қазақша · русский · english
 
 
 

 

Онлайн ауызша және жазбаша емтихандарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы ереже

 

Ұлттық біліктілік тестілеуін (ҰБТ) дайындауға арналған оқу пәні бойынша тесттік үлгі

 

Күндізгі және қашықтан білім беру бөліміне арналған тест үлгісі

 

ҰБТ пәндеріне арналған үлгі

 

Тест тапсырмаларын құрастыру бойынша нұсқаулық

 

Абай атындағы ҚазҰПУ-да электрондық құжаттармен жұмыс істеу кезінде QR-коды бар электрондық қолтаңбаны пайдалану регламенті


Қашықтан технологияны қолдану арқылы дипломдық жұмыстар мен магистрлік диссертацияларды қорғауды жүргізу жөніндегі нұсқаулық


Аралық аттестацияны өткізуде қашықтан технологияларын қолдану арқылы тестілеудегі прокторға арналған нұсқаулық

 

Кітап Педагогикалық университеттегі жаңа білім беру және сертификаттау технологиялары

 

Білім алушыларды тестілеуді ұйымдастыру мен қабылдау реті туралы нұсқау

 

Дәрісхана кезекшісіне арналған ұйымдастырушылық-технологиялық нұсқау

 

Тест тапсырмаларына сараптама жүргізуге арналған ұйымдастырушылық-технологиялық нұсқаулық

 

Апелляцияны өткізуге арналған ұйымдастырушылық-технологиялық нұсқау

 

Бір дұрыс жауапты тест тапсырмаларының үлгісі


Бірнеше дұрыс жауапты тест тапсырмаларының үлгісі


Тест түріндегі тапсырмалар түрлеріне мысалдар

22