қазақша · русский · english
 
Біз туралы
 
   Главная / Бейсекова Алия Алпысбаевна

Бейсекова Алия Алпысбаевна

 

ҚЫСҚАША АВТОБИОГРАФИЯ 

 

Алматы қаласында дүниеге келіп, Алматы облысында мектепті аяқтаған. Алматы қаласында университетті бітірген. Содан кейін магистратура, PhD докторантурада оқыды, Алматы қаласында университетте жұмыс істеді. Қазір ҚазҰПУ-да жұмыс істейді. 50-ден астам жарияланған ғылыми еңбектері бар. Ғылыми және оқытушылық қызметті біріктіреді. 

 

БІЛІМ

Оқу мекемесі

Біліктілігі

Бітіру күні

 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Химия және биология пәндерінің мұғалімі

2005

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Педагог-химик

2007

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

PhD доктор

2019

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

Бакалавриатта: Органикалық химия, Алифатты қосылыстардың органикалық химиясы, Циклді қосылыстардың органикалық химиясы, Жалпы химия, - қазақ тілде сабақ береді.

 

ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТІ

Зерттеу тақырыбы: ЖОО-да химия курсында оқытудың заманауи технологияларын қолдану әдістемесі; 20-дан аса ғылыми басылымдарда мақала, оның ішінде 1 мақала Scopus базасында,  1 мақала Web of science базасында.

1. Beisekova A.A., Illyasova G.U. Didactic Principles in the Development of New Textbooks and Programs for Educational Process Using E-Learning Technologie //Bulletin-TBILISI, №2, vol.11 ISSN-1332-9049, IF=0,11 (Scopus).

-Tbilisi 2017. P.136-140. (Scopus).

2. Бейсекова А.А., Ильясова Г.У., Шалабаева Ж.Б. Оқушылардың білімін бағалаудың объективті бақылау принциптері /«Жаратылыстану ғылымдары білімін жаңартылған мазмұны жағдайында модернизациялау» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.- Алматы, 2-3 наурыз, 2017.-Б.50-53. (халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары);

3. Бейсекова А.А., Каражанова Д.А. Химияны оқытуда заманауи педагогикалық және ақпараттық технологияларды қолдану /«Жаратылыстану ғылымдарының қазіргі заманғы жетістіктері, білім берудің өзекті мәселелері: жайы-күйі, жаңа технологиялар, болашағы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.- Алматы,15-17 қараша, 2017.-Б.50-53. (халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары);

4. Beisekova A.A., Utemissova A.Zh. Gavronskaya Y.Y. The role of modern educational technologies in humanizing chemistry education of future teachers based on national traditions //AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research. Special Issue No.: 08/01/IV.(Vol.8,Issue 1,Special Issue IV) ISSN-1804-7890,-The Czech Republic 2018. -P. 68-73. (Web of Science);

5. Бейсекова А.А., Шоқыбаев Ж. Ә. Заманауи технологияларды оқу үдерісінде пайдаланудың тиімділігі // Қазақстанның ғылымы және өмірі.-Астана 2018 - №4 (62) Б. 176-180 ISSN 2073-333Х (ҚР БҒМ ККСОН ұсынған ғылыми жарияланымдар);

6. Бейсекова А.А., Шоқыбаев Ж. Ә. Болашақ мамандарды даярлау сапасын арттырудағы заманауи оқыту технологияларының орны // Қазақстанның ғылымы және өмірі.-Астана 2019 - №3 Б. 31-36 ISSN 2073-333Х (ҚР БҒМ ККСОН ұсынған ғылыми жарияланымдар);

7. Бейсекова А.А., Шоқыбаев Ж. Ә. Заманауи оқыту технологияларын химия курсында пайдалану (бейорганикалық химия мысалында) «Заманауи жастардың ғылыми пікір таласы: өзекті мәселелері, жетістіктері және инновациялары» атты дәстүрлі VІ республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары -Алматы, 2019- 27-28 ақпан -Б. 15-19. (республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары);

8. Beisekova A.A., Utemissova A. Zh., Gavronskaya Y.Y. Modern educational technologies in the humanization of teaching inorganic chemistry at the University/ International Conference «Scientific research of the SCO countries: synergy and integration»-Beijing, China,11-12 February, 2019.-P.82-87. (International Conference)

 

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТ

Зерттеу тақырыбы: ЖОО-да химия курсында оқытудың заманауи технологияларын қолдану әдістемесі. 30-дан аса ғылыми басылымдарда мақала, оның ішінде 1 оқу құралы.

1.     Бейсекова А.А., Сейтжанов Ә.Ф., Азимбаева Г.Т. Органикалық химия кіші практикумы (алифатты қосылыстар) Лабораториялық практикум. 5В011200-Химия, 5В060600-Химия мамандығы студенттеріне арналған-Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ «Ұлағат» баспасы, 2016.-88 б. (оқу құралы)

 


← Кері оралу