қазақша · русский · english
 
Біз туралы
 
   Главная / Тайторина Бинұр Адамқызы

Тайторина Бинұр Адамқызы

 

ҚЫСҚАША АВТОБИОГРАФИЯ

Семей облысында дүниеге келіп, мектепті бітірген. Алматы қаласында жоғарғы оқу орнын тәмамдап, кандидаттық,докторлық дәрежесін алған. 1996 жылдан Қазахстан Республикасының университеттерінде   жұмыс істейді.

180-ден астам жарияланған ғылыми еңбектері бар. Ғылыми және оқытушылық қызметті біріктіреді. 

 

БІЛІМ

Оқумекемесі

Біліктілігі

Бітірукүн

 

әл-Фарабиат. ҚазҰУ

журналистика

1983 - 1989

 Абай атындағы Алматы мемлекеттікуниверситеті

юрист (үздік диплом)

1997-1999

 

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕ

Ғылыми дәрежесінің атауы

Ғылыми облысы

Диплом берілген күні

Заң ғылымдарының докторы

12.00.02- конституциялық құқық, муниципалды құқық, әкімшілікқұқық, құқық, қаржы құқығы

25.05.2012

 

ҒЫЛЫМИ АТАҒЫ

Ғылыми атағы

Марапаттау күні

 

доцент

07.12.2011

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

Бакалавриатта: Мемлекет және құқық теориясы, Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, Мемлекеттік қызмет пен басқару, Саяси және құқықтық ілімдер тарихы  - сабақ береді.

Магистратурада: Жалпы құқық теориясының заманауи мәселелері, Мемлекеттік қызмет пен басқарудың заманауи мәселелері

 

ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТІ

180-ден аса ғылыми басылымдар, олардың ішінде 2 монография

Государственный контроль в конституционной системе разделения власти Республики Казахстан Монография. - Алматы: ТОО «Ақ шағыл», 2011. - 396 с.;
Конституционно-правовые основы развития РК на современном этапе: проблемы и перспективы: монография // под ред. Б.А.Тайториной. - Алматы: Центр оперативной печати, 2010. - 417с.)

Мақалалары импакт-факторы бар журналдарда  жарияланған: State  Property Management in the Republic of  Kazakhstan // Journal of Advanced Research in Law and Economics . - Volume VII. - Issue 5(19). Fall 2016.- P.1187 - 1192 (Scopus);Development of the Eurasian Economic Union as the Integration Stage in the Eurasian (post-Soviet) Area // Journal of Advanced Research in Law and Economics . - Volume VII. - Issue 6(20). Fall 2016.- P.1154 - 1164  (Scopus);Application of International Rules Ensuring Social Rights of Families and Children in Kazakhstan // Journal of Advanced Research in Law and Economics . - Volume VIII, Issue 1(20), Spring 2017. P.153 -163 (Scopus).

 

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТ

1.Административно-правовой статус учреждений МИД Республики Казахстан за рубежом: учебное пособие - Алматы: Данекер, 2001. -182 с.;

2.Государственный финансовый контроль в РК: конституционно-правовые основы: учебное пособие. - Алматы, 2010.;

3.Государственный контроль в Республике Казахстан: проблемы правового регулирования: Учебное пособие. - Алматы, 2019. - 110 с.;

4.Актуальные проблемы общей теории права: Учебное пособие. - Алматы, 2019. -108 с.;

5.Государственный финансовый контроль: конституционно-правовое регулирование: Учебное пособие. - Алматы, 2019;

6.Қазақстан Республикасындағы кеден ісінің құқықтық негіздері. Жалпы бөлім: Оқу құралы. - Алматы, 2020. - 254 б.

 


← Кері оралу