қазақша · русский · english
 
О нас
 
   Главная / Жаксыбаев Мурат Боденович

Жаксыбаев Мурат Боденович

 

Фамилия, имя, отчество

Жаксыбаев Мурат Бодинович

Год рождения

05 ноябрь 1966года

Образование

1984-1991г.г Специальность: Химия- биология

Ученая степень и звание

1.Кандидат биологических наук, (от 25 июня2010 г. Прот. №7);

2. Ассоциированный профессор КазНПУ имени Абая

Место работы и должность по окончании вуза

1991-1992  гг. Старший лаборант кафедры Зоологии  и физиологии ;

1992-2015 гг. Стажер-исследователь, ассистент, старший преподаватель;

Научные интересы

Функциональная морфология, Биоресурсы Казахстана

Публикации

1.Қазақстан фаунасындағы сүтқоректілердің сирек түрлерін Алматы хайуанаттар бағында өсіру. География, биология, экология орта мектепте журналы 2014. № 3(39) 9-11бет

2.Алматы хайуанаттар бағында нағыз жапалақтар тұқымдасының кейбір түрлерін өсіру тәжіребиесі. География, биология, экология орта мектепте журналы 2014. № 3(39) 11-13 бет

3.Алматы хайуанаттар бағында сұңқартектестердің кейбір түрлерін өсіру тәжіребиесі. География, биология, экология орта мектепте журналы 2014. № 3(39) 13-15 бет

4.Технология создания растительного покрова на техногенных образованиях. Europejska nauka  ХХI  powieka. 07-15 maja 2014 roku. с.19-25.

5.Алматы хайуанаттар бағында су құстарының сирек және бағалы түрлерін өсіріп-  бағу ерекшеліктері. География, биология, экология орта мектепте», №2(44) . 2015.  10-12 бет.

6.Алматы хайуанаттар бағында қазтәрізділер отрядының түрлерін күтіп-бағу ерешеліктері. «География, биология, экология орта мектепте», №2(44) . 2015.  13-15 бет.

7.Тақтұяқтылардың Алматы хайуанаттар бағында күтіп-бағу ерекшеліктері. «География, биология, экология орта мектепте», №2(44) 2015.  16-18 бет.

8.Қапшағай маңындағы бауырымен жорғалаушылардың таралуы. «География, биология, экология орта мектепте», №2(44) 2015.19-22бет

9.Кентау қаласының және маңындағы синантропты құстар Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20-жылдығына арналған «Көпмәдениетті қоғамдағы этникааралық қарым-қатынас педагогикасының өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 28-30 сәуір 2015 жыл.327-329 бет

10.Алматы қаласы сұр егеуқұйрықтың экологиясы. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20-жылдығына арналған «Көпмәдениетті қоғамдағы этникааралық қарым-қатынас педагогикасының өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 28-30 сәуір 2015 жыл. 329-333 бет

11.Балқаш көлінің ихтиофаунасы. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20-жылдығына арналған «Көпмәдениетті қоғамдағы этникааралық қарым-қатынас педагогикасының өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 28-30 сәуір 2015 жыл. 407-410 бет.

12.Орал популяциясындағы ақбөкендер. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетi Хабаршы «Жаратылыстану-география  ғылымдары» сериясы, №3 (45), 2015 ж.57-61 бет

13.Құстардың паразиттік аурулары. «Бес институционалдық реформа-Ел дамуының кепілі» атты Халықаралық ғылыми -тәжіребиелік конференцияның материалдары. Шымкент, 2015.155-157 бет

14.Жарқанаттардың сирек түрлерінің Қазақстанда таралуы және оларды зерттеу мәселелері. Қазақстан жоғарғы мектебі,3(1)/2016, 171-175 бет.

15.Омыртқасыздар зоологиясы. электронды басылым.куәлік  №387, 3 наурыз 2015

16.Омыртқалылар  зоологиясы. электронды атлас

17.Зоология позвоночных. электронный атлас

18.Алматы қаласы және маңайындағы құрлықтық жыртқыш жартылай қаттықанаттылары фаунасына (heteroptera) «Жаратылыстану ғылымдары білімін жаңартылған мазмұны жағдайында модернизациялау». Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 3 наурыз, 2017 жыл. 502-505 бет

19.Алматы қаласының ағаштық  жыртқыш жартылай қаттықанаттылары фаунасы (heteroptera, anthocoridae) «Жаратылыстану ғылымдары білімін жаңартылған мазмұны жағдайында модернизациялау». Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 3 наурыз, 2017 жыл. 624-626 бет

20.Алматы облысы зооценоздарының зерттелуі және оларды сақтау мәселелері«Жаратылыстану ғылымдары білімін жаңартылған мазмұны жағдайында модернизациялау». Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 3 наурыз, 2017 жыл. 155-159 бет

Участие в научных проектах

Повышение рыбных запасов вида микижа Parasalmo(O) mykiss в водоёмах Казахстана через сохранение его генетического разнообразия и ценных промысловых качеств в условиях длительной климатизации с 2015-2017г

С какого времени работаете на кафедре

С 2015 года Ассоциированный профессор кафедры анатомии , физиологии , зоологии  и безопасности жизнедеятельности

Общественная работа

Член ученного совета Института Естествознания  и географии

Контактные данные

8 777 756 90 81, 8 747 624 66 40  zhmurat_1986@mail.ru

 

 

 

 

 


← Вернуться назад