қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Иманкулова Софья Копесбаевна

Иманкулова Софья Копесбаевна

 

ҚЫСҚАША ӨМІРБАЯНЫ

1948 ж. 25 қаңтарда  Алматы қаласында дүниеге келген.

1971 ж. С.М. Киров атындағы ҚазМУ-ң  биология факультетінің (қазіргі әл-Фараби ҚазҰУ «Химия-биология» мамандығын бітіріп, химия және биология пәнінің оқытушысы біліктілігін алды.

1971-1974 жж. аралығында Алматы қаласындағы ҚазКСР ҒА Ботаника институтында аға лаборант қызметін атқарды.

1974-1989 жж. аралығында КСР МҒА тамақтану институтында кіші ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер, ғылыми хатшы болып жұмыс жасаған. 

1981 ж.  8 маусымда Қазақ КСР Денсаулық сақтау министрлігінің аймақтық патология ғылыми-зерттеу институтының кеңесінде 14.00.07 - Гигиена саласы бойынша кандидаттық диссертация қорғады.

1991-1996 жж. Абай атындағы ҚазҰПУ-ң Жаратылыстану-география факультетінің ботаника кафедрасының доценті. 1997 ж.  бастап ботаника және жалпы биология кафедрасының профессоры. 1996-2018 жж. ботаника және жалпы биология кафедрасының меңгерушісі. Қазіргі уақытта Абай атындағы ҚазҰПУ-ң Жаратылыстану және география институтының биология кафедрасында (қазіргі Биология бөлімі) профессор қызметін атқаруда. 

 

БІЛІМІ

Білім беру мекемесі

Квалификациясы

Бітірген уақыты

С.М. Киров атындағы ҚазМУ

Биология және химия пәнінің оқытушысы

1971

Қазақ КСР Денсаулық сақтау министрлігінің аймақтық патология ғылыми-зерттеу институтының

Б.ғ.к.

1981

 

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ

Ғылыми дәрежесінің атауы

Ғылыми облысы

Дипломның берілген күні

Биология  ғылымдарының кандидаты

14.00.07 - Гигиена

08.06.1981

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

Бакалавриат: Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы, Ботаника I, Өсімдіктер систематикасы,

Ботаника II, Биогеография, Қазақстанның өсімдіктер ресурсы, Қазақстанның биогеоценозы

 

ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТІ

1. Иманкулова С.К., Аманжолов Р. А.Технология кейс -стадии и ее применение в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов биологов.Международная научно -практическая конференция «Биологическое и экологическое образование в школе и вузе: теория, методика, практика» г. Санкт -Петербург, 14-17 ноября 2017 г стр. 209-212

2. Imankulova S.K.,  J.B.Childibayev,    K.I.Shalabayev,M.B.Amanbayeva,A.D.Maimatayeva Methodology of research activity development in preparing future teachers with the use of information resources // EURASIA Journal of  Mathematics, Science and Technology Education., 13(11):7399-7410, ISSN:1305-8215. - Turkey, 2017. - P.7400-7410.             

3. Imankulova S.K.,ShalabaevK.I, AmanbekovaD.M.,AmanzholovR .,AltynbekT. Analysis of the ecological state of the vegetative cover in the Ile (Zailiyskiy) Alatau mountains          Proceedings of 18th International MultidisciplinaryScientific GeoConference SGEM 2018,18(5.2),6572.https://doi.org/10.5593/sgem2018

4. Иманкулова С.К.,  Ахметов Н.К. Еликбаева М.О.Учебная игра по биологии Классификация живых организмов.Международная научно-практическая конференция «Перспективные направления исследований проблем биологического и экологического образования». 19-21 ноября. - 2019. - С. 106-116                       

5. Иманкулова С.К.,.Кулманбетова Д.А.Инвентаризация видового состава семейств POACEAE  и FABACEAE  из гербарного фонда института естествознания и географии КазНПУим.Абая.      Science and world. 2019, №3 (67). С.57-60. Volgograd. ISSN: 2308-4804 Импакт -фактор журнала -0,325                     

6. Imankulova S.K., K. I. ShalabayevK. L. Mussaev,B M.IssabekovD.M.АmanbekovaDynamics of Vegetation of High Mountain Areas of the Northern Tian Shan underDifferent Protection and Economic Use Regime.          J ournal of Environmental Management and TourismEditor in Chief Ramona PÎRVU University of Craiova, Romania ASERS Publishing  ISSN 2068 - 7729 Journal DOI: https://doi.org/10.14505/jemtFall 2020Volume XI Issue 5(45)P. 1277-1289

7. Иманкулова С.К., Ахметов Н.К. ЕликбаеваМ.О,.Возможность создания и компьютеризации учебных игр при обучении биологии. Международная научно-практическая конференция «Проблемы  биологического и экологического образования». 14апреля. - 2021. - С. 41-45 г. Санкт -Петербург-СПб;Свое изд-во,2021.-178

8. Imankulova S.K., Demchenko G.A., Toleukhanov S.T., Nurmakhanova B.A., Boranbayeva G., Abdreshov S.N., Makashev E.K  Comparative characteristics of the effect of some industrially significant medicinal herbs on the cardiovascular and lymphatic systems of an aging organism.          Reports of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, -2021, -№2, -Р.35-38.      

 

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТІ

1. Иманкулова С.К,  Шалабаев К.И.,  Аманбекова Д.М. Ботаника. Оқу құралы. Абай ат. ҚазҰПУ «Ұлағат» баспасы, Алматы, 2016.- 295с.

2..Иманкулова С.К., Шалабаев К.И., Шоканова А.Ш., Аманбекова Д.М. Botany. Textbook. - Almaty: Association of higher educational institutionsof Kazakhstan, 2016. - 246 p

3.С.К.Иманкулова, Б.Т. Едилбаев. Биоэкология. Абай ат. ҚазҰПУ «Ұлағат» баспасы, Алматы, 2016.-264 с.

4. Иманкулова С.К., Айдарбаева Д.К. Растительные ресурсы Казахстана и их освоение (оқу құралы). Абай ат. ҚазҰПУ «Ұлағат» баспасы», г. Алматы, 2016 г. - 216 с.

5. Иманкулова С.К., Еликбаева М.О., Татаринова Г.Ш., Ташенова Г.К, Ахметов Н.К. Практикум по компьютерным играм в биологии.Оқу-әдістемлік құралы -Алматы,  Абай ат. ҚазҰПУ «Ұлағат» баспасы , 2020.-82 стр.

 

МАРАПАТТАРЫ

1. 2019 ж. Университетті дамытуға қосқан үлесі үшін "Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 90 жыл" мерейтойлық медалы

2. ҚР Білім және ғылым министрлігінің «Еңбек ардагері» орденімен марапатталған.

 


← Кері оралу