қазақша · русский · english
 
Біз туралы
 
   Главная / Берікханова Айман Еженханқызы

Берікханова Айман Еженханқызы

 

ҚЫСҚАША АВТОБИОГРАФИЯ

10.03.1968 жылы Шығыс Қазақстан облысында, Аягуз қаласында дүниеге келген.

1) 1985-1990 жылдар аралығында Семей педагогикалық институтында «Математика және қосымша физика» мамандығы бойынша білім алған.

2) 1993-1998 жж - Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы, Семей пед. институты;

3) 1998-2003 жж. - Абай атындағы ҚазҰПУ-дың аспирантурасының күндізгі бөлімі (Мамандығы: 13.00.08 - Кәсіптік білім берудің теориясы мен әдістемесі).

4) 2003 жылдан бүгінгі күнге дейін педагогика кафедрасының доценті, Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры.

5) сертификатталған тренер NIS (CMP) / MESK (Халықаралық Кембридж Емтихан Кеңесі); 2014 № TCL-0002;

6) 2014-2017 жылдар аралығында. - НЗМ ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығының тренеры.

7) ҰҚК академиясы, ALMAU университеті (MAB), әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЖенПУ, СДУ, Абай атындағы ҚазҰПУ оқытушыларына, РФММ, НЗМ, Алматы қаласы мен Алматы облысындағы мектептер мен гимназияларs, Отбасы тәрбиесі институтының (Нұр-Сұлтан) оқытушыларына арналған біліктілікті арттыру курстарының тренеры.

8) ПБХҰА (МАНПО) корреспондент-мүшесі (02.07.2013 ж. No 2352);

9) CONCORD Халықаралық академиясының корреспондент мүшесі, Франция. (07.07.2014);

 

БІЛІМ АЛУЫ

Білім алған мекеме

Квалификация

Аяқтау мерзімі

Семей педагогикалық институты

Математика және физика пәні мұғалімі

1990 ж.

Абай атындағы ҚазҰПУ

Педагогика кафедрасының  күндізгі  аспирантурасы

2003 г.

 

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ

Ғылыми дәрежесінің атауы

Ғылым саласы

Дипломның берілу  датасы

Педагогика ғылымдарының кандидаты

Педагогика

20.02.2004 ж.

 

ҒЫЛЫМИ АТАҒЫ

Ғылыми атағының  аталуы

Берілу мерзімі

Доцент

25.12. 2010 ж.

Абай атындағы ҚазҰПУ профессоры

24.04. 2012 ж.

 

ОҚЫТУ ПӘНДЕРІ (дайындық деңгейі бойынша тізім)

1. «Педагогика». Ағылшын, қазақ және орыс тілдеріндегі

2. «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» ағылшын, қазақ және орыс тілдерінде.

3. «Білім берудегі менеджмент» ағылшын, қазақ және орыс тілдерінде.

4. «Ұлттық тәрбие» ағылшын, қазақ және орыс тілдерінде.

 

ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТІ - зерттеу тақырыптары, жарияланымдар саны (5 маңызды көрсетеді)

Ол 210-нан астам ғылыми және педагогикалық жұмыстардың авторы:

1) 3 монография (2 - жеке авторлықта, 1 - бірлескен авторлықта);

2) «Педагогика».  Оқулық. Орыс және қазақ тілдерінде (2005; 2017 авторлық бірлестікте);

3) 20 оқу және оқу-әдістемелік құралдар;

4) 2 электрондық оқулық; 2 сандық білім беру ресурстары;

5) Thomson Reuters және Scopus ғылыми базасындағы 6 мақала.

6) Scopus мәліметтер базасы бойынша Hirsch индексі = 1; Scholar.google платформасына сәйкес, Hirsch индексі = 4.

7) ғылыми басылымдарға арналған 2 авторлық куәліктің иегері.

 

Зерттеу тақырыптары:

- Болашақ мұғалімдердің заманауи педагогикалық технологияларды қолдануға дайындығын қалыптастыру;

- Болашақ мұғалімнің табысты кәсіби әрекеттеріне әлеуметтік -гуманитарлық дайындықтың әсері;

- Болашақ мұғалімдердің интеллектуалды әлеуетін дамыту ерекшеліктері;

- Action Research - болашақ мұғалімдердің кәсіби өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру негізі;

 

Жарияланымдар:

1.Developing creative potential of future teachers: research and results Procedia - Social and Behavioral Sciences 00(2015)000-000», http://www.elsevier.com/locate/procedia.2014. Scopus.

2.Теория и технология формирования готовности будущих учителей к использованию современных педагогических технологий. Монография. Алматы. - 2008 г. 140 с.

3.Социально-гуманитарная подготовка как фактор формирования готовности будущих учителей к успешной  профессиональной деятельности. Монография. Алматы.- 227 стр. Изд-во «Copytech». 2013.

4.Актуальные проблемы формирования профессиональных навыков будущих педагогов в условиях вызовов глобальной цифровизации. Научно-методический журнал журнал МАНПО. //Педагогическое образование и наука,  №4,2018 с14-19. Москва 2018 г.

5.Социально-гуманитарное пространство вуза как фактор формирования готовности будущих учителей к успешной профессиональной деятельности. //Аlma-mater. (Вестник высшей школы)- Москва Импакт-фактор РИНЦ - 0,429. №1, 2014 г.  МАНПО. Москва.

 

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТ - зерттеу тақырыптары, жарияланымдар саны (5 маңызды)

1.Педагогикалық мамандыққа кіріспе. Кәсіби  құзіретті ұстаздарды даярлау негіздері. Оқу құралы. - Алматы: 2009. -240 с. 2015 г. Изд-во: «Palitra Press» баспасы.

2.Педагогика. Оқулық. - Алматы: ОНОН. 2018, - 340 бет.

3.Теория и технология социально-гуманитарной подготовки будущих учителей. Учебное пособие. - Алматы, 2011. -  175 стр.  10,9 п.л.

4.Болашақ мұғалімдердің педагогикалық шеберліктерін дамыту/Формирование педагогического мастерства у будущих учителей. Оқу-әдістемелік құрал /Берикханова А.Е. - Астана: «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық шеберлік орталығы», 2016.-94 б.

5.   Болашақ маманның интеллектуалды әлеуетін қалыптастыру негіздері. Оқу құралы. "Ұлағат".  2013.

 

Марапаттары

«2013 жылдың үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері

2013 ж.

ҚР білім беру саласындағы ерекше еңбегі үшін «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» төсбелгісі;

2018 ж.

Университеттің кәсіптік мамандар даярлауға сіңген еңбегі үшін «Үздік ұстаз» төсбелгісі

2019 ж.

 


← Кері оралу