қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Алдашев Серік Аймурзаұлы

Алдашев Серік Аймурзаұлы

 

Өзі туралы ақпарат

 Алдашев Серик Аймурзаевич

Білімі

Жоғары

Ғылыми атағы, дәрежесі

 
Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, ҚР АМА академигі.

Педагогикалық қызметі

09.2013г-08/31/2015, кафедра меңгерушісі, профессор

2015 жылдан қазіргі уақытқа дейін профессор

Математика және математикалық модельдеу кафедрасы

Математика, физика және информатика институты

ҚазҰПУ-да.

 

Ғылыми қызығушылықтары

Математикалық модельдеу, есептеу математика,бағдарламалау.

Ғылыми-зерттеу жұмыстары, жарияланымдары

250-дан астам ғылыми мақалалары бар, оның ішінде:

1.Корректность задач Дирихле и Пуанкаре в цилиндрической области для вырождающихся многомерных гиперболических уравнений с оператором  Геллерстедта// нелинейные колебания//Киев ИМ НАН Украины , 2015, т 18, № 1, с. 10-19

2.Неединственность решения многомерной задачи Трикоми для гиперболо-параболического уравнения// Украинский математический Вестник, 2015,т.12 № 1, с 1-10

3.Нелокальные краевые задачи в цилиндрической области для одного класса многомерных эллиптических уравнений // Научные ведомости БелГУ. Математика,физика. Белгород. 2015 №11 (208).вып 39. С 5-12

4.Nonuniqueness of a solution on the multidimensional Tricome problem for a hyperboli-parabolic equation\ Journalof Matematical Sicences, vol,210, №1, October,2015.,рр 1-8

5.Well-posedness of the Dirichlet and Poincare problem for the wave equation in a many- dimensional domain//Journa of Matematical Siences,March,2015, vol.66 №10, рр 1582-1588

6.Корректность локальной краевой задачи в цилиндрической области для многомерного уравнения Лапласа//Изв.Сарат. ур-та, Нов.сер.,Сер.Математика. Информатика, 2015. Т 15 вып 4, с. 365-371

7.Корректность локальной краевой задачи в цилиндрической области для многомерных гиперболических  уравнений с волновым оператором // Вестник НГУ. Серия математика, механика ,информатика 2015. Т.15 .вып №4, с.3-11

8.Корректность задачи Дирихле для одного класса многомерных  эллиптико - параболических уравнений // изв. Сарат ун- та Нов.сер.Сер.Мат. Мех..Инф.2016. т.16 с.125-132

9.Некорректность смешанной задачи для одного класса многомерных эллиптико - параболических уравнений // журнал обчислювальной та прикладной математики, КНУ им.Т.Шевченко. Киев, 2016 № 1 (121),с . 7-18

10.Uniqueness of a solution on the Tricome-Type  problem for a hyperboli-parabolic equation\ ISSN 0012-2261, Differential equations,2017, Vol 53,No 1, pp.133-138

11.Well-posedness of a Local bOundary Value  problem  in a cylindrical Domain for Multidimensional Heperbolic Equation with the Wave Operator//Journa of Matematical Siences,March,2017, vol.221 №6 рр 727-736

Марапаттары

«Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері» (2001)

«Қазақстан ғылымындағы еңбегі үшін» (2009 ж.)

Тілдер

Орыс - өте жақсы

Қазақ - өте жақсы

 

email

Aldash51@ mail.ru


← Кері оралу