қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Исабеков Бейбіт Манапұлы

Исабеков Бейбіт Манапұлы

 

Аты-жөні, тегі

ИСАБЕКОВ БЕЙБІТ МАНАПҰЛЫ

Туылған жылы

14 мамыр 1952 жыл

Білімі

 1975 жылы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының жаратылыстану-география факультеті «Биология және химия» мамандығы бойынша бітірген

 1984-1988 жылдары Москва қ. СССРҒА өсімдіктер

физиологиясы институтының аспирантурасын бітірген

Ғылыми дәрежесі және атағы

1990 ж. кандидаттықдиссертациясынқорғады (б.ғ.к.) Мамандығы: 03.00.12-өсімдіктер физиологиясы 27 наурыздағы 1990 ж. ҒА КСРО  К.А.Тимирязоватындағыөсімдіктерфизиологиясыинститутыныңкеңесі

ЖОО бітіргеннен кейінгі қызметі және жұмыс орыны

1975-1976 жж. биология және химия мұғалімі, ОМ Целиноград облысы

1976-1982 жж. биология және химия мұғалімі, ОМ Жамбыл облысы

1982-1984 жж. ҚазССР ҒА ботаника ғылыми зерттеу институты- кіші ғылыми қызметкері

1984-1988 жж. К.А.Тимирязов атындағы ҒА КСРО өсімдіктер физиологиясы институты (Мәскеу қ)  - аспирант

1988-1994 жж. Қаз. ССР Ғылым Академиясы ботаника ғылыми зерттеу институты -аға ғылыми қызметкер

1994 ж. қазіргі уақытқа дейін ботаника және жалпы биология кафедрасының аға оқытушысы

Ғылыми қызығушылығы

Өсімдіктердің қоршаған ортаның қолайсыз жағдайына төзімділігі

Жарияланымдары

1. Исабеков Б.М., Красавцев О.А. «Обратимые изменения морозостойких растительных клеток». Физиология устойчивости растений и регуляторы роста.- Саранск.- 1987.- С.12-16.
2. Исабеков Б.М., Красавцев О.А. «Осмотические свойства морозостойких протопластов». Физиология растений.- 1989.- т.36, вып.2-С.372-381.
3. Исабеков Б.М. «Прижизненные изменения проницаемости морозостойких клеток при замороживании и оттаивании». Физиология растений.-1989.-т.36, вып.6.-С.169-176
4. Исабеков Б.М., Аверкина И.Б. «Ионообменные свойства растительных протопластов, адаптированных к морозу». Вестник КНПУ им. Абая. Серия «Естественно -географические науки» №1 (3) Алматы 2003 С.38-41

5. Исабеков Б.М., Оразбаева А.Д. «Использование полимерных гидрогелей в растениводстве для повышения водоудерживающей способностей почв». Абай атындағыҚаз.ҰПУ-ныңхабаршысы «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы. Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Естественно-географические науки» №2 (12) Алматы 2007 С.20-23

6. Исабеков Б.М., Оразбаева А.Д. «Өсімдіктердіңылғалдыортағабайланыстыбейімделуінтірек-сызбаарқылытереңдетеоқыту». Абай атындағыҚаз.ҰПУ-ныңхабаршысы «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы №4 (14) Алматы 2007 С.69-71
7. Илюхин Г.П., Исабеков Б.М., Долабаев Б.А. «Общая биология» Тестовые задания. Алматы 2008 С.43-76
8. Исабеков Б.М., Саимова Р.У. «Реституция и реактивация проницаемости морозостоиких растительных клеток». Межвузовская научно-практическая конференция посвященная 20-летию независимости республики Казахстан на тему: «Биоразнообразие и устойчивое развитие» Алматы, 19-20 мая 2011г
9. Исабеков Б.М. «Закаливание растении к морозу при низких положительных температурах». Вестник КазНПУ им. Абая Серия «Естественно -географические науки» №4 (38) Алматы 2013 С.52-54
10. Исабеков Б.М. «Дарвин ешқашан құдай жоқ деген емес». Аңыз адам. №3 (111) Ақпан 2015ж.

Ғылыми жобаға қатысқаны

ҚР БҒМ ҒК Ботаника және фитоинтродукция институты ғылыми жобасы «Кейбір шаруашылық құнды өсімдіктердің ресурстық сипаттамасы» - жетекші ғылыми қызметкер. (2015-2017жж).

Қай жылдан бастап кафедрада қызмет атқарады

 1994 жылдан бастап Абай атындағы ҚазҰПУ ботаника және жалпы биология кафедрасы- аға оқытушы

Қоғамдық жұмысы

1998 жылдан бастап оқушылар арасында өтетін қалалық олимпиадада қазылар алқасының мүшесі. Алматы қ.

Телефон номері

8 705 6142635: issabekova@rambler.ru


← Кері оралу