қазақша · русский · english
 
Біз туралы
 
   Главная / Жаманкеев Ерболат Кенжеканович

Жаманкеев Ерболат Кенжеканович

 

Қысқаша өмірбаян

Жаменкеев Ерболат Кенжақанұлы 01.01.1967 жылы Алматы облысында дүниеге келген. 1993 жылы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің механика және қолданбалы математика факультетін "Механика"мамандығы бойынша бітірді. 1988 жылдан 2003 жылға дейін әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің механика және қолданбалы математика факультетінде лаборант, механик, инженер және I-санатты маман қызметтерін атқарды. 1998 жылы аспирантураны бітірді. 2003 жылдан бастап Абай атындағы ҚазҰПУ-де аға оқытушы, қауым. профессор міндетінде жұмыс істейді. Тиісті ғылыми-әдістемелік деңгейде "Қолданбалы механика", "Теориялық механика", "Механиканың вариациялық принциптері", "Аналитикалық механика" және т.б. пәндері бойынша дәрістер оқиды, практикалық, зертханалық сабақтар өткізеді. Қырықтан астам ғылыми мақала жариялады, екі өнертабысына ҚР патентін алды. 2009 жылы 01.02.06 - Динамика, машиналардың, аспаптар мен аппаратуралардың беріктігі мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғады.

 

БІЛІМІ

Білім беру мекемесі

Квалификациясы

Бітірген уақыты

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

Механика

1993г.

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

аспирантура

1998

 

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ

Ғылыми дәреженің атауы

Ғылыми саласы

Дипломның берілген күні

Техника ғылымдарының кандидаты

01.02.06-Машиналардың, аспаптар мен аппаратуралардың динамикасы, беріктігі

 

22.10.2009 ж.

 

ҒЫЛЫМИ АТАҒЫ

Ғылыми атақтың атауы

Берілген күні

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің қауым.профессоры ма.

2018ж.

 

ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕР (дайындық деңгейлері бойынша тізбе))

Бакалавриат:

1.Теориялық механика

2. Механизмдер мен машиналар теориясы

3. Коеструкция элементтерінің механикасы

4. Үздіксіз орта механикасының модельдері

5. Өнеркәсіптік станоктарда бұйымдарды өңдеу

6. Қолданбалы механика

7. Машинатанудың теориялық негіздері

Магистратура:

* Теориялық және қолданбалы механиканың таңдаулы тараулары

* Роботтар мен манипуляторлар теориясы

* Жоғары кәсіби білім берудің теориясы мен практикасы

* Механиканың вариациялық принциптері

* Шағын СуЭС-ын зерттеудің теориялық негіздері,

* Өнеркәсіптік роботтардың механикасы және т. б.

 

ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТІ - зерттеу тақырыбы, жарияланымдар саны (5 маңызды жарияланымдарды көрсету керек) Негізгі ғылыми бағыты шағын су электрстанциясының сутурбинасын жасау және зерттеу, сонымен қатар жетегі іргетассыз сутурбинасы болатын поршенді сусорғыларын зерттеу болып табылады.

1. K. Bissembayev*, Zhamenkeyev Y.К.** ISSN 1392 - 1207. MECHANIKA. 2015.Volume 21(4):277-284. Study of non-steady process in "Single-acting piston pump - damless pitched-blade hydroturbine" hydrodynamic system

2. Жаменкеев Е.К., Ергалиев Р.К. «Применение программного обеспечения javafoil для расчетов аэродинамических профилей» Вестнике КазНПУ имени Абая. Серия «Физико-математические науки» №4(52), 2015г.

3. Жаменкеев Е.К., Д.А.Кинжебаева, А.Есіркеп «Кәсіптік оқыту сабақтарында Блум таксономиясын қолданудың ерекшеліктері»,  Вестнике КазНПУ имени Абая. Серия «Физико-математические науки» №2(50), 2015г., С.140-146.

4. Жаменкеев Е.К. «Суға толық батырылған  сутурбинасы қалағына әсер етуші гидравликалық теңәсерлі күш моментін анықтау». Вестнике КазНПУ имени Абая. Серия «Физико-математические науки» №4(56), 2016г., С.140-146.

5. Zhamenkeyev Y.К .,Sarsekeyeva A., Kinzhebayeva D. «Development of algorithms of industrial robot training systems», MECHANIKA 2017, Proceedings of the 22nd international scientific conference, 19 May 2017, Kaunas University of Technology, Lithuania

 

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТ - зерттеу тақырыбы, жарияланымдар саны (5 маңызды жарияланымдар)

Келесі ғылыми жобаларды орындауға қатысты:

- Разработать научно-методические основы функционирования 12-летнего среднего образования с учетом особенностей различных типов школ (жетекшісі, проф. А.Баймаханулы)

- Разработка высокоэффективных функциональных частей (гидротурбины, генераторы, механизмы передачи и др.) малых бесплотинных ГЭС и технологии изготовления, испытания и сборки агрегата, основанной на модульно-каскадном принципе (жетекшісі, проф. А.К.Тулешов)

- «Создание электронного учебного пособия по разделу физики «Оптика» (выполнено на казахском языке). (жетекшісі, Е.К.Жаменкеев),

- Совершенствование содержания непрерывного естественно-научного образования по физике, астрономии, химии и биологии в системе: школа - педколледж - педвуз -  педуниверситет Республики Казахстан (жетекшісі,проф. Г.Уалиев)

- Математическое моделирования и оптимизация параметров гидромеханических систем (жетекшісі, проф. Г.Уалиев)

-  «Динамика одностороннего и двустороннего поршневого гидронасоса с приводом бесплотинных гидротурбин» (жетекшісі, проф. Г.Уалиев).

Жарияланымдар:

- Е.К.Жаменкеев, М.К.Асаналиев, О.Артотоев, Ж.Ж.Жумагалиева, Е.М.Байзакова, Р.Туркмен «Педагогическая, социальная  и психологическая природа закономерностей правовой социализации личности» Сборник научных трудов по итогам II-Международной научно-практической конференции №2, г.Санкт-Петербург. Россия, 14 январь, 2015.259с.

- Е.К.Жаменкеев, М.К.Асаналиев, Ж.М.Омиржанова, Е.М.Байзакова, З.Р.Аркабаева «Современные методы обучения в процессе организация самостоятельной работы студентов» Материалы XXXI-ой Международной научно-практической конференции для студентов, аспирантов и молодых ученных «психология и педагогика: теоретические и практические аспекты современных наук»/ Россия, Москва, 28 февраля 2015г.,стр. 5-11

- . Е.К.Жаменкеев, Д.А.Кинжебаева «Внедрение робототехники в образовательное пространство школы», «Хабаршы Физик-математика ғылымдары сериясы», Абай атындағы ҚазҰПУ, 2018ж. №4(64)

-. Жаменкеев Е.К., Есіркеп А.Н. Робототехниканы оқыту әдістерінің тиімділігі, Вестник КазНПУ имени Абая, серия физико-математические науки, №2(66) 2019

-. Е.К.Жаменкеев, Д.А.Кинжебаева , А.С.Сарсекеева «Разработка алгоритма системы ручного обучения промышленного робота», Вестник КазНПУ имени Абая, серия физико-математические науки, №2(66) 2019

 

МАРАПАТТАРЫ

ҚР Ұлттық Инженерлік академиясының мерейтойлық медалімен, Абай атындағы ҚазҰПУ ректорының құрмет грамотасымен және "Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне 90 жыл" мерейтойлық медалімен марапатталған.

 


← Кері оралу