалық білім беруде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолданудың әдістемелік тәсілдері» атты математика пәні мұғалімдеріне арналған республикалық оқу-әдістемелік семинарының дәріскері. Алматы  қаласы,  Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті,  Математика, физика және информатика институты, к.Төле би 86, 226 аудитория. 4-7қаңтар, 2017ж

Модераторлық жұмыстары

1) Дарын республикалық ғылыми-практикалық орталығы «Үздік авторлық бағдарлама» республикалық конкурсының модераторы. Алматы қ, Алатау шипажайы базасында, 12-13-қазан 2016ж

2) Дарын республикалық ғылыми-практикалық орталығы «Педагогикалық идеялар фестивалі» республикалық конкурсының модераторы Алматы қ,Алатау шипажайы базасында, 7-8 желтоқсан  2016ж

3) 2016 жылы Қазақ Британ Техникалық университеті мен „Дана жол" Қолданбалы Экономика Орталығы бірлесіп өткізген  Республикалық олимпиада модераторы. Қазақ Британ Техникалық университеті Алматы қ. Төле би к.

4) Дарын республикалық ғылыми-практикалық орталығы «Физика- математикалық білім беруде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолданудың әдістемелік тәсілдері» атты математика пәні мұғалімдеріне арналған республикалық оқу-әдістемелік семинарының модераторы. Алматы  қаласы,  Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті,  Математика, физика және информатика институты, к.Төле би 86, 226 аудитория. 4-7қаңтар,2017ж

Мектептегі мұғалімдерге   ғылыми кеңесшілік жұмыстары

1) «Математикадан олимпиадаға даярлау» атты элективтик курс бағдарламасының жетекшісі. Алматы  қаласы,  Қожа Ахмет Яссауи ат. №123 мектеп гимназия базасы 2016ж

 

2) «5 сынып математикасына тереңдетілген материалдар» атты элективтик курс бағдарламасының жетекшісі. Алматы  қаласы,  Қожа Ахмет Яссауи ат. №123 мектеп гимназия базасы 2016ж

3) Алматы қаласы № 123   мектеп-гимназиясының мұғалімі  .Т.Асылбековтің  6 сынып  оқушыларына  арналған «Шахмат  әлемі» атты  элективті  курс жобасына ғылыми кеңесші

4)  №12 гимназияның математика пәнінің мұғалімдері Б.Ж.Байжанова, Ж.Ә.Мұхамедиеваның «Геометрия есептерін шығару практикумы» атты таңдау бойынша компонент курсының бағдарламасының

5)  Алматы қаласы №148 мектеп-гимназиясының математика пәнінің мұғалімі А.Қ.Шойбек, №15 мектеп-гимназиясының математика пәнінің мұғалімі Г.А.Турумбетова, А.Б.Картабаеваның «Функция және функция графиктерін түрлендіру» атты элективті курс бағдарламасының ғылыми кеңесшісі

Нәтижесінде  элективті курс бағдарламалары  Білім беру ұйымдарындағы 1-7 сыныптар үшін вариативті және 8-1 сыныптар үшін бейінді және бейіналды элективті курс бағдарламарының жинағы (жаратылыстану-математикалық бағыты) 2015 ж Алматы қаласы жинағына енгізілді.

Ғылыми жобаларға жетекшілік

 

 

1) Алматы қаласы Қ.А.Яссауи  атындағы мектеп-гимназиясының 9 сынып оқушысы Ахмет Мелстің «Модуль таңбасы бар теңдеулер» тақырыбындағы ғылыми жобасына ғылыми кеңесші.

2) Алматы қаласы №123   мектеп-гимназиясының 9 сынып оқушысы Асқар Сұлтан  «Қазақтың байырғы  есептері» атты тақырыптағы ғылыми жобасына   ғылыми кеңесші.

3) Алматы қаласы №24   лицейдің 9 сынып оқушылары Жағыфар Томирис, Ахмедов Даулет  «Теңсіздіктердің (Коши, Гельдер, Юнг, Минковский) математиканың түрлі салаларында қолданылуы» атты тақырыптағы ғылыми жобасына   ғылыми кеңесші. 2018 жылы «Болашақтың ғалымдары» атты І халықаралық ғылыми-практикалық  оқушылар, студенттер және жас зерттеушілердің конференциясында ІІ дәрежелі дипломмен марапатталды.

4) Алматы қаласы №24   лицейдің 9 сынып оқушысы Маликова Айгерім «Оң анықталған симметриялы матрицаларға сызықтық емес амалдар қолдану» атты тақырыптағы ғылыми жобасына   ғылыми кеңесші. 2018 жылы «Болашақтың ғалымдары» атты І халықаралық ғылыми-практикалық  оқушылар, студенттер және жас зерттеушілердің конференциясында І дәрежелі дипломмен марапатталды

5) Алматы қаласы №24   лицейдің 9 сынып оқушылары Жағыфар Томирис, Ахмедов Даулет  «Теңсіздіктердің (Коши, Гельдер, Юнг, Минковский) математиканың түрлі салаларында қолданылуы» атты тақырыптағы ғылыми жобасына   ғылыми кеңесші. 2018 жылы  мектеп оқушылары арасындағы ең үздік ғылыми жоба «NURAN SCHOOL SCIENCE PROJEKT» конкурсында ІІІ орынды иеленіп,  марапатталды.

Олимпиада жұмыстары

 

2015-2017 жылдар аралығында Оқушылар  арасында математика  пәнінен  физика-математика ғылымдарының  докторы, академик, Гомбольд  сыйлығының  иегері Асқар  Серқұлұлы  Жұмаділдаев    атындағы  Әуезов аудандық  олимпиадасында  олимпиаданың әділқазылар   алқасының  төрайымы. 

Ұйымдастыру жұмыстарының  нәтижелері  №123 мектеп -гимназияның оқу-білім және тәлім-тәрбие  газеті «Мектеп айнасында»  «Асқар   Жұмаділдаев атындағы  олимпиада» атты мақалаларда жарияланған. 

Магистранттар жетістігі

1)  Суханбердиева Э  « Обучение студентов применению сведений о родном крае в тексте математических задач» Б.А. Қадырбаева жетекшілігімен  тақырыбындағы мақаласы  жоғары бағаланып, Белорус мемлекеттік  педагогикалық университеті ректорының тарапынан тегін жарияланды. Математическое образование: цели, достижения и перспективы: материалы Респ. науч.-практ. конф., г. Минск, 28 окт. 2015 г. / Белорус. гос. пед.ун-т им. М. Танка. -Минск : БГПУ, 2015. - 160 с.(С.77-78)

2 ) Суханбердиева Э Дидактические условия применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в системе высшего педагогического образования в РК. Математическое образование: цели, достижения и перспективы: материалы Респ. науч.-практ. конф., г. Минск, 28 окт. 2015 г. / Белорус. гос. пед.ун-т им. М. Танка. -Минск : БГПУ, 2015. - 160 с.(С.131-133)

3) Валиев А.Т. Математиканы оқыту үдерісінде интерактивті әдістерді пайдалану Алматы,  Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршы,  Физика-математика ғылымдары сериясы   №2, 2017, Б.55-59

Студенттер жетістігі

 

1) Ғалымжанқызы М., Тастемірова Ж., Өміртай Г. «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы сызықтық  модель құру мәселелері» тақырыбында «Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында» атты жас ғалымдар арасындағы  Республикалық ғылыми -тәжірибелік конференция материалдарында (Алматы, Қазақ мемлекетті кыздар пед.университеті, 2013ж) мақалалар жарияланып, авторлары, аталған студенттер мақтау қағаздарымен марапатталды.

2) Пілалова Т., Қарғабаева Н., Нүсіпқожа А. «Сызықтық  емес жүйелерді модельдеу мәселелері» тақырыбында «Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында» атты жас ғалымдар арасындағы  Республикалық ғылыми -тәжірибелік конференция материалдарында (Алматы, Қазақ мемлекетті кыздар пед.университеті, 2013ж) мақалалар жарияланып, авторлары, аталған студенттер мақтау қағаздарымен марапатталды.

3)  Т.Рысқұлов ат. Жаңа Экономикалық университеті мен Әуезов ауданы әкімшілігі ұйымдастырған   Алматы қаласы ЖОО студенттерінің арасында «ІТ бағдарламалау» атты ғылыми жобалар конкурсының ІІ дәрежелі дипломымен  А.Тоқтасын «Инновациялық технологиялар негізінде  ЖОО құрамдас бөліктеріне сайт жасау әдістемесі» ғылыми жобасы бойынша п.ғ.к. Б.А. Қадырбаева жетекшілігімен  марапатталды (2015ж)

4) 2016ж „Дана жол" Қолданбалы Экономика Орталығы  мен Абай ат. ҚазҰПУ бірлесіп өткізген   Университетішілік  турнирде Б.А. Қадырбаева жетекшілігімен  3 курс студенті Қ.Құдайберген жеңімпаз кубогін  иеленіп, чемпион  атанды. 200 000 теңгемен марапатталды.(турнир барысының түсірілімі университеттегі «Таным» студиясының бейнеқорында сақталған).

5) 2016 жылы Қазақ Британ Техникалық университеті мен „Дана жол" Қолданбалы Экономика Орталығы бірлесіп өткізген  Республикалық олимпиадада 150 студенттер арасынан Б.А. Қадырбаева жетекшілігімен  3 курс студенті Қ.Құдайберген жеңімпаз кубогін  және ( 200 000 теңге) және  құнды сыйлықты иеленді

danazhol@mail.com  мен https //www youtube. com /watch? v=yd6Hvhhwc мәліметтерінде жарияланған.

6) 2018 жылы математика мамандығының 4 курс студенті Серіков Нұрлыбектің  «Мектептерде жаңартылған мазмұнды білім беруде көпбұрыштарды оқыту әдістері» атты тақырыптағы ғылыми жобасына   ғылыми кеңесші. 2018 жылы «Болашақтың ғалымдары» атты І халықаралық ғылыми-практикалық  оқушылар, студенттер және жас зерттеушілердің конференциясында ІІІ дәрежелі дипломмен марапатталды.

7) 2018 жылы математика мамандығының 4 курс студенті Серіков Нұрлыбектің   Республикалық www bilim-gylym..kz   ақпараттық порталында ұйымдастырылған шығармашылық конкурстағы жұмыстарына жетекші. Нәтижесінде  Серіков Нұрлыбек   «Ұлағатты ұстаз» номинациясы бойынша І  дәрежелі дипломмен және  Қазақстан  Республикасы білім беру саласында  шығармашыл, тәжірибелі ұстаздық еңбегі үшін  «Ұлағатты ұстаз»  төсбелгісімен марапатталды.


← Кері оралу