қазақша · русский · english
 
Біз туралы
 
   Главная / Өтемісова Арайлым Жұбатқанқызы

Өтемісова Арайлым Жұбатқанқызы

ҚЫСҚАША АВТОБИОГРАФИЯ 

 

Қызыл-орда облысындадүниеге келіп, мектепті аяқтаған.Ақтөбе қаласында институттыбітірген. Ақтөбе қаласында университетте жұмыс істеді. Содан кейін магистратура, докторантурада оқыды. Шетелдік университеттерде ғылыми тағылымдамадан өткен: А.И.Герцен атындағы Ресей Мемлекеттік педагогикалық университеті (Ресей,Санкт-Петербург). Қазір Абай атындағы ҚазҰПУ, Жаратылыстану және география институтының аға оқытушысы. 40-тан астам жарияланған ғылыми еңбектері бар. Ғылыми және оқытушылық қызметті біріктіреді. 

 

БІЛІМ

Оқумекемесі

Біліктілігі

 

Бітірукүні

 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетіне «Биология және химия» мамандығы бойынша оқуға түсіп, Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтынбітірген

Кәсіптік жоғары білімді «Биология және химия мұғалімі»

2005

Қазақстан инженерлік педагогикалық халықтар Достығы университеті

Мамандық:

6М011200-Химия(магистратура)

Педагогика ғылымдарының магистрі

2016

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Мамандық: 6D011200-Химия (докторантура)

PhD докторант

2020

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ (тізімі бойынша даярлық деңгейлері)

Бакалавриатта: Химия тарихы, Бейорганикалық химияның теориялық негіздері, Жалпы химия, Химиялық экология, Ғылыми-зерттеу жұмыстарының негіздері.

ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТІ - Зерттеу тақырыбы:Жоғары оқу орындарында білім беру үдерісін гуманизациялаудың теориясы мен әдістемесі (химияны оқыту мысалында). 15-тен аса ғылыми басылымдарда мақала.

1.       Основные аспекты гуманизации обучения неорганической химии в вузе // «Science, Technology and Life - 2018», Proceedings of articles the V, International scientific conference, (Czech Republic, Karlovy Vary - Russia, Moscow, 2018) (Жақын шет елдерде өткізілген халықаралық ғылыми-практикалық конференция);

2.       «The role of modern educational technologies in humanizing chemistry education of future teachers based on national traditions» // AD alta-journal of interdisciplinary research. - 2018. - Vol.8. - Issue 2. P. 68-73. (Web of Science);

3.       Білімберудігуманизациялаудыңпсихологиялықбағыттары // Қазақстанныңғылымыменөмірі. - Астана, 2018.-№4(60). -Б.179-183. (ҚРБжҒМБілімжәнеғылымсаласындағыбақылаукомитетіұсынғанғылымижурналда);

4.       Modern educational technologies in the humanization of teaching inorganic chemistry at the University // Materials of the international Conference, «Scientific research of the SCO countries: synergy and integration», (Beijing, PRC, 2019) (Жақыншетелдердеөткізілгенхалықаралықғылыми-практикалықконференция);

5.ПедагогикалықЖОО-дабейорганикалықхимияныоқытудыңгуманизациялықаспектілері // АбайатындағыҚазақұлттықпедагогикалықуниверситетi ХАБАРШЫ, «Педагогикағылымдары» сериясы, №2(66).-2020 (ҚРБжҒМБілімжәнеғылымсаласындағыбақылаукомитетіұсынғанғылымижурналда).

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТ

Зерттеу тақырыбы: Білім беру жүйесінің жоғары білікті мамандарын даярлаудың жолдары, оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (химия).35-тен аса ғылыми басылымдарда мақала, оның ішінде 1 оқу құралы және 1 оқу-әдістемелік құралы.

1.    Студенттердің адамгершілік, ізгілік қатынасын экологиялық іс-әрекет барысында қалыптастыру. Оқу құралы. Ақтөбе, 2008 - 100 бет;

2.    Қоршаған ортаға адамгершілік қарым-қатынасын қалыптастыруда қолданылатын экологиялық жаттығулар мен тапсырмалар. Оқу-әдістемелік құралы. Ақтөбе, 2008 - 88 бет;

3.    Студенттерде экологиялық білім арқылы экологиялық мәдениет қалыптастыру // Білім - Образование. Алматы, 2007.-№3(33)- Б.49-51;

4.    Студенттің экологиялық тақырыптар бойынша орындайтын өзіндік жұмыстары // Білім - Образование. Алматы, 2007,-№4(34)- Б.35-37;

5.    ЖОО-да химияны гуманизациялай оқытудың негізгі аспектілері // Абай атындағы  Қазақ ұлттық педагогикалық университетi  ХАБАРШЫ, «Педагогика ғылымдары» сериясы,  №4(64).-2019 (ҚР БжҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған ғылыми журналда).

МАРАПАТТАРЫ

1.    "Science, Technology and Life - 2018" ІІІ Халықаралық ғылыми конференциясының мақалалар байқауында 1-орын дипломмен марапатталады, баяндама тақырыбы: "ЖОО-да Бейорганикалық химияны оқытуды ізгілендірудің негізгі аспектілері" Чехия, Карловы Вары-Ресей Мәскеу: 28-29 желтоқсан 2018 ж. №МКО-В-2691 Ресей Мәскеу, 29.12.2018;

2.    Білім және ғылым саласына қосқан айрықша еңбегі үшін «Үздік жас маман - 2019» атты төсбелгімен марапатталады және куәлік беріледі. КУӘЛІК №5, Қазақстан Республикасы «Bilim-órkenieti» ұлттық инновациялық ғылыми-зерттеу орталығы. І-ДӘРЕЖЕЛІ диплом, №109,  Нұр-Сұлтан-2019;

3.    Білім және ғылым саласына қосқан айрықша еңбегі үшін «Үздік педагог - 2019» атты төсбелгімен марапатталады және куәлік беріледі. КУӘЛІК №59, Қазақстан Республикасы «Bilim-órkenieti» ұлттық инновациялық ғылыми-зерттеу орталығы. І-ДӘРЕЖЕЛІ диплом, №0181 Нұр-Сұлтан-2019.

 


← Кері оралу