қазақша · русский · english
 
Біз туралы
 
   Главная / Исаева Гульнара Бостановна

Исаева Гульнара Бостановна

 

 

ҚЫСҚАША ӨМІРБАЯН

 

Алакөл ауданында Үшарал қаласында 1969 жылы қазанның 26-да   дүниеге келдім. Абай атындағы орта мектепті бітіріп, Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік педагогикалық институтында  оқып,  1992 жылы аталмыш оқу орнын ойдағыдай бітірдім

Бакалаврь мамандығы бойынша мектепте, колледж және университеттерде жұмыс  істедім.

2010 ж. Ы. Алтынсарин атындағы Білім және Ғылым академиясында, 130001  -Жалпы педагогика және этнопедагогика  мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының кандидаты дәрежесін алдым.

2014 ж. қыркүйек айының 1 жұлдызынан  Каспий қоғамдық университетінде Автоматтандыру және Есептеу техникасы кафедрасында меңгерушісі болып жұмыс істедім. Ғылыми және оқытушылық қызметті қоса атқарып жүрмін.

2017 ж. Жоғарғы оқу орнының үздік оқытушысы атағын алдым.

2020 жылдың  қыркүйек айының 1 жұлдызынан бастап Абай атындағы ҚҰПУ Математика, физика және информатика институтының Математика, физика және инфориатиканы оқытудың әдістемесі кафедрасында қауымдастырылған профессор м.а лауазымында жұмыс атқарамын.

 

БІЛІМ

 

Оқу мекемесі

Біліктілігі

Бітіру күн

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлететтік педагогикалық университеті

Математика және физика мұғалімі

1992

Ы.Алтынсарин атындағы  Ғылым және Білім академия

Педагогика ғылымдарының кандидаты

2010

 

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕ

 

Ғылыми дәрежесінің атауы

Ғылыми облысы

Диплом берілген күні

Педагогика ғылымдарының кандидаты

130001  -Жалпы педагогика және этнопедагогика 

25.05.2012

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

Бакалавриатта: Күрделі есептерді шешу әдістемесі,Методика решения задач повышенной трудности.

Магистратурада: Қазіргі физиканың өзекті мәселелері, Жалпы физиканың таңдалды мәселелері, Физикалық есептерді шешуде іргелі ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі,  Физикалық үдерістерді компьютерлік моделдеу әдістері.

 Актуальные проблемы современной физики, Жалпы физиканың таңдаулы мәселелері, Методика формирования фундаментальных понятий при решении физических задач, Методы компьютерного моделирования физических процессов.

 

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТ

Мектепте және педагогикалық университетте Математиканы оқыту мәселелерімен айналысамын. 50-ден астам жарияланымдары бар ғылыми мақалалардың, 2 монографияның, 3 электронды оқулықтың   және оқу процесінде қолданысын тапқан 15  оқу құралының авторы және 5 авторлық күәліктердің иегерімін.

 

Ғылыми мақалалар:

- Дискретті теңсіздіктер //  ҚР Ұлттық Ғылым академиясының жаңалықтары; 4.(308). Физика-математика сериясы, шілде-тамыз, 2016ж.

- Модификацияланған алс лигносульфонатты реагентті зерттеу // Ұлттық ғылым академиясының хабаршысы ҚР.6.(310). Физика-математика сериясы,шілде-тамыз, 2016ж\ ҚР Ұлттық Ғылым академиясының қабатын игеру кезінде ерітіндінің тығыздығына арналған реагенттерді зерттеу талдауы // Известия 6.(420). Серия-геология және техникалық ғылымдар , шілде-тамыз,2016ж.

- Виртуалды машина және виртуалды машина ерекшеліктері мен виртуалдану деңгейлері жайлы жалпы мәселелері, // Ұлттық ғылым академиясының хабаршысы ҚР, 6.(310). Физика-математика сериясы, шілде-тамыз,2017г.

- Программалау оқыту технологиясын оқытудың ерекшеліктері // Ұлттық ғылым академиясының хабаршысы ҚР, 1.(311). Физика-математика сериясы, шілде-тамыз,2017ж,

- Қазақстан Республикасы Алматы облысы Жоңғар-Алатау және Алтынемел ұлттық табиғи парктерінің су көздерінің жай - күйін зерттеу //  ҚР Ұлттық Ғылым академиясының хабарлары, Геология және техникалық ғылымдар сериясы , шілде-тамыз,2020ж, Скопус 4 (442) шілде-тамыз 2020ж.

-Цеолит және бентониттің табиғи адсорбенттерінен түрлендірілген кешеннің сорбциялық сипаттамалары, ҚР Ұлттық Ғылым академиясының хабарлары, серия - геология және техникалық ғылымдар , шілде-тамыз,2020ж.

- Swarm intelligence   евразиский союз ученых №8 (77)/2020. issn 2411-6467. doi: 10.31618/esu.2413-9335.2020.2.77.

- Verification of reliability technical devices through resolving probability of failure and failure // Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының хабаршысы, Физика-математикалық сериясы. -Алматы, шілде-тамыз 2018. - №320(4). - 72-84 б.

- Development of a method for designing information systems for energy companies // Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының хабаршысы, Физика-математикалық сериясы. -Алматы, қыркүйек-қазан 2020. - №333(5). - 53-57 б.

- Optimization of management of urban lights with the use of neural networks // Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының хабаршысы, Физика-математикалық сериясы. -Алматы, қаңтар-ақпан 2021. - №389(1). - 14-17 б.

- Research and development methods of a software system for the integrated analysis of meteorological data // ҚазККА Хабаршысы, 2023. № 3(126). - 292-305 б..

- Исследование вращательного движения твердого тела с использованием вычислительного комплекса mathcad // ҚазККА Хабаршысы№ 4 (132), 2023, c. 122-133, DOI 10.52167/1609-1817.

- Вычисление физических расчетов с использованием компьютера в вузе // ҚазККА Хабаршысы№ 4 КазАТК, (№ 4 (132), 2023, c. 225-235, DOI 10.52167/1609-1817.

- Использование информационно-коммуникационных технологий в курсе физики в педагогических вузах // Научный жуал. Доклады НАН РК, https://doi.org/10.32014/2022.2518-1483. 172Volume 4, C.61-80 № 4.

- Повышение профессиональной подготовки будущих учителей физики по курсу преподавания «Молекулярная физика» //  Научный журнал. Доклады НАН РК, № 4 (135), 2023, c. Том 348, c.126-137.  https://doi.org/10.32014/2022.2518-1483 . 172Volume 4

- Обучение курсу физики по специальности «автомобиль и автомобильное хозяйство» в соответствии с современными требованиями// Научный журнал. Доклады НАН РК, № 4 (135), 2023, c. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1483. 172Volume 4, Том 348, c.224-233.

- Қазақстанда steam білім беру әдістемесін дамытуда «білім керуені» ұйымының тәжірибесі  //  Том 4 № 130(2023): Ясауи университетінің хабаршысы, c.278-283.

 

Scopus Импакт-факторы бар журналда жарияланған мақала:

- The analysis of the research of reagents for simplification of solution density when carrying out layer development// News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. ISSN: 22245278 Volume 6, Issue 420, 2016, -Pages 173-177. (Scopus). http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85010644429&partnerID=MN8TOARS

-  Contemporary period of civilized society development is characterized the process of informatization//International Journal of Applied Engineering Research. ISSN: 09734562. Volume 11, Issue 2, 1 March, - India 2016, -Pages 955-957. (Scopus). http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84959524469&partnerID=MN8TOARS

- The efficiency of district heating systems in conditions of joint use of heat pumps// News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. ISSN: 22245278. Volume 3, Issue 430, 2018, -Pages 201-207. (Scopus). http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85052240445&partnerID=MN8TOARS

-  Methods and tools for development a hybrid and information control systems of technological complex//News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. ISSN: 22245278. Volume 1, Issue 427, 2018, -Pages 118-126. (Scopus). http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85042777817&partnerID=MN8TOARS

- Directions of studying the process oxides formation of the pyrolysis of ekibastus coal dust//News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. ISSN: 22245278. Volume 1, Issue 427, 2018, -Pages 144-149 (Scopus). http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85042769925&partnerID=MN8TOARS

- Sorption characteristics of zeolite and bentonite natural adsorbents modified complex//News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. ISSN: 22245278. Volume 4, Issue 442, 2020, -Pages 138-146. (Scopus). http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85090783148&partnerID=MN8TOARS

- Research on the quality of natural water of zhongar-alatau and altynemel national natural parks of the almaty region, Republic of Kazakhstan//News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. ISSN: 22245278. Volume 4, Issue 442, 2020, -Pages 6-11. (Scopus). http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85090783076&partnerID=MN8TOARS

- Determination of the Use of Internet of Things Technology in Educational Settings among University Students // International Journal of Emerging Technologies in Learningthis link is disabled. Volume 17, Nomber 18. -Vienna 2022, -Pages. 76-88. (Scopus). Q1, Процентиль 83. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57151207000

 

 

Оқулықтар мен оқу құралдары:

- Methodical instructions to laboratory works for the discipline «Computer networks» for a specialty «Computer science», Оқулық-Алматы-2016ж, Veda Press баспасы.

- Жаңа ақпараттық технологиялардың негізінде оқытудың техникалық құралдарын пайдалану әдістемесі, Оқу құралы  -2016ж, 94 б, Алматы. Veda Press баспасы.

- Ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы колледж оқушыларының білім сапасын арттыру, Монография -2017 год, 126 б, Алматы. Veda Press баспасы.

- Information and  Communication Technologies Practical6 Training Manual,142б. Алматы. Veda Press баспасы.2019 ж.

- Computer simulation of catalytic properties of cobalt oxide surface. Монография 130 б. Veda Press баспасы.2019 ж

- Физика курсынан зертханалық практикум. Оқу құралы,136б, 8,75 б.т, 2020ж, Колледде және мектептің жоғарғы  сыныптарында кәсіптік-бағдарлы оқытудың негізгі бағыттары, Оқу құралы, 2023ж,177б. 11,12 б.т.

 

МАРАПАТТАРЫ

2017 жылы «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағының иегері.

 


← Кері оралу