қазақша · русский · english
 
Біз туралы
 
   Главная / Садықов Қанат Әмірқұлұлы

Садықов Қанат Әмірқұлұлы

 

ҚЫСҚАША АВТОБИОГРАФИЯ

 

Мен, Садықов Қанат Әмірқұлұлы, 1980 жылы Жамбыл облысы Жуалы ауданында дүниеге келдім. Үйленгенмін, 4 балам бар. 1998-2004 жылдары Абай атындағы ҚазҰПУ университетінде химия магистрі мамандығы бойынша оқып, үздік дипломмен бітіріп шықтым.

 

Магистратурадан кейін Алматы қаласындағы №53 орта мектепте химия пәнінің мұғалімі (2004-2005 ж), одан кейін Қ.А. Яссауй атындағы халықаралық Қазақ түрік университетінде (2005-2008) химия оқытушысы болып қызмет еттім. 2012 жылдан бастап А.Б. Бектұров химия ғылымдары институтында ғылыми қызметкер болып жұмыс істедім. 2018-2021 жылдары Абай атындағы ҚазҰПУ химия кафедрасының PhD докторантурасын оқып бітірдім. Жалпы мақалалар бойынша Scopus базасына енетін журналда  1 мақала және Web of science базасында 1 мақала жарияланды. Сондай ақ Білім және ғылым минстірлігінің БҒСҚК ұсынған журналдарда бірнеше мақалалар жарық көрді. Жалпы халықаралық және республикалық басылымдарда қосымша авторлармен бірге барлығы мен 90-нан астам ғылыми жұмыс, Қазақстан Республикасының  10 өнертабысқа инновациялық патенті және 1 монографияны баспаға шықты. 2021 жылдың 1 қыркүйегінен бастап Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Химия кафедрасының оқытушысы болып жұмыс істеймін..

 

БІЛІМІ

Білім беру ұйым

Квалификация

Бітірген жылы

Абай атындағы ҚазҰПУ

Бакалавр: Химия - биология

2002

Абай атындағы ҚазҰПУ

Магистраутра: Химия магситрі

2004

Абай атындағы ҚазҰПУ

Докторантура: Химия

2021

 

ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕР (даярлық деңгейлері бойынша тізбе)

1.     Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы

2.     Физикалық химия

3.     Жалпы химия

 

Ғылыми қызмет-зерттеу тақырыбы, жарияланымдар саны (маңызды 5- ін көрсету)

Эпоксиакрилаттар, минералдар, өнеркәсіптік және мұнай қалдықтары негізінде ион алмастырғыштар синтезінің әр түрлі әдістері мен жол құрылыс материалдарының қасиеттерін зерттеу.

1. G.E.Abdraliyeva, N.A. Bektenov, K. A. Sadykov, A.K. Baidullaeva. Sorption of Heavy Metal Ions by New Anion Exchanger Based on  aCopolymer of Glycidyl Polyethyleneimine / International  Journal  of Chemical  and  Physical  Sciences. Vol.  5,  No,-6,Nov-Dec  2016. P.42 -46. ISSN:2319-6602.ISRA Impact Factor 1.815. Cosmos Impact Factor 3.265. ISSN:2319-6602

2.N. A. Bektenov, E. E. Ergozhin, K. A. Sadykov, A. K. Baydullayeva. High potential construction  materials based  on petroleum  wastes  / News of the National  Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences.  November  -  December  2016.Volume 6,  Number  420  (2016),  P.95  -  101. Cite Score Tracker 2021= 1.8,    Q-3,  40 (%)percentile.

3. Bektenov N.A., Ergozhin E.E., Sadykov K.A.,Kalmuratova K.M., Baidullaeva A.K., Ryspaeva S.B.  Perspective complexingionites: synthesis, properties and application  / Вестник КазНИТУ.  -  2018.  -  №  3.  - С. 537-542.

4. L.K. Ybraimzhanov N.A., Bektenov, K.A. Sadykov. Synthesis of new ion exchange materials on the base of epoxyacrylates  / Известия  НАН  РК.  Серия химии  и технологии. -2020. №6. -С.15-21.

5. K.A. Sadykov, L.K.Ybraimzhanova, N.A. Bektenov, A.T. Tasmagambet, K. M. Kalmuratova. Sorption  of Chromium (VI) and Vanadium (V) Ions  by a  New  Nitrogen-Containing Anion Exchanger / "Innovation  Management  and Technology  in  the  Era  of Globalization":  Materials  of  the  VIII International  Scientific-Practical Conference. In two volumes. Volume. II - Birmingham, UK: Regional Academy of Management, 2021. - 235-239 p.

 

Ғылыми-әдістемелік қызмет-зерттеу тақырыбы, жарияланымдар саны (маңызды 5- ін көрсету)

«Ион алмасу материалдары және олардың қолданылуы» элективті курсын жасаудың ғылыми -педагогикалық негіздері. Ағынды суларды тазартудың тиімді әдістерін жасау.

1. Н. А. Бектенов. Қ.А. Садыков, Е.Е. Ергожин. ЖОО  тыңдаушыларының ғылыми-зерттеушілік құзіреттілігін дамыту.   «Хабаршы»   Абай  атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті.  «Педагогика ғылымдары»  сериясы.  2019,  №  4 (64),. 132-136 б.

2. Е. Е. Ерғожин, Н.А. Бектенов , Қ.А. Садыков, К. М. Қалмұратова. Ионалмастырғыш полимерлерді алу әдістері / Химический  журнал  Казахстана.  № 1, 2020. -C.6-14.

3. Садыков Қ.А., Ергожин Е.Е., Бектенов Н.А., Тасмагамбет А.Т. Элективті курстар арқылы оқушылардың  химия ғылымына қызығушылықтарын арттыру / Вестник  Академии  Педагогических Наук  Казахстана  №3  (май-июнь), 2020. -C.160-167. 

4. Садыков  Қ.  А., Куралова Ж.Н., Бектенов Н.А. Элективті курс арқылы оқушылардың химиядан ғылыми зерттеушілік құзіреттіліктерін қалыптастыру / Global Science and Innovations  2020. Proceedings  -  Tashkent:  Eurasian Center  of  Innovative  Development «DARA», 2020. - P.379-381.

5. Е.Е. Ергожин, Н.А. Бектенов, К.А. Садыков. Перспективные грунто-асфальтобетоны и их свойства / Монография. Алматы: 2017. 141 с. АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова»

 


← Кері оралу