қазақша · русский · english
 
Біз туралы
 
   Главная / Төлешова Ұлмекен Болатқызы

Төлешова Ұлмекен Болатқызы

 

ҚЫСҚАША ҒҰМЫРНАМА

Төлешова Ұлмекен Болатқызы 1971 жылы 7 шілде күні Қызылорда облысы, Қазалы ауданында дүниеге келген. 1990 жылдары Аркалық педагогикалық училищесін  «Бастауыш мектеп мұғалімі» мамандығын, 1996 жылы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің философия және саясаттану факультетінің «психология» мамандығының бакалавр бөлімін, 1998 жылы жалпыуниверситеттік магистратураның «Педагогика» мамандығын бітірген соң, жас маман ретінде ассистент қызметіне орналасты, 2002 жылдан бастап аға оқытушы, 2005 жылдан доцент қызметін атқарып келеді.

1998-2001 жылы аталған әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің жалпы және этникалық педагогика кафедрасының 13.00.01-жалпы педагогика, педагогика және білім тарихы, этнопедагогика мамандығы бойынша аспирантураны сырттай бөлімін аяқтап, 2004 жылы «Оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастырудағы мектеп пен университет арасындағы сабақтастық» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғаған.

 

БІЛІМІ

Білім мекемесі

Квалификация

Бітірген жылы

Аркалық педагогикалық училищесі

Бастауыш мектеп мұғалімі

1990

 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

«Психология» мамандығының

Бакалавриат деңгейі

1996

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

«Педагогика» мамандығының

Магистратура деңгейі

           1998

 

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ

Ғылыми дәреже атауы

Ғылым саласы

Дипломның берілген мерзімі

Педагогика ғылымының кандидаты

13.00.01

22.09.2004

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕР

1.Педагогикалық анимация

2.Әлеуметтік психологиялық тренинг әдістемесі

3.Психологиялық-педагогикалық диагностика

4.Психологиялық - педагогикалық практикум

5.Театралды педагогика және педагогикалық  артистизм

6.Девиантология

7.Педагогикадағы әлеуметтік және математикалық әдістер

8.Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

9. Арт-терапия: девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасаудағы әлеуметтік педагогикалық әдістер

10. Әлеуметтік-педагогикалық жұмысты жобалау

11. Әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың статистикалық әдістері

12. Білім берудегі арт-технологиялар

13. Білім берудегі диагностика және психометрия

 

ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫСТАРЫ

1. Ұ.Б. Толешова, Т.А. МедешоваБастауыш  сынып  оқушыларының  эмпатиясын  зерттеу //  Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Психология» сериясы №3(60) 2019 ж. 55-59 б.

2. Студенттердің оқу мотивациясын өзгертуге психологиялық әлауқаттың ықпалын эксперименттік зерттеу //k.t.bimenov n.k. toksanbayeva s.k. alimbayeva n.m. sadykova u.b. toleshova / kongre özet kitabi uluslararasi 5 ocak sosyal ve beşeri bilimler kongresi 3-5 ocak 2020 / adana editörler doç. dr. zuhal ergen merve kidiryüz

3.Toleshova, U.&etc. The comparative aspects of school education system in Kazakhstan and South Korea // Man in India - 2017 - #97 (21): 355-365

4.Төлешова У.Б., Мынбаева А.К. Университеттің тәрбиелік дәстүрлері мен ұйымдық мәдениетінің дамуы: куратор-эдвайзер мектебінің тәжірибесінде// ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ // Хабаршы. Педагогикалық ғылымдар сериясы. №2 (63) 2020 ж.92 -100 б.

5.Төлешова Ұ.Б. Әбдіқадырқызы Ж. Деструктивті мінез-құлықты балаларды оқытудағы арт-педагогикалық әдістер //Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Психология» сериясы №1(62), 2020 ж.194- 200 б.

6.Қыяқбаева У.Қ., Төлешова Ұ.Б. Әлеуметтік педагогтың анимациялық іс-әрекетке дайындығын қалыптастыру мәселелері // Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Психология» сериясы №2(63) 2020 ж188-192 б.

7.А.К. Мынбаева, Г.Б.Тулешова, У.Б. Толешова Компетентность и интеллектуальный капитал как экономический ресурс развития в условиях цифровизации организаций образования // The scientific heritage No 47 (2020)49-51с.

8.А.К. Мынбаева, У.Б. Толешова Интеллектуальный и социальный капитал как экономический ресурс развития организаций образования // ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020: сборник статей XXXIV Международного научно-исследовательского конкурса. - Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». - 2020. 90-92с.

 

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАРЫ

1. Ж.Р. Баширова., Ұ.Б. Төлешова Педагогикалық технологиялар арқылы оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастыру. (Оқу-әдістемелік құралы). әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің баспасы. Алматы, 2003. 56 б.
2. Ұ.Б. Төлешова Тұлға қалыптастырудағы танымдық қызығушылықтың педагогикалық негізі Оқу-әдістемелік құралы Алматы, 2008- 89 б.
3. Н.С. Әлқожаева., Ұ.Б. Төлешова Жоғары мектептің оқу үдерісінде жаңа педагогикалық технологияларды қолдану. Оқу құралы. Алматы: Қазақ университеті, 2009 - 126 б.
4. Н.С. Әлқожаева., Ұ.Б. Төлешова Әлеуметтік-педагогикалық практиканы ұйымдастыру жолдары. (Оқу-әдістемелік нұсқау) Алматы:Қазақ университеті, 2009. 24 бет
5. Ұ.Б. Төлешова Психологиялық-педагогикалық жеке адам диагностикасы: Оқу құралы. Алматы: Қазақ университеті, 2012 -142 б.
6. Педагогика, әлеуметтік педагогика, өзін-өзін тану тарихы: оқу құралы/ Ж.Р. Баширова, Р.К. Бекмағамбетова, Н.С. Әлқожаева, Н.С. Жубаназарова, Ұ.Б. Төлешова -Алматы: Қазақ университеті, 2012.-248 б.
7. Ұ.Б. Төлешова Студенттің өзіндік жұмыстарын ұйымдастырудың тиімді формалары . Оқу әдістемелік құрал - Алматы: ББЖҚБАРИ, 2015-96 бет.
8. Жоғары мектеп педагогикасы: оқу құралы/ Ж.Р. Баширова, Н.С. Әлқожаева, Ұ.Б. Төлешова және т.б. -Алматы: Қазақ университеті, 2015-190б.
9. Н.С. Әлқожаева., Ұ.Б. Төлешова Отбасылық тәрбие (1-6 жас) Әдістемелік құрал-Астана 2015 жыл. 30 бет.
10. Ұ.Б. Төлешова., Н.С. Әлқожаева Отбасылық тәрбие (7-12 жас) Әдістемелік құрал-Астана 2015 жыл. 30 бет.
11. Ұ.Б. Төлешова., Н.С. Әлқожаева Отбасылық тәрбие (18-29 жас) Әдістемелік құрал-Астана 2015 жыл. 30 бет.
12. Әлқожаева Н.С., Ұ.Б. Төлешова Білім берудегі педагогикалық технологиялар. Оқу-әдістемелік құралы - Алматы: Қазақ университеті, 2016. 122 б.
13. Ұ.Б. Төлешова Психологиялық-педагогикалық практикум. Оқу-әдістемелік құралы - Алматы: Қазақ университеті, 2016. 102б
14. Қ.Ш. Молдасан, Ұ.Б. Төлешова, Ә.М. Құдайбергенова «Біз біргеміз!-Мы вместе!» жобасы аясында мектептегі педагогикалық тәжірибедегі диагностикалық қызмет// оқу-әдістемелік құралы. -Алматы: Қазақ университеті, 2018.-76 б.
15. Н.С. Жубаназарова, Ұ.Б. Төлешова. Денсаулық психологиясы// Оқу құралы. Алматы: Қазақ университеті, 2018.-120 б.
16. Ұ.Б. Төлешова Психологияны оқыту әдістемесі // оқу құралы. Алматы: Қазақ университеті, 2018.-112 б.
17. Н.А. Асанов, Н.С. Әлқожаева, Ұ.Б. Төлешова, Қ.Б. Жұмабекова Тұлғаның рухани-адамгершілік тәрбиесі. Оқу құралы. Алматы: Қазақ университеті, 2018.-143 б
18. Қасен Г.А. Арт-терапиялық практикум: оқу-әдістемелік құралы/ Г.А. Қасен., Ұ.Б. Төлешова, А. Б. Мукашева. -Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 88б.
19. Төлешова Ұ.Б. Педагогикалық анимация: оқу құралы/ Ұ.Б. Төлешова, М.Д. Мурзагулова, Д.Б. Оспанова. - Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 107б.
20. Тө¬ле¬шовa Ұ. Б. Теaтрaлды педaго¬гикa жә¬не педaго¬гикaлық aртис¬тизм / Ұ. Б. Тө¬ле-шовa, A. Б. Мукaшевa, М.Д. Мурзaгу¬ловa.- Aлмaты: Қaзaқ уни¬вер¬си¬те¬ті, 2019. - 116 б.
21. Молдасан Қ.Ш., ТөлешовaҰ.Б. Педагогикалық коучинг: оқу құралы // Aлмaты: Қaзaқ университеті, 2020. - 111 б.
22. Бактыбаев Ж.Ш, ТөлешоваҰ.Б., ӘбдіқадырқызыЖ..Білім берудегі арт-технологиялар: оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2020. - 117 б.

 


← Кері оралу