қазақша · русский · english
 
 
 
 Жұмабаева Әзия Елеупанқызы
Бастауыш білім беру бағдарламаларының жетекшісі
Педагогика ғылымдарының докторы, профессор
Төле би көшесі, 31
 8-701-963-00-28, 12-09
aziya_e@mail.ru

 Әлмұхамбетов Берікжан Айтқұлұлы
Профессор
Педагогика ғылымдарының докторы
Төле би көшесі, 31

 Амирова Амина Слямхановна
Профессор
Педагогика ғылымдарының докторы
Төле би көшесі, 31
 8-707-242-79-51
amirova57@mail.ru

 Уайдуллақызы Эльмира
Аға оқытушы
PhD доктор
Төле би көшесі, 31
 8-775-142-22-30
elmira_uaidulla@mail.ru

 Кдырбаева Азатгуль Ахметовна
ҚазҰПУ профессоры
Физика-математика ғылымдарының кандидаты
Төле би көшесі, 31
 8-707-169-26-27
akdyrbaeva@mail.ru

 Уайсова Гүлнар Инаматқызы
Профессор
Педагогика ғылымдарының кандидаты
Төле би көшесі, 31
 8-701-776-23-19
Uaisova54@mail.ru

 Ақжолова Ақтоты Төлеумұратқызы
Қауымдастырылған профессор
Филология ғылымдарының кандидаты
Төле би көшесі, 31
 +7(727)291-84-09
aktoty_72@mail.ru

 Лебедева Лариса Анатольевна
Доцент
Педагогика ғылымдарының кандидаты
Төле би көшесі, 31
 8-777-281-86-23
larissalewk@mail.ru

 Акпаева Асель Бакировна
Доцент
Педагогика ғылымдарының кандидаты
Төле би көшесі, 31
 8-777-214-17-15
akpayeva@mail.ru

 Сәдуакас Гүлбану Теміриязқызы
Қауымдастырылған профессор
Педагогика ғылымдарының кандидаты
Төле би көшесі, 31
 8-701-720-19-80
gulbanu_sadvakasova@mail.ru

 Сафаргалиева Айгүл Ысқаққызы
Аға оқытушы
педагогика ғылымдарының кандидаты
Төле би көшесі, 31
 8-778-439-23-75
aigul_saf@mail.ru

 Стамбекова Әсел Серкебайқызы
Аға оқытушы
педагогика ғылымдарының кандидаты
Төле би көшесі, 31
 8-747-362-13-18
stambekova_81@mail.ru

 Маханова Аскен Кабдрахманқызы

ҚазҰПУ доценті
Төле би көшесі, 31
 8-701-999-54-72
аsken57@mail.ru

 Нұржанова Сажила Абдисадыковна
Аға оқытушы
Педагогика ғылымдарының кандидаты
Төле би көшесі, 31
 8-701-997-19-84
sajila@mail.ru

 Рысқұлбекова Әсима Даулетбекқызы
Аға оқытушы
Педагогика ғылымдарының кандидаты
Төле би көшесі, 31
 8-701-566-47-18
asima_78kz@mail.ru

 Абдықадыров Айдос Отарұлы
Аға оқытушы

Төле би көшесі, 31
 8-777-756-23-19
gulnar-aidos@mail.ru

 Қамза Гаухар Баймырзақызы
Аға оқытушы
Педагогика ғылымдарының магистрі
Төле би көшесі, 31
 8-708-974-27-27
kamza6565@mail.ru

 Тазабекова Ардақ Серғазықызы
Аға оқытушы
Педагогика ғылымдарының магистрі
Төле би көшесі, 31
 8-705-243-04-73
ardak2465@mail.ru

 Рябова Екатерина Владимировна
Аға оқытушы
Педагогика ғылымдарының магистрі
Төле би көшесі, 31
 8-777-271-01-36
ek_rina@rambler.ru

 Жанкушков Бауыржан Орзайұлы
Аға оқытушы
Педагогика ғылымдарының магистрі
Төле би көшесі, 31
 8-778-353-75-83
Zhannur_baurzhan_2012@mail.ru

 Бекбаева Мариям Темиргалиевна
Аға оқытушы
Педагогика ғылымдарының магистрі
Төле би көшесі, 31
 8-777-264-86-56
bekbaeva.m@inbox.ru

 Өмірбекова Ақерке Нұрланбекқызы
Аға оқытушы
PhD доктор
Төле би көшесі, 31
 8-701-272-33-27
akerkesha_85@mail.ru

 Тұралбаева Алмаш Тұрғанбайқызы
Аға оқытушы
PhD доктор
Төле би көшесі, 31
 8-701-341-99-46
turalbaeva_a@mail.ru

 Исмагулова Раузия Сыдыққызы
Аға оқытушы
Педагогика ғылымдарының магистрі
Төле би көшесі, 31
 8-707-177-71-49
irauzya@mail.r

 Искакова Ляйла Маратовна
Аға оқытушы
Педагогика ғылымдарының магистрі
Төле би көшесі, 31
 8-777-263-06-83
leila-7777@mail.ru

 Омарова Гүлнар Жолдасқызы
Aға оқытушы
Педагогика ғылымдарының магистрі
Төле би,31
 8-777-756-23-19
gulnar-aidos@mail.ru

 Калбергенова Шолпан Болатовна
Аға оқытушы
Магистр
Төле би көшесі, 31
 8-707-997-85-58
sholpan.kalbergenova@gmail.ru

 Жұмаш Жанар Еркінқызы
Аға оқытушы
Педагогика ғылымдарының магистрі
Төле би көшесі, 31
 8-778-116-91-16
zhanar83@bk.ru

 Жұмабаева Жәзира Аманжолқызы
Аға оқытушы
Магистр
Төле би көшесі, 31
 8-702-922-35-66
zhazi_29_09@mail.ru

 

 

5234