қазақша · русский · english
 
Біз туралы
 
   Главная / Насирова Диана Махмутовна

Насирова Диана Махмутовна

 

Қысқаша өмірбаяны

Насирова Д.М 1983 жылы 20 қарашада Алматы облысында дүниеге келген. Вупперталь университетінде (Германия), сонымен қатар Порто Жоғары техникалық институтында (Португалия) тағылымдамадан өтті. 2013 жылы 20 қарашада «Тығыз жұлдыздардың сәулеленуіндегі үш бөлшекті эффектілер» тақырыбында докторлық диссертациясын қорғады. 40-тан астам ғылыми жұмыстары мен жарияланымдары бар, оның ішінде: Thomson журналында жарияланған ғылыми мақалалары. Reuters және Scopus мәліметтер базасы; «Лабораторный практикум по физике: виртуальный практикум "nanomaker", нанотехнологии, термодинамика» оқулығының бірлескен авторы; «Проблемы ядерной астрофизики (Состояние вещества в экстремальных условиях)» монографиясының бірлескен авторы. Ғылыми жобалардың орындаушысы. Ағылшын тілі (General English) - Pre-Intermediate сертификатына ие. Осака (Жапония) университетінің профессоры Н.Отцукода тренинг өтті.. «ӨРЛЕУ» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстарына және А.Коммисаровтың жетекшілігімен білім беруді цифрландыру және геймификациялау бойынша біліктілікті арттыру курстарына қатысып, Эразмус+ бағдарламасы бойынша Германияның Лейпциг университетінде тағылымдамадан өтті (2023). Насирова Д.М. белсенді педагогикалық іс-әрекеттер жүргізеді. атындағы ҚазҰПУ-да дәріс оқиды. Абай. Студенттер мен магистранттар арасында университеттік және республикалық байқауларда бірнеше рет жеңімпаз атанған магистранттар мен докторанттардың диссертациялық жұмыстарына жетекшілік етеді. 6В05302-Физика, 7М05302-Физика, 8D05302-Физика білім беру бағдарламаларын әзірлеуші. Білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі НААР агенттігінің сыртқы сарапшысы қызметін атқарады.

 

Білімі

Білім мекемесі

Квалификация

Бітірген жылы

Абая ат. ҚазҰПУ

Физика және информатика мұғалімі

2005 г

Абая ат. ҚазҰПУ

Педагог-физик

2007 г

Абая ат. ҚазҰПУ

6D060400-Физика бойынша PhD докторы

2013 г

 

Ғылыми дәрежесі

Ғылыми дәреже

Ғылым саласы

Диплом берілген күні

PhD доктор

6D060400-Физика

17/02/2014

 

Ғылыми атағы: Университеттің қауымдастырылған профессоры


ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРі

бакалавриат: Астрофизикаға кіріспе, атом және атом ядросы физикасы, материалтануға кіріспе, кванттық механика;

магистратура: Энергетикалық процестер физикасы, қазіргі физиканың негізгі принциптері, ядролық астрофизика мәселелері;

докторантура: жоғары энергиялы астрофизика.

 

ҒЫЛЫМИ жұмысы - теориялық және ядролық астрофизика саласындағы зерттеу тақырыптары

1. N.Zh. Takibayev, K.Kato, M. Takibayeva, A. Sarsembayeva, D.Nasirova. Neutron Resonances in Few-Body Systems and the EOS of Neutron Star Crust // Few-Body Systems, Springer -Verlag Wien, 2013, - P.1-4. DOI: 10.1007/s00601-013-0598-0.

2. Takibayev N., Kato K., D.M. Nasirova. Excited Nuclei in Neutron Star Crusts // Advanced Studies Theor. Phys. Hikari Ltd. - Vol.7. - №. 4. P. 151-161. - 2013.

3. НасироваД.М. Кур­ман­га­лиеваВ.О., Спа­но­ва Г.А., Му­ха­мед­жа­но­ваА.М. Проб­ле­мы ядер­ной аст­ро­фи­зи­ки (Сос­тоя­ниеве­ще­ст­вавэкс­тре­маль­ныхус­ло­виях). Ал­ма­ты. «Қазақ университеті». - 2015. ISBN 978-601-04. - С.140

4. N.Takibayev, D.Nasirova, K.Kato, V.Kurmangaliyeva. Excited nuclei, resonances and reactions in neutron star crusts. Nuclear Physics in Astrophysics Conference (NPA VII) IOP Publishing. IOP Conf. Series: JournalofPhysics: Conf. SeriesVol. 940 (2018) 012058 doi :10.1088/1742-6596/940/1/012058.

5. D.NasirovaN.Takibayev, V.Kurmangaliyeva. Calculation of neutron resonances parameters of scattering by system of two heavy nuclei. 3-th Almaty International Workshop Nuclear Physics and Astrophysics Book of Abstracts, 14-16 April, 2016, p.43-44

6. N.Takibayev, D.Nasirova, K.Kato, V.Kurmangaliyeva. Excited nuclei, resonances and reactions in neutron star crusts. Nuclear Physics in Astrophysics Conference (NPA VII) IOP Publishing. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series Vol. 940 (2018) 012058 doi :10.1088/1742-6596/940/1/012058.

 

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК жұмысы - болашақ физика мұғалімдерін даярлау мәселелері саласындағы зерттеу тақырыптары

1. Насирова Д.М., Мырзатай М., Усенова А., Нурахмет Б. Адаптирование установки СММ-2000 к научным работам обучающихся, по изучению поверхности различных материалов. Вестник КазНПУ им.Абая. серия "Физико-математические науки". № 4 (60), 2020 г. с.128

2. Насирова Д.М. Ерженбек Б., Нурмухамедова Ж.М., Нурбаева Д.М. ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ МОМЕНТОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ПО ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫМ ПРЕДМЕТАМ. Москва. - Вестник науки и образования. № 7 (110) Ч.1, 2021. с. 7-10.

3.Битибаева Ж.М., Насирова Д.М., Рыстыгулова В.Б., Мырзатай М.М. Исследовательские умения будущего учителя физики как компонент его профессиональной деятельности в условиях смешанного (оффлайн и онлайн) обучения. Вестник КазНПУ им.Абая, серия педагогика и психология. № 1(50), 2022.с.204-2015.

 

МАРАПАТТАР

1) 2018 ж. Университеттің дамуына қосқан үлесі үшін «Абай ат.ҚазҰПУ 90 жыл» төсбелгісі

2) 2019 ж. Университет профессор-оқытушылар арасындағы рейтингі жүйесі бойынша жоғары көрсеткішке жеткені үшін университет ректорынан алғыс хат

3) 2020 ж. Кәсіптік мамандар даярлауға сіңірген еңбегі үшін «Үздік ұстаз» университеттің төсбелгісі

 

 


← Кері оралу