қазақша · русский · english
 
 
 

Top authors, by Scholarly Output at Abay Kazakh National Pedagogical University over the period 2018-2021 

 

Name

Scholarly Output

Most recent publication

Citations

h-index

1

Kupchishin, Anatoliy Ivanovich

36

2021

74

8

2

Buribayev, Yermek A.

20

2021

70

12

3

Voronova, Nataliya A.

19

2020

25

5

4

Khamzina, Zhanna A.

17

2021

69

12

5

Turgumbayeva, Raushan Kh

15

2020

15

1

6

Niyazov, Marat N.

14

2021

11

2

7

Taipova, Buvkhan G.

13

2021

12

3

8

Elmira, Uaidullakyzy

13

2021

121

9

9

Berdyshev, Abdumauvlen S.

13

2021

20

10

10

Kossov, V. N.

12

2021

16

6

11

Zhumabayeva, Aziya

10

2021

56

5

12

Baishemirov, Zharasbek

8

2021

6

2

13

Akhmetov, Bakhytzhan

8

2021

42

7

14

Bidaibekov, Esen

8

2021

8

3

15

Zhumagulov, Bolat S.

8

2021

16

3

16

Shekerbekova, Shirinkyz Tileubergenovna

7

2021

9

3

17

Abdukhairova, Alchachak T.

7

2020

3

2

18

Kassymova, Gulzhaina K.

7

2021

20

5

19

Mynbayeva, Bakhyt N.

6

2021

4

2

20

Amirova, Amina

6

2021

42

3

21

Abdigapbarova, Ulzharkyn

6

2021

3

2

22

Bisembayev, Kuatbay

6

2021

6

2

23

Kupchishin, Alexander A.

6

2019

8

4

24

Madalieva, Zhanil K.

6

2020

10

1

25

Oshanova, Nurzhamal

6

2021

15

3

26

Aldashev, Serik Aimurzaevich

5

2020

1

3

27

Khan, Natalya Nikolaevna

5

2019

4

2

28

Seilkhan, Ainur Seilkhankizi

5

2021

6

4

29

Abdullayeva, Gulzira Olzhabekovna

5

2020

0

1

30

Adranova, Asselkhan

5

2020

12

2

31

Seisenbayeva, Zhanar

5

2019

27

2

32

Koblanova, Aiman

5

2020

41

2

33

Sovetkanova, Damira Maratovna

5

2021

18

2

34

Simtikov, Zhomart K.

5

2021

2

1

35

Stambekova, A. S.

5

2021

20

2

36

Sagimbayeva, Ainur

5

2020

9

2

37

Akhmaltdinov, Rif F.

4

2019

5

2

38

Abisheva, Saule

4

2020

32

2

39

Satova, Akmaral Kulmagambetovna

4

2021

0

0

40

Saduakas, Gulbanu

4

2021

2

1

41

Kussainov, Sergazy Zh

4

2021

10

2

42

Akpayeva, Assel Bakirovna

4

2021

3

2

43

Uaisova, Gulnar

4

2021

22

2

44

Baltabayeva, Zhanalik K.

4

2020

1

1

45

Kydyralina, Lazat M.

4

2020

22

3

46

Balykbayev, Takir

4

2021

9

2

47

Ayapova, Tanat T.

4

2021

1

1

48

Yessenova, Kalbike O.

4

2020

1

1

49

Iskakova, Kulpash

4

2019

5

2

50

Shokanov, Adilkhan K.

4

2021

1

1

51

Absatova, Marfuga Absatovna

3

2021

6

2

52

Polyak, Zinaida Naumovna

3

2020

6

2

53

Serikova, Samal Kairghanovna

3

2020

5

2

54

Issanova, Gulnura T.

3

2019

37

9

55

Abdimanapov, B. Sh

3

2021

1

1

56

Issabayeva, Darazha N.

3

2021

3

1

57

Syzdykbayeva, Aigul Dzhumanazarovna

3

2021

2

3

58

Sergazina, Meruyert

3

2021

5

2

59

Sultanova, Madina Ernestovna

3

2021

0

1

60

Zhanguttin, Baurzhan

3

2020

1

1

61

Akhmetova, A. I.

3

2020

5

2

62

Kamalova, Guldina B.

3

2021

0

2

63

Akzholova, Aktoty T.

3

2021

2

2

64

Shadiyev, Kairatbek Kh

3

2020

1

2

65

Kolumbayeva, Sholpan

3

2021

6

2

66

Bostanov, Bektas

3

2020

2

2

67

Shayakhmetova, Dana

3

2021

1

2

68

Sailibayeva, Zhanel Yursunovna

3

2021

2

1

69

Yessimov, Bolat K.

3

2018

9

2

70

Shinysherova, Gaziza B.

3

2018

14

3

71

Kalimoldayeva, Ardak

3

2018

1

1

72

Osmanova, Zeinep

3

2020

1

1

73

Zhaksylykova, Zhadra R.

3

2021

0

0

74

Zhampeisova, Korlan

3

2020

10

2

75

Bizhanova, Aigul R.

3

2020

11

2