қазақша · русский · english
   
 Dzhunusova Saltanat Mametzhankyzy
Deputy dean of the faculty
Senior Lecturer
Abai ave. 56 b
 +7(727) 392-21-97
dzhunusova_s@mail.ru

 Orazbayeva Khadisha Kadirovna
Senior Lecturer

Abai ave. 56 b
 8-7011372800
Khadisha.kd @gmail.com

 Soltіeva Bakіtkul Shakenovna
Senior Lecturer
Master
Abai ave. 56 b
 8-707-830-96-86
soltieva00@mail.ru

 Sadykova Zhanat Yessenzhanovna
Senior Lecturer

Abai ave. 56 b
 8-777-565-12-63
zhanna_1111@mail.ru

 Pernebekova Anar Kazhdenbekovna
Teacher
Master
Abai ave. 56 b
 8-747-560-85-05
Zvezda1204@mail.ru

 Zhanysbekova Shayzat Turakbayevna
Teacher
Master
Abai Avenue, 56b
 8-707-795-01-21
Sh_zhanysbekovna@mail.ru

 Nugymanova Luiza Abayevna
Teacher
Master
Abai Avenue, 56b
 8-707-818-09-38
Alatau717@gmail.com

 Togibekkyzy Rakhat
Teacher
Master
Abai ave. 56 b
 8-775-867-36-32
Rahat030393@mail.ru

 Zhanbyrbaeva Karlygash Kabylbekovna
Teacher
Master
Abai ave. 56 b
 8-777-013-53-51
Karligash_16031985@mail.ru

 Malikovna Laura
Teacher
Master
Abai ave. 56 b
 8-707-660-38-08
katpaeva_2608@ mail.ru

 Dosankyzy Zhanna
Teacher

Abai ave. 56 b
 8-747-380-30-35
janrus8688@gmail.com