қазақша · русский · english
 
Біз туралы
 
   Главная / Қосанов Бағдат Мақұлбекұлы

Қосанов Бағдат Мақұлбекұлы

 

Өзі туралы ақпарат

Қосанов Бағдат Мақұлбекұлы

Білімі:

 1978 жылы І. Жансүгіров ат. ЖМУ-інің физика-математика факультетін «Математика» мамандығы бойынша бітірді.

Ғылыми атағы, дәрежесі

 Доцент (2000),  Абай атындағы  ҚазҰПУ профессоры (2016), педагогика ғылымдарының кандидаты (1997)

Педагогикалық қызметі

1978-1980 ж.ж. - «Кәлпе» орта мектебі, математика пәні мұғалімі;

1980-1981 ж.ж. - БЛКЖО-ның 30 жылдығы атындағы  орта мектеп, математика пәні мұғалімі; 

1981-1985 ж.ж. - мектеп жанындағы интернат меңгерушісі;

1985-88 ж.ж. - «Жаңаталап» орта мектебі, математика пәні мұғалімі;

1988-89 ж.ж.  - «Жаңаталап» орта мектебі директорының оқу-тәрбие істері жөніндегі орынбасары;

1989-90 ж.ж. - академик О.Жәутіков атындағы Республикалық физика-математика мектебі, математика пәні мұғалімі;

1990 ж. - Алматы қ. №141орта мектебі, математика пәні мұғалімі;

1990-98 ж.ж. - Абай атындағы ҚазҰПУ, аға оқытушы;

1998-2003 ж.ж. - Абай атындағы ҚазҰПУ, доцент;

2003-2008 ж.ж. - Абай атындағы ҚазҰПУ, кафедра меңгерушісі;

2008-2009 ж.ж. - Абай атындағы ҚазҰПУ, доцент;

2009-2015 ж.ж. - Абай атындағы ҚазҰПУ, Магистратура және PhD институтының доценті;

2015-2016 ж.ж. - Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика институтының доценті;

2016 жылдан бастап Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика институтының профессоры.

Ғылыми қызығушы-лықтары

-Математиканы оқытудың әдістемесі;  

-Математика тарихы;

-Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы;

-Педагогикалық эксперимент нәтижелерін өңдеудің статистикалық-математикалық әдістері;

-Әдістемелік ғылым мен математикалық білім берудің қазіргі заманғы проблемалары.

Ғылыми-зерттеу жұмыстары, жарияланым-дары

250-ге жуық ғылыми еңбектердің (мақалалар және оқу-әдістемелік құралдар мен оқулықтардың, монографиялардың) авторы.

Негізгі еңбектері:

I. Монография:

 Ана тіліндегі алғашқы математика оқулықтары. -А., «Мерей», 2015, 500 б.

II.Оқулықтар мен оқу құралдары:

1. Математикаға арналған дидактикалық  материалдар. 2-сынып мұғалімдеріне арналған әдістемелік құрал. ҚР БжҒМ ұсынған.-А., 1998.

2. Дидактические материалы по математике. Методическое пособие для учителей 2 кл. Рекомендовано МОН РК. -А., 1998.

3. Математикадан дидактикалық ойындар және қызықты жаттығулар. 2-сынып мұғалімдеріне арналған әдістемелік құрал. ҚР БжҒМ ұсынған.-А., 1998.

4. Дидактические игры и занимательные упражнения по математике. Методическое пособие для учителей 2 кл. Рекомендовано МОН РК. -А., 1998.

5. Математика.Учебник для 3 кл. Рекомендовано МОН РК. -А.,1999-2013.

6. Математика. 3 сыныпқа арн. оқулық. ҚР БжҒМ ұсынған.-А.,1999-2013.

7. Математика: оқыту әдістемесі. 3 сынып мұғалімдеріне арн. әдістемелік құрал. ҚР БжҒМ ұсынған.-А., 1999.

8. Математика: дидактикалық материалдар. 3 сынып мұғалімдеріне арн. әдістемелік құрал. ҚР БжҒМ ұсынған.-А., 1999.

9. Математика: методическое руководство. Методическое пособие для учителей 2 кл. Рекомендовано МОН РК. -А., 1999.

10. Қазақстандағы әдістемелік - математикалық ой - пікірдің қалыптасу тарихы. Оқу құралы. - А., 1999.

11. Математика. 4 сыныпқа арн. оқулық. ҚР БжҒМ ұсынған.-А.,2000-2014.

12. Математика. Учебник для 4 кл. Рекомендовано МОН РК. -А.,2000-2014.

13. Математика: оқыту әдістемесі. 4 сынып мұғалімдеріне арн. әдістемелік құрал. ҚР БжҒМ ұсынған.-А., 2000.

14.Математика: дидактикалық материалдар. 4 сынып мұғалімдеріне арн. әдістемелік құрал. ҚР БжҒМ ұсынған.-А.,2000.

15. Математика: дидактические материалы. Методическое пособие для учителей 4 кл. Рекомендовано МОН РК. -А., 2000.

16. Математика: методическое  руководство. Методическое пособие для учителей 4 кл. Рекомендовано МОН РК. -А., 2000.

25. Брахистохрона. Оқу-әдістемелік құрал. - А., 2001.

17. Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесінің тарихы. Оқу құралы. -Тараз, «ТАШ» баспасы,2006.

18. Нестандартные и занимательные упражнения начального курса математики.Учебное пособие.- Тараз, «Корғау Тараз» баспасы, 2008.

19. Математиканы оқыту барысында 3-4 сыныптар оқушыларына экономикалық білім мен тәрбие беру.Оқу құралы.- А., «Әрекет Принт» баспасы, 2009.

20. Бастауыш математика курсындағы стандартты емес жаттығулар.Оқу құралы.- Тараз, «Корғау Тараз» баспасы, 2009.

21. Педагогикалық зерттеулердегі статистикалық-математикалық өңдеу әдістері.Оқу құралы. -А., «Ұлағат» баспасы, 2011.

22. Педагогика мен психологиядағы  математикалық өңдеу әдістері.Оқу құралы.- А., 2012.

23. Математика:ҰБТ тестерін тез орындау әдістері.Оқу-әдістемелік құрал.-А., «Атамұра» баспасы, 2013.

24. Математика курсындағы шығармашылық жаттығулар: орындау технологиясы.Оқу құралы.-Тараз, «Тараз университеті» баспасы. - А.,2014

25. Творческие упражнения начального курса математики.Учебно-методическое пособие.-Тараз, «Тараз университеті» баспасы. - А.,2014.

26. Қазақстандағы математиканы оқыту әдістемесінің қалыптасуы мен дамуы. Оқу құралы. ҚР БжҒМ ұсынған.-А.,2018.

III. Ғылыми мақалалар:

1.Formation of the professional self - improvement competence formation of the university students, «Procedia». Social and Behavioral Sciences, 916 - 920 pages.2013.

2. Оралдық Алаш қайраткері К.Жәленұлының ағартушылық қызметі, Материали за XII международна научна практична конференция «Бъдещите изследвания-2016». 15-22 февруари, 2016. Том 4. Педагогически науки. София. 91-95 б.б.

3. Тамаша теңсіздіктер, «Қазақстан мектебі»,  №7, 1991.

4. Брахистохрона, «ИФМ»,  №2, 1992.

5. Ибадулла Ақбергенов және оның математикалық мұралары, Х.Ибрашевтың 75 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 2016.

6. Дөңгелектің изопериметрлік қасиеті, «ИФМ»,  №1, 1994.

7. Гаспринский Исмаил, Қазақстан.Ұлттық  энциклопедия. 2 -том,- А.,1999.629-б.

8. Об «Алгебре» К.Сатпаева //Мир Сатпаева -А., 1999.

9. Жәленов Кәрім, Қазақстан Ұлттық энциклопедиясы, 3-том, -А., 2001, 615 -б.

10. Алғашқы математика оқулықтары және олардың ана тіліндегі математикалық терминологияны қалыптастыру ісіндегі маңызы, «Үздіксіз білім беру жүйесіндегі оқулықтарды жетілдірудің қазіргі тенденциялары». IV халықаралық ғылыми - практикалық конф. материалдары, 28-29.10.2004, 98-101 б.б.

11. Герон есебі, «Информатика-физика-математика», 2002,  №2.

12. Қазақстандағы мұсылмандық қадым мек-тептерінде математиканың оқытылуы жайында, «Хабаршы - Вестник». Абай атындағы АлМУ. Психология - педагогика сериясы. №3 (8) - 2002, 35-40 беттер.

13. С.Боқаев және оның әдістемелік-математикалық қызметі, «Математика және физика», №3, 2007 ж., 28-29 б.б.

14.Ана тіліміздегі алғашқы геометрия оқулығы, «Математика және физика», №6, 2008, 37-40 б.б.

15. Математикалық терминологияны қалыптастырудағы алғашқы қадамдар, «Математика және физика», №5,2012. 36-38- б.б.

16. М.Дулатұлының «Есеп құралдары»-төл оқулықтарымыздың бастауы., «Математика және физика», №2(74),2014. 43-46 б.б.

17. Қазіргі білім беру парадигмасы және оқыту жүйесінің үйлесімі, «Үздіксіз білім беру жүйесінде тұлғаның интеллектуалды әлеуетін дамыту». Халықаралық конференция материалдары. - А.,2014.18-21 беттер.

18. Ежелден белгілі әдістің беймәлім мүмкіндіктері, «МИФ»,2014, 9-11 б.б.

19. «ҰБТ тесттерін тез орындау әдістері туралы білетіндеріміз бен білмейтіндеріміз, «Алгорифм», 2014, №1, 12-14 б.б.

20. Екі қоспаны араластырып, жаңа қоспа алумен байланысты есептер, «Хабаршы-Вестник». «Физика-математика ғылымдары» сериясы, 2016, №1(53), 35-39 б.б.

21. Саусақтардағы тригонометрия, «МИФ»,2016, №2(35),13-14 б.б.

22. Тайыр Жомартбайұлының бөлшек сандарға амалдар қолдануды өлеңмен өрнектеген ережелері, «МИФ», 2017, №4(43), 7-9 б.б..

23. Қазақ математикасының жарық жұлдызы, «Математика және физика», 2017, №6(45)        14-20 б.б.

24. Әбжад хисабы-мұсылмандық дүниетанымның қайнар бұлағы, «Математика және физика», 2017, №6(45).20 -23 б.б..

25. Келтіру формулаларын меңгерту: ойлар мен ұсыныстар, «Математика және физика», 2017, №6(45) ,32-36 б.б.

Марапаттары

-Абай атындағы ҚазҰПУ ректорының алғыс хаттары;

-Еңбек кітапшасына енгізілген алғыстар;

-Тәуелсіздіктің 26 жылдығына  орай ҚР Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасы (2017).

Біліктілікті арттыру және ғылыми тағылымдама-лары

1. «Қазақстандағы зияткерлік меншік» (Обучающий семинар). Алматы, 2013 г. (72 ч.).

2. «Қазіргі әдіс-тәсілдерді тәжірибеде қолдану» (Авторский семинар проф. унив. TAMAGAWA Сейджи Мория, Япония). Алматы, 27.04.-10.05. 2013 г. (72 ч.).

3. «European approach to the professional training of scientific pedagogical professionals». Алматы, 18-30.12. 2013 г(72 ч.).

4. «How To Use Springer Databases»(Обучающий семинар). Каскелен, ноябрь,

2013 г. (72 ч.).

5. «Особенности обучения,воспитания и развития детей школьного и дошкольного возраста» (авторский семинар проф. Эдиты Грущик-Кольчинска, Польша). Алматы, 25.11.07-07.12, 2013 г. (72 ч.).

6. «Второй международный симпозиум «Социология образования». Алматы, 16-17.05. 2013 г. (72 ч.).

7.«Психология и педагогика образовательной среды». Алматы,16.12-30.12.2014(72 ч.).

8. «Білім алушылардың оқу іс-әрекетін ұйымдастыруда инновациялық технологияларды пайдалану» (Обучающий семинар-курс). Алматы,май - июнь, 2014(72 ч.).

9. «Психология развития креативности» (Спец.курс проф.МГПУ Савенкова А.И., Москва, Россия). Алматы,19.02-23.02.2014. (72 ч.).

10. Актуальные проблемы преподавания математики, физики и информатики в школе и в ВУЗЕ (д.ф-м.н., профессор Московского педагогического государственного университета В.А.Смирнов).Алматы,24.10.- 04.11.2016 г.(72 ч.).

11. Методика обучения математике: традиции и инновации (д.ф-м.н., профессор В.П. Добрица. Россия. Юго-Западный государственный университет. Алматы, 28.11.- 15.12.2016 г. (90 ч.)

12. «Иностранный язык для преподавателей педагогических специальностей» в соответствии с программой ПК ППС, для усиленной подготовки педкадров, ППС вузов и с учетом опыта базовых вузов ГПИИР и развития навыков предпринимательства..Алматы,12.06-31.08.2017(160 ч.).

Тілдер

Казақ тілі, орыс тілі, неміс тілі.

email

Kossanov89@mail.ru


← Кері оралу